ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verdure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verdure*, -verdure-

verdure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verdure (n.) พืชสีเขียว See also: ความเขียวสด, สีเขียวขจี Syn. greenery, viridity
English-Thai: HOPE Dictionary
verdure(เวอ'เดอะ) n. พืชสีเขียว (โดยเฉพาะหญ้าหรือผัก) ความเขียวสด,ความสด,พลัง,กำลังวังชา, See also: verdured adj., Syn. vegetation
English-Thai: Nontri Dictionary
verdure(n) สีเขียว,พันธุ์ไม้อ่อน,ความเขียวชอุ่ม,กำลังวังชา

verdure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新緑[しんりょく, shinryoku] (n,adj-no) fresh verdure; new green leaves; (P)
緑(P);翠[みどり, midori] (n) (1) green; (2) greenery (esp. fresh verdure); (P)
緑色(P);翠色[みどりいろ(P);りょくしょく(緑色);すいしょく(翠色), midoriiro (P); ryokushoku ( ryokushoku ); suishoku ( sui shoku )] (adj-na,n,adj-no) green; emerald green; green color of new foliage; verdure; (P)
若葉(P);嫩葉[わかば(P);どんよう(嫩葉), wakaba (P); donyou ( don ha )] (n) new leaves; fresh verdure; (P)
青嵐[あおあらし;せいらん, aoarashi ; seiran] (n) (1) wind blowing through fresh verdure; (2) (せいらん only) mountain air

verdure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รกทึบ[adj.] (rok theup) EN: overgrown FR: couvert de verdure [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verdure
Back to top