ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viola

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viola*, -viola-

viola ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viola (n.) วิโอลา See also: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง คล้ายไวโอลิน แต่มีขนาดใหญ่กว่า และเสียงสูงกว่า
viola (n.) ไม้ดอกชนิดหนึ่ง See also: ต้นไม้ดอกจำพวก Viola ดอกมีสีต่างๆเช่น สีเหลือง สีขาว สีม่วง
viola da gamba (n.) เครื่องดนตรีประเภท viol
violability (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด
violable (adj.) ฝ่าฝืนได้ See also: ละเมิดได้
violableness (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด
violably (adv.) อย่างฝ่าฝืน See also: อย่างละเมิด
violate (vt.) ฝ่าฝืน See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ) Syn. outrage, infringe, break Ops. obey, legitimate
violating (n.) การฝ่าฝืน Syn. violation
violation (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. infringement, infraction Ops. legitimation
violative (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน See also: ซึ่งละเมิด, ซึ่งกระทำล่วงละเมิด
violator (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ละเมิดกฎ Syn. attacker, lawbreaker
violator (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. attacker, lawbreaker
English-Thai: HOPE Dictionary
viola(ไวโอ'ละ) n. ซอ 4 สายประเภทไวโอลินแต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าไวโอลิน
violable(ไว'อะละเบิล) adj. ฝ่าฝืนได้,ละเมิดได้, See also: violability n. violably adv.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
viola(n) ไวโอลินใหญ่
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำความผิด (v.) violate See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend Syn. กระทำผิด
กระทำผิด (v.) violate See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend
ก้าวล่วง (v.) violate See also: infringe, transgress Syn. ละเมิด, ฝ่าฝืน
ล่วงละเมิด (v.) violate See also: infringe, encroach
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe
ฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย
ล่วงละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Ops. เคารพสิทธิ์
ละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์ Ops. เคารพสิทธิ์
ผิดกติกา (v.) violate the rule See also: infringe the rule/regulation, break the rule
ผู้ทำผิดกฎหมาย (n.) violator See also: law breaker, offender
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย (n.) violator See also: law breaker, offender Syn. ผู้ทำผิดกฎหมาย
ผู้ล่วงละเมิด (n.) violator See also: transgressor
ผู้ละเมิด (n.) violator See also: transgressor Syn. ผู้ล่วงละเมิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was 9, I played Viola in Twelfth Night.ตอน 9 ขวบ, ฉันเล่นเป็น ไวโอล่า ในเรื่อง 12 ราตรี.
You made a Viola player a cripple.คุณทำให้นักวิโอล่ากลายเป็นคนพิการ
I've had this little melody for viola rattling about my head for months.ั–ฮ’y thะต tั–mะต yะพu rะตะฐd thั–ั•, ฮ™ wั–ll bะต ะพn my wะฐy tะพ ฮ•dั–nburgh,/ั–
Is Viola going to be shot dead?วายโอล่าจะถูกยิงตายหรือเปล่า
Ladies, I need you to take Viola and get her out of here, okay?สาวๆ พาวายโอล่าออกไปจากที่นี่ เดี๋ยวนี้ โอเค้
I've got a viola lesson tonight.ฉันมีเรียนวิโอล่าคืนนี้
Elizabeth Viola claims you assaulted her.อลิซาเบธ วีโอลา อ้างว่าโดนเธอทำร้าย
Viola and Sebastian, the twins.วิโอร่า และ เซบาสเตียน เป็นฝาแฝด
No, you violated your luck when you went too far out.เมื่อคุณไปไกลเกินไปออก
I know a secret. Someone is violating your lawฉันรู้ความลับ ใครบางคน is violating กฏหมายของคุณ .
We have a curfew violation.เรามีการละเมิดเคอร์ฟิว
I have a problem with Viola...ฉันมีปัญหากับวิโอล่า...

viola ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 菫] Viola verecunda
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, 明知故犯] deliberate violation (成语 saw); intentional crime
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 不可侵犯] inviolable; inviolability
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶
中提琴[zhōng tí qín, ㄓㄨㄥ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, 中提琴] viola
违章者[wéi zhāng zhě, ㄨㄟˊ ㄓㄤ ㄓㄜˇ, 违章者 / 違章者] violator; lawbreaker
不可侵犯权[bù kě qīn fàn quán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, 不可侵犯权 / 不可侵犯權] inviolability

viola ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビオラ(P);ヴィオラ[, biora (P); viora] (n) viola (ita
ビオラダガンバ[, bioradaganba] (n) viola da gamba (ita
ビオラダモーレ[, bioradamo-re] (n) viola d'amore (ita
三色スミレ;三色菫[さんしきスミレ(三色スミレ);さんしょくスミレ(三色スミレ);さんしきすみれ(三色菫);さんしょくすみれ(三色菫), sanshiki sumire ( sanshoku sumire ); sanshoku sumire ( sanshoku sumire ); sanshikis] (n) heartsease (wild pansy, Viola tricolor)
スミレ科;菫科[スミレか(スミレ科);すみれか(菫科), sumire ka ( sumire ka ); sumireka ( sumire ka )] (n) Violaceae (the violet family of plants)
バイオレーション[, baiore-shon] (n) violation
パンジー[, panji-] (n) pansy (Viola tricolor hortensis); (P)
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P)
不可侵権[ふかしんけん, fukashinken] (n) inviolable right
不軌[ふき, fuki] (n) lawlessness; violation of customs
交通違反[こうつういはん, koutsuuihan] (n) traffic violation
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P)
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
干犯[かんぱん, kanpan] (n,vs) infringement; violation
強姦[ごうかん, goukan] (n,vs) violation; rape
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained
法を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P)
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P)
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation
違令[いれい, irei] (n) violation of law
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations)
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence
違背[いはい, ihai] (n,vs) violation; transgression
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate

viola ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาสุกรี[n.] (wāsukrī) EN: Viola pilosa FR: Viola pilosa
วิโอลา[n.] (wi-ōlā) EN: viola FR: alto [m]
บานชื่น[n.] (bāncheūn) EN: Zinnia violacea FR: zinnia [m] ; Zinnia violacea
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotm) EN: break the law ; violate the law FR: enfreindre la loi
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
แกมม่วง[adj.] (kaēm mūang) EN: FR: viola
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: criminal offence ; violation FR: violation [f]
การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: violation of the law FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
การละเมิดกฎหมาย[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: law violation ; breach FR: violation de la loi [f]
การละเมิดลิขสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: copyright infringement ; infringement of copyright ; copyright violation ; pirating FR: violation du droit d'auteur [f] ; piratage [m]
การละเมิดรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: violation of the Constitution FR: violation de la Constitution [f]
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: intellectual property violation FR:
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: infrigement of patent ; patent violation FR:
การละเมิดสิทธิมนุษยชน[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: human rights violation FR: violation des droits de l’homme [f]
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: FR: violation des droits individuels [f]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish FR: violer
กระดาดดำ[n.] (kradātdam) EN: giant alocasia ; elephant ear ; Xanthosoma violaceum ; Xanthosoma nigrum FR: Xanthosoma violaceum ; Xanthosoma nigrum
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phi) EN: do wrong ; violate FR: commettre un méfait ; faire une connerie (fam.)
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ละเมิดลิขสิทธิ์[v. exp.] (lamoēt likk) EN: violate copyright FR: enfreindre le droit d'auteur
ละเมิดรัฐธรรมนูญ[v. exp.] (lamoēt Ratt) EN: violate the Constitution FR: violer la Constitution
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach FR: violer
ม่วงอ่อน[adj.] (mūang øn) EN: FR: viola
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดจรรยา[v. exp.] (phit janyā) EN: violate a code of ethics ; misbehave FR:
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:

viola ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratsche {f}; Viola
Urheberrechtsverletzung {f}copyright violation
Unverletzlichkeiten {pl}inviolateness
unberührt {adv}inviolately
Veilchentrogon {m} [ornith.]Violaceous Trogon
Unantastbarkeit {f}inviolability
Unverletzlichkeit {f}inviolableness
unantastbar {adj}inviolable
unantastbar {adv}inviolably
unverletzlich {adv}inviolably
verletzbar {adv}violably
Verstoß {m} (gegen)violation (of)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viola
Back to top