ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacuous*, -vacuous-

vacuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacuous (adj.) ซึ่งว่างเปล่า Syn. drained, emptied
vacuous (adj.) ซึ่งไร้สาระ See also: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด Syn. asinine, fatuous, inane, mindless
English-Thai: Nontri Dictionary
vacuous(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีสาระ,เหม่อ,ไม่มีความคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is better? That, or choosing photos for your vacuous fashion magazine?แล้วอะไรดีกว่ากันล่ะ ที่คุณคอยเลือกรูปแฟชั่นสุดเริ่ดไว้ลงนิตยสารงั้นรึ
They could be put off by her vacuous mannequin face.พวกเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้ว ตั้งแต่เห็นใบหน้านางแบบไร้สมอง
The vacuous, empty world of sex and drugs and rock 'n' roll is not the message I want to send out.ขณะนี้ผมเป็นโฆษกให้วงสตีล ดราก้อน ผมรับหน้าที่นี้อยู่ ผมจะสอนบทเรียนให้พวกนั้นได้รู้ซะบ้าง

vacuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 空心老大] pretentious and vacuous person
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 空洞] cavity; empty; vacuous

vacuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป๋อเหลอ[adj.] (poēloē) EN: stupid-looking ; stupid ; vacuous FR: stupide

vacuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacuous
Back to top