ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volatileness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volatileness*, -volatileness-

volatileness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatileness (n.) การระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว

volatileness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdunstbarkeit {f}volatileness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volatileness
Back to top