ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voracious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voracious*, -voracious-

voracious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voracious (adj.) ตะกละ See also: ที่กินอาหารมาก Syn. greedy, ravenous
voracious (adj.) ที่หิวมาก See also: ที่ต้องการอาหารมาก Syn. ravenous
voracious (adj.) ที่ต้องการอย่างมาก
voraciously (adv.) อย่างต้องการมาก See also: อย่างตะกละ
voraciousness (n.) ความโลภ Syn. greediness
English-Thai: HOPE Dictionary
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy
English-Thai: Nontri Dictionary
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรุมตะกราม (adv.) voraciously See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
I had a voracious appetite for everything. All of it.ผมมีความหิวกระหายต่อทุกสิ่ง ผมต้องการทุกสิ่ง
Yes, a voracious lido and unlimited funds... a deadly combination.นั่นแหละเรเน่ผู้ไม่รู้จักพอและให้อย่างไม่รู้จักคิดเช่นกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเช่นนี้
Because I'm not really a voracious reader or anything.เน€เธงเธฅเธฒเธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธเธฃเธฐเน‚เธ”เธ”เธญเธญเธเน„เธ›เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธŠเธตเธงเธดเธ•เธ‚เธญเธ‡ Fred เธเธฅเธฑเธšเน„เธ›เธ—เธตเนˆเธ›เนˆเธฒเธซเธฅ
They happen to have a voracious appetite for webworms.พวกมันมีความกระหาย ในตัวดักแด้
She's developed a resistance to the old ones ... and since I can't keep up with her voracious sexual appetite, we're looking for someone who can satisfy her coital requirements.ยาแบบเก่าใช้ไม่ได้แล้ว และฉันก็ให้เขาดูดพลังไม่ได้ เรากำลังมองหาคนที่ทำได้

voracious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกรุมจะกราม[adj.] (jakrumjakrā) EN: greedy ; voracious FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:

voracious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fressgier {f}voraciousness
Gefräßigkeit {f}voraciousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voracious
Back to top