ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veranda

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veranda*, -veranda-

veranda ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veranda (n.) ระเบียง See also: เฉลียง, นอกชาน Syn. porch, balcony
verandah (n.) ระเบียง See also: เฉลียง, นอกชาน Syn. porch, balcony
English-Thai: HOPE Dictionary
veranda(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch
verandah(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch
English-Thai: Nontri Dictionary
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาไล (n.) veranda See also: porch, verandah Syn. พะไล
เฉลียง (n.) veranda See also: balcony, verandah
ชาลา (n.) open verandah Syn. ชานเรือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On your old veranda when your charm, dear, is absolutely nil yeah, I know. you'll still be lovin' me.# Where? # On your old veranda # When your charm, dear, is absolutely nil
It reminds me of when I was a little girl sitting on the veranda with my mother watching it pour.ทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็ก นั่งอยู่ที่ระเบียงกับแม่ มองดูฝนตก
Sitting in the sunlight on the veranda... the bright rays lighting her hair, she was a vision so beautiful... that, at first, my father could not believe his eyes.กำลังนั่งอาบแดดอยู่ที่ระเบียง กับเรือนผมที่สะท้อนแสง เธอช่างงดงามเหลือเกิน
But sometimes, on a sunny day, I put it out on the veranda.แต่ในวันที่อากาศดีๆ ฉันก็จะเอามันออกมาที่ระเบียง
Can you do that? Not even out on the verandaทำได้มั๊ย ที่ระเบียงก็ห้ามออกน่ะ
You're wanted on the veranda, Mr. Woodrow.- มีคนต้องการพบน่ะ คุณวูดโรว์

veranda ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
[wǔ, ˇ, 庑 / 廡] veranda

veranda ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
濡れ縁;濡縁(io)[ぬれえん, nureen] (n) open verandah; open veranda
端居[はしい, hashii] (vs) (obsc) sitting on a veranda
竹縁[たけえん, takeen] (n) veranda with bamboo flooring
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
縁先[えんさき, ensaki] (n) veranda edge
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P)
小屋根[こやね, koyane] (n) (See 大屋根) small roof (e.g. over the first storey of a building, a window, an attached shed or veranda, etc.); overhang
広縁[ひろえん, hiroen] (n,adj-no) broad or spacious veranda; eaves
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)

veranda ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
นอกชาน[n.] (nøkchān) EN: open porch ; terrace ; veranda ; deck FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
หน้ามุข[n.] (nāmuk) EN: porch ; verandah FR:
พะไล [n.] (phalai) EN: verandah ; porch ; lanai ; gallery FR:
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿn) EN: porch ; verandah FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veranda
Back to top