ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virile*, -virile-

virile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virile (adj.) ที่เป็นลักษณะของเพศชาย Syn. musculine, manly Ops. female, feminine, effeminate
virile (adj.) ที่แข็งแรงเหมือนชาย Syn. vigorous, strong Ops. effeminate
English-Thai: HOPE Dictionary
virile(เวอ'เริล,-ไรลฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของชาย,เกี่ยวกับลักษณะของเพศชาย,มีกำลังวังชาเช่นชาย,สามารถแพร่พันธุ์ได้,สามารถให้กำเนิดลูกได้
English-Thai: Nontri Dictionary
virile(adj) สมเป็นชาย,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,กำยำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virile-บุรุษเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Harold. Whew! What a strong, virile name.และอย่างน้อยอีก 8 ชั่วโมง เราก็จะอยู่ในอัมสเตอร์ดัมกัน
Please, Sheldon, I'm a young, virile visitor from a foreign land and I need to strut my stuff.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันยังหนุ่มนะ หนุ่มแข็งแรงสมชายจากต่างแดน และฉันต้องการอวดของๆของฉัน
You are a virile manifestation of the divine.คุณช่างแสดงความเป็นชายหนุ่ม ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ
Why not head on down to the clinic, and put your virile teen years to good use?ทำไมเธอไม่ลองไปธนาคารอสุจิ และใช้ความคึกคะนองวัยหนุ่มให้เกิดประโยชน์ละ
In a world where nothing is what it seems one brave, shockingly handsome, virile young man and his faithful, learning-disabled, robotic manservant...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่ดูเหมือนว่า... ...เป็นเด็กหนุ่มผู้กล้า น่าสงสัย รูปหล่อ และแข็งแรง และโชคชะตาของเขา
But you know what? I'm in great shape, all right? Some people even call me virile.เพื่อน เพื่อน ดาราคนนี้ ทำของฉันแข็งเลยว่ะ สุดยอดมาก
He may be mild-mannered, but he's surprisingly virile.เขาอาจจะเป็นคนอ่อนโยนสุภาพ แต่เขาแข็งแรงน่าประหลาดใจ
Regal, strong, virile, aquiline.สง่าผ่าเผย แข็งแรง สมชาย จมูกงุ้ม

virile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively

virile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมน[adj.] (maēn) EN: virile ; manly ; masculine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virile
Back to top