ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

velvet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *velvet*, -velvet-

velvet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
velvet (n.) ผ้าฝ้าย See also: ผ้าไหม, ผ้ากำมะหยี่, สิ่งทอที่คล้ายกำมะหยี่
velvet (adj.) ซึ่งทำด้วยกำมะหยี่ See also: ซึ่งเหมือนกำมะหยี่
velveteen (n.) ผ้ากำมะหยี่เทียม See also: ผ้าฝ้ายที่คล้ายกำมะหยี่
velvety (adj.) นุ่มเหมือนกำมะหยี่ See also: เหมือนกำมะหยี่, ลื่นและมัน Syn. silky, smooth
velvety (adj.) ซึ่งมีรสชาตินุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
velvet(เวล'วิท) n. กำมะหยี่,สิ่งที่ทอเป็นกำมะหยี่,ความนิ่ม,ความนิ่มและเบา,หนังนิ่มของกวาง,กำไรสุทธิ,ลาภลอย adj. ทำด้วยหรือบุด้วยกำมะหยี่,ลื่น,นิ่ม,นุ่ม, Syn. smooth
velvety(เวล'วิที) adj. เป็นกำมะหยี่,เหมือนกำมะหยี่,ลื่น,นิ่ม,นุ่ม., See also: velvetiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
velvet(n) กำมะหยี่,ความนิ่ม,ลาภลอย,กำไรสุทธิ
velvety(adj) เหมือนกำมะหยี่,นิ่ม,นุ่ม,ลื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำมะหยี่ (n.) velvet Syn. ผ้ากำมะหยี่
ผ้ากำมะหยี่ (n.) velvet
ต้นหยี (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นเขลง
ต้นเขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี
เขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี, ต้นเขลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.
Your Majesty, Alak will not stop until all of your children are in velvet sacks.Your Majesty, Alak will not stop until all of your children are in velvet sacks.
Otherwise a tacky velvet painting could be equated to a Rembrandt.ไม่งั้นภาพกำมะหยี่ ก็เทียบภาพเรมแบรนดท์ได้
My Uncle Ferdie has two tacky velvet paintings. He loves those clowns.ลุงเฟอดี้ของฉันมีภาพกำมะหยี่ 2 ภาพ เขาชอบตัวตลกพวกนั้น
And once he's felt the soft pink velvet on the inside of the box, he's not gonna go back to rubbing his dick on the outside of the lid.และเมื่อเขาได้สัมผัสผิวกำมะหยี่ข้างในหีบแล้วละก็ จะให้เขากลับมาถูไอ้จู๋แค่ฝาหีบน่ะไม่มีทางหรอก
I would have wonderful bedroom, like in yash chopra's set with rounded bed, and when i'll wakeup in the morning, than before my feet touches to the floor, one servant will bring velvet sleepers into my feetฉันจะมีห้องนอนที่สวยที่สุด เหมือนของ ยาช โชปรา และเตียงกลม และเมื่อฉันตอนขี้นในตอนเช้า ก่อนที่เท้าของฉันจะสัมผัสพื้น
A present for you. A velvet bag.ถุงกำมะหยี่ เอาไปเป็นของขวัญให้เธอ
Green velvet coat. Vastly fashionable.เสื้อคลุมกำมะหยี่สี่เขียว ทันสมัยมาก
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ
Maybe I should have brought my red velvet cake instead.รู้งี้ทำเค้กสีแดงเลือดมาดีกว่า
The Velvet Underground, The Cramps.อย่าง "เดอะ เวลเว็ท อันเดอร์กราวด์" หรือ "เดอะ แครมพส์
I know, but can't you turn it way up and get, like, {\you know,}a Blue Velvet kind of thing going on?ฉันรู้ แต่นายหมุนมันกลับ ขึ้นไม่ได้และได้รับ เหมือนกับ นายก็รู้ สีฟ้าครามของสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหม

velvet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 冏] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 绒 / 絨] velvet; woolen
丝绒[sī róng, ㄙ ㄖㄨㄥˊ, 丝绒 / 絲絨] velvet

velvet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish
シフォンベルベット[, shifonberubetto] (n) chiffon velvet
ベルベット[, berubetto] (n) velvet
天鵞絨(ateji);天鵝絨(ateji)[びろうど;てんがじゅう;ビロード, biroudo ; tengajuu ; biro-do] (n,adj-no) (uk) velvet (por
蟻蜂[ありばち, aribachi] (n) velvet ant
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma)
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
別珍[べっちん, becchin] (n) velveteen
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P)

velvet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำมะหยี่[n.] (kammayī) EN: velvet FR: velours [m]
เขลง[n.] (khlēng) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR: Dialium cochinchinense
ลูกหยี[n. exp.] (lūk yī) EN: velvet tamarind FR:
นางดำ[n.] (nāngdam) EN: velvet tamarind FR:
ผีเสื้อคาดแสดแถบสั้น[n. exp.] (phīseūa khā) EN: Narrow-banded Velvet Bob FR:
ปลาออสการ์[n. exp.] (plao øskā =) EN: oscar ; tiger oscar ; velvet cichlid ; cichlid ; Astronotus ocellatus FR: Astronotus ocellatus
หยี[n.] (yī) EN: velvet tamarind ; Dialium cochinchinense FR:
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Velvet-fronted Nuthatch FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]

velvet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neondemoiselle {f} (Neoglyphidodon oxyodon) [zool.]blue velvet damsel
Phantom-Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus melanosoma) [zool.]black velvet angel
Samtente {f} [ornith.]Velvet Scoter (Melanitta fusca)
Kurzschopf-Mohrentyrann {m} [ornith.]Velvety Balck Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า velvet
Back to top