ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

villainous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *villainous*, -villainous-

villainous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villainous (adj.) ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม) See also: ชั่วช้า, เลวทราม Syn. evil, wicked, vicious
villainously (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเลวทราม
English-Thai: HOPE Dictionary
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
English-Thai: Nontri Dictionary
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ
After escaping capture by Jedi knights Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi, the villainous count Dooku fell into the clutches of pirates led by the brigand Hondo Ohnaka.หลังจากหลบหนีการจับกุมของอัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และโอบีวัน เคโนบี เคาท์ดูกูจอมโฉดได้ตกไปอยู่ ในกำมือของเหล่าโจรสลัด
The most villainous of England's monarchs,กษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมที่สุด\ เลวทรามที่สุดเท่าที่อังกฤษมีมา
When I'm done, they'll be singing my praises over her smoldering, villainous remains.เมื่อข้าทำสำเร็จ พวกเขาจะร้องสรรเสริญข้า เหนือเถ้าธุลีของนาง ความชั่วร้ายที่หลงเหลืออยู่
Villainous mercenary Cad Bane was hired by Darth Sidious to steal a holocron from the vaults of the Jedi Temple.อาชญากรผู้ชั่วร้ายแคด เบน ถูกว่าจ้าง โดยดาร์ธซีเดียส ให้ขโมยโฮโลครอน จากห้องนิรภัยของวิหารเจได
I kind of go for these power-mad, villainous, evil women.ฉันชอบนะ ผู้หญิงบ้าอำนาจ ชั่วร้าย ปีศาจ..
My Chin? Yeah, it's quite villainous.ใช่ค่ะ ดูเหมือนผู้ร้าย

villainous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪党面[あくとうづら, akutoudura] (n) villainous face
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)

villainous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject

villainous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
miserabel {adj}villainous
Schurkerei {f}villainousness
gemein; abscheulich; scheußlich; niederträchtig {adj}villainous
gemein; abscheulich {adv}; in abscheulicher Weisevillainously
schändlich {adv}villainously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า villainous
Back to top