ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veggie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veggie*, -veggie-

veggie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veggie (sl.) คนกินเจ See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie (sl.) คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก Syn. vegie, vegetarian
veggie (n.) ผัก See also: พืชผัก Syn. plant, vegetable
veggie (n.) นักมังสวิรัติ See also: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ Syn. vegetarian
veggie (adj.) เกี่ยวกับผัก See also: เกี่ยวกับมังสวิรัติ Syn. vegie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have the... veggie tofu burger.ผมขอ... เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้
Ane tofu veggie burger for you.แล้วก็เบอร์เกอร์ผักกับเต้าหู้ค่ะ
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท
According to this receipt,he had a veggie burger and a corn on the cob.จากใบเสร็จ เขาสั่งเบอร์เกอร์ผัก และข้าวโพด
I was just gonna grab a veggie dogมันดูจะแคระแกร็น เหมือนหมากินเจเลย
I wanted to meet the sick fuck who ordered the veggie burger with bacon.ใครสั่ง veggie burger กับเบคอน ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะทำมันจริงๆ
Are you okay with veggie burgers?ลูกทานเบอร์เกอร์ผักได้นะ?
But I do make a mean veggie shake.แต่ฉันทำน้ำผักดีๆไว้ให้
That veggie shake worked better than I thought.ว้าว น้ำผักนั่นได้ผลเกินคาด
I got an egg white omelet, your favorite kind of veggie bacon, and scones in the oven.ผมทำออมเลทไข่ขาว ใส่เบคอนกับผัก แบบที่พี่ชอบ แล้วก็ยังมีขนมปังสโคน ในเตาอบอีกด้วย
You should try Subway's Veggie Delite. You should try reading Orwell's 1984.คุณก็น่าจะลองอ่าน 1984 ของ Orwell
Like a good book by Orwell or a Veggie Delite.เหมือนหนังสือดีของ Orwell หรือ Veggie Delite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veggie
Back to top