ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicarious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicarious*, -vicarious-

vicarious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicarious (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง Syn. indirect, second-hand
vicariously (adv.) อย่างมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicariousness (n.) การมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
vicarious(ไวแค'เรียส) adj. เป็นตัวแทน,ทดแทนคนอื่น,แทนคนอื่น,รู้สึกแทนคนอื่น,เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของอีกอวัยวะหนึ่ง, See also: vicariousness n., Syn. sympathetic,surrogate,indirect ###A. direct,persona
English-Thai: Nontri Dictionary
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vicariousแทนที่, เกิดที่อื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be a pal. I need a vicarious thrill.เราเป็นเพื่อนกัน ฉันอยากได้ค่าประสบการณ์ ตื่นเต้นเร้าใจ
Well, I mean, it's like a vicarious thrill.ผมว่ามันก็แค่ ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่ะครับ
He's practicing what's called vicarious fantasy assimilation.เขาทำในสิ่งที่เรียกว่า ซึมซับจินตนาการของผู้อื่น
Vicarious thrill?ประสบการณ์น่าตื่นเต้นงั้นเรอะ?
Now, I don't need to live vicariously through your achievements.พ่อไม่ได้ต้องการจะใช้ชีวิต โดยคาดหวังความสำเร็จอะไรจากลูกแบบนั้นนะ
Yes! I live vicariously through you, remember?แน่นอน ก็ชั้นอยู่ได้เพราะเป็นตัวแทนให้นายไง จำได้รึเปล่า
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
Are you familiar with the adverb "vicariously"?นายเป็นนักสร้างครอบครัว โดยการฟังคำบอกเล่าแต่ไม่ได้ทำจริงๆ
I have to live vicariously through your life.ฉันกำลังศึกษาประสบการณ์จากเธออยู่
What, are you some lonely American girl who has to live vicariously through others?หรือว่าเป็นหญิงอเมริกันผู้โดดเดี่ยวที่เล่นสนุกด้วยการหลอกคนอื่น
And I may have been living vicariously through you.และฉันจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านจากนาย
Not if I'm forced to live vicariously through you.ไม่ได้ถ้าฉันต้องมาคอยลุ้น แทนนายแบบนี้

vicarious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction
代務[だいむ, daimu] (n,vs) vicarious management
追体験[ついたいけん, tsuitaiken] (n,vs) vicarious experience

vicarious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[n. exp.] (khwām rapph) EN: vicarious liability FR:
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]

vicarious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachempfindung {f}vicariousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicarious
Back to top