ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verandah

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verandah*, -verandah-

verandah ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verandah (n.) ระเบียง See also: เฉลียง, นอกชาน Syn. porch, balcony
English-Thai: HOPE Dictionary
verandah(วะแรน'ดะ) n. ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า., See also: verandaed adj. verandahed adj., Syn. open porch
English-Thai: Nontri Dictionary
verandah(n) ระเบียง,เฉลียง,ดาดฟ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาลา (n.) open verandah Syn. ชานเรือน

verandah ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P)
濡れ縁;濡縁(io)[ぬれえん, nureen] (n) open verandah; open veranda

verandah ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
หน้ามุข[n.] (nāmuk) EN: porch ; verandah FR:
พะไล [n.] (phalai) EN: verandah ; porch ; lanai ; gallery FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿn) EN: porch ; verandah FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verandah
Back to top