ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venturesome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venturesome*, -venturesome-

venturesome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venturesome (adj.) ซึ่งชอบเสี่ยง See also: ซึ่งชอบผจญภัย Syn. adventurous, risky, venturous
English-Thai: HOPE Dictionary
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring,bold,risky,chancy,tricky
English-Thai: Nontri Dictionary
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you ever think that the two of us would wind up with smart, beautiful, sexually adventuresome girls on Valentine's Day?นายเคยคิดมั้ยว่าเราสองคน จะมีสาวที่ทั้งฉลาด สวย เซ็กซี่สุดๆ ในวันวาเลนไทน์

venturesome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ใจป้ำ[adj.] (jaipam) EN: venturesome ; sporting FR:
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué
ป้ำ[adj.] (pam) EN: brave ; venturesome ; stouthearted ; generous ; open-handed FR: brave ; généreux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venturesome
Back to top