ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vixen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vixen*, -vixen-

vixen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vixen (n.) สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย Syn. female fox
vixen (n.) ผู้หญิงชอบโมโหและชวนทะเลาะ Syn. virago
vixenish (adj.) เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
vixenish (adj.) ซึ่งชอบโมโหและชวนทะเลาะ Syn. feminine
vixenishness (n.) การชอบโมโหและชวนทะเลาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
vixen(วิค'เซิน) n. สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย,หญิงขี้โม-โห,หญิงที่ชอบทะเลาะวิวาท., See also: vixenish adj. vixenishly adv., Syn. termagant
English-Thai: Nontri Dictionary
vixen(n) สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This little vixen is Michelle. Say hi.จิ้งจอกสาวคนนี้ชื่อมิเชล ทักทายหน่อย
Or is this incredible load of horse shit being handed out by that computer vixen of yours?หรือว่าเรื่องเหลือเชื่อนี่มาจากกองอึม้า ที่จับเอามาโดยคอมพ์งี่เง่าของคุณ
If only there were a vampy young vixen to front you, we'd all be swimming in online sales.ถ้ามีจิ้งจอกสาวเจ้าเสน่ห์มาอยู่แถวหน้า เราก็จะขายผ่านเน็ตได้ดี โชคดีนะ
On the 10th season of "the vixen and the knave."ในเรื่อง The Vixen and The Knave ซีซั่น 10
What has that vixen done to me, Leonard?แม่จิ้งจอกสาวทำอะไรกับฉัน เลนเนิด?
Vixen and Blitzen and all his reindeer ♪Vixen and Blitzen\and all his reindeer
Vixen and Blitzen and all his reindeer... ♪Vixen and Blitzen\and all his reindeer...
I was completely willing to accept the fact that you were one man on a lonely mission to kill ol' Silas, and then I got boned by my Vixen Nemesis miss Katherine Pierce, and then I start thinkingฉันต้องยอมรับความจริงสินะ ว่านายเป็นชายโดดเดี่ยวคนเดียวที่ทำภารกิจฆ่าไซลัส และจากนั้นแม่นางแคทเธอรีน เพียร์สก็ขโมยยารักษาไป
What a vixen you've become.เธอช่างกลายมาเป็น คนเกรี้ยวกราดอะไรอย่างนี้
Computer vixen? I see.คอมพ์งี่เง่า ผมเข้าใจแล้ว
Go together like Prancer and Vixenแล้วนั่น แซมมี คาห์ลมั้ย?
Delicate Flower versus Naughty Vixen.เป็นเรื่องยาก เราจะรวมมันด้วยกันได้มั้ย มองเธอสิ ทำตัวสวยเชียว สำหรับคู่ควง

vixen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, 狐狸精] fox-spirit; vixen; witch; enchantress
泼妇[pō fù, ㄆㄛ ㄈㄨˋ, 泼妇 / 潑婦] shrew; vixen
母夜叉[mǔ yè chā, ㄇㄨˇ ㄧㄝˋ ㄔㄚ, 母夜叉] witch; shrew; vixen

vixen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌の狐[めすのきつね, mesunokitsune] (n) bitch fox; vixen

vixen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ้งจอก[n.] (jingjøk) EN: fox ; vixen (fem.) FR: renard [m] ; renarde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vixen
Back to top