ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vantage*, -vantage-

vantage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vantage (n.) ความได้เปรียบ See also: ข้อได้เปรียบ, ฐานะที่ได้เปรียบ, การถือไพ่เหนือกว่า
vantage point (n.) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง Syn. vantage position, viewpoint
vantage position (n.) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง Syn. viewpoint
English-Thai: HOPE Dictionary
vantage(แวน'ทิจฺ,วาน'ทิจฺ) n. ข้อได้เปรียบ,ฐานะที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ,ความเหนือกว่า, Syn. superiority,advantage
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ,จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การเอารัดเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอาเปรียบ
การเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอารัดเอาเปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ข้อด้อย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อตำหนิ (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง Ops. ข้อดี
ข้อเสีย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: bad point, drawback, weakness Ops. ข้อได้เปรียบ
ข้อได้เปรียบ (n.) advantage See also: benefit, good point, profit Syn. ข้อดี Ops. ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสีย
ความเป็นต่อ (n.) advantage Syn. การได้เปรียบ Ops. ความเสียเปรียบ
ความเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
ความได้เปรียบ (n.) advantage Syn. การได้เปรียบ, ความเป็นต่อ Ops. ความเสียเปรียบ
คุณ (n.) advantage See also: virtue, merit, goodness, value, benefit Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี Ops. โทษ, ภัย
จุดบกพร่อง (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize
ผล (n.) advantage See also: benefit Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์
ผลได้ (n.) advantage See also: benefit, profit Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน Ops. ผลเสีย
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like having multiple eyewitnesses, each with their own vantage point.It's the when that's aIways constant. It's aIways four days and six hours ago.
I hate to displace you, but I think I should have a central vantage point, and I just want to make sure that you're okay working from another station.ผมไม่อยากจะมาแทนคุณ แต่คิดว่าผมควรจะอยู่ตรงกลางของทุกเรื่อง และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น และอยากให้แน่ใจว่าคุณโอเคที่ต้องไปทำงานที่อื่น
It's a perfect vantage point into the safe house.ลูกเพิ่งพรากมันไปจากพวกเราทั้งหมด
Perfect vantage point for a shooter.เป็นชัยภูมิที่เยี่ยมมาก สำหรับมือปืน
Trying to stop us from getting that vantage point on the killing.หรือเป็นพวกยากูซ่า เราไม่รู้อะไรเลย
This is the best vantage point on the property?นี่คือจุดที่มองเห็นได้ดีที่สุด ของอาคารหลังนี้เหรอ?
From your vantage point, it certainly must seem so.จากมุมมองของคนอย่างคุณ มันคงดูเป็นยังงั้น
Possible vantage points, hiding places. Good line of sight.น่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบ สถานที่หลบซ่อนตัว มองเห็นได้เป็นอย่างดี
Not the best vantage point.ไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบที่สุด
Sometimes when you're given an opportunity to look at something from a different vantage point, you see different things.บางครั้ง เมื่อคุณมีโอกาส ที่จะมองบางสิ่งบางอย่างจากมุมมองที่แตกต่าง คุณก็จะเห็นในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป
Once he finds a building that he'll be shooting from, he recons it for the best vantage point.พอเจอตึกที่พอจะใช้สุ่มยิงได้ เขาสุ่มเพื่อหาจุดได้เปรียบ
ESU told Gates that these two buildings have the best vantage point for the sniper.หน่วยกู้ภัยบอกกับทางเกรซว่าสองตึกนี้ เป็นจุดได้เปรียบที่ดีที่สุดของมือปืน

vantage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, 敲竹杠 / 敲竹槓] extortion by taking advantage of sb's weakness
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental

vantage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P)
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
一得[いっとく, ittoku] (n) one advantage; merit
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds)
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position
地の利は人の和に如かず[ちのりはひとのわにしかず, chinorihahitonowanishikazu] (exp) (id) geographical advantage is no match for a united front (Mencius)
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous)
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P)
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na,n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P)
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)

vantage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง[n. exp.] (jut thī møn) EN: vantage point FR: position avantageuse [f]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt ) EN: gain ; benefit (from) ; profit (from) FR: profiter (de) ; tirer parti (de) ; être avantageux
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; have an avantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous FR:
หาเศษหาเลย[v. (loc.)] (hāsēthāloēi) EN: take advantage ; pilfer FR:
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit FR: point positif [m] ; avantage [m]
จุดน่าสนใจ[n. exp.] (jut nāsonja) EN: FR: point intéressant [m] ; point fort [m] ; avantage [m] ; plus [m]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prī) EN: having an advantage over ; being beneficial FR:
การได้เปรียบเชิงกล[n. exp.] (kān dāi prī) EN: mechanical advantage FR:
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลดี[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
เข้าเนื้อ[adj.] (khaoneūa) EN: disadvantaged FR:
ขึ้นนำ[v. exp.] (kheun nam) EN: lead FR: mener à la marque ; prendre l'avantage ; devancer
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: competitive advantage FR:
ข้อดี[n. exp.] (khø dī) EN: merit ; advantage FR: bienfait [m] ; avantage [m]
ข้อดีและข้อเสีย[n. exp.] (khødī lae k) EN: pros and cons FR: avantages et désavantages [mpl]
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ข้อเสียเปรียบด้านการลงทุน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: investment disadvantage FR:
ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: competitive disadvantage FR:
คุณ[n.] (khun) EN: advantage ; benefit ; support ; services FR:

vantage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present
Amtsbonus {m}advantage of incumbency
Vorteilsregel {f}advantage law
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous
Aussichtspunkt {m} [mil.]vantage point
günstige Stellung {f} [mil.]vantage ground

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vantage
Back to top