ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicked*, -vicked-

vicked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicked (sl.) ถูกโกง See also: โดนหลอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicked
Back to top