ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veterinary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veterinary*, -veterinary-

veterinary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veterinary (adj.) เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
veterinary (n.) สัตวแพทย์
veterinary surgeon (n.) สัตวแพทย์ Syn. vet
English-Thai: HOPE Dictionary
veterinary(เวท'เทอระเนอรี,วี'ทระเนอรี) n. สัตวแพทย์. adj. เกี่ยวกับสัตวแพทย์ศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
veterinary(adj) เกี่ยวกับสัตวแพทย์,เกี่ยวกับโรคของสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veterinary medicine; theriatricsสัตวแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (n.) Faculty of Veterinary Science
ส.พ.บ. (n.) Doctor of Veterinary Medicine See also: B.V.M.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (n.) Doctor of Veterinary Medicine See also: B.V.M. Syn. ส.พ.บ.
น.สพ. (n.) veterinary medicine Syn. นายสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์ (n.) veterinary medicine
สัตวแพทย์ศาสตร์ (n.) veterinary medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was an incident at the veterinary hospital where she works.ไม่กี่ชั่วโมงก่อน เกิดอุบัติเหตุ ที่โรงพยาบาลเวเทอรี่เน่ ที่เธอทำงานอยู่
Troy is a veterinary major who has just moved here, fresh, from a little town in Illinois known as... oh, Troy.ทรอยอยู่เอกสัตวแพทย์ ค่อนข้างจะใหม่กับการเป็นแบบอ่ะนะ ในเมืองเล็กๆของอิลินอยที่เรียกว่า...
Um,and according to his veterinary bills, he has a very sick cat.แล้วก็ดูจากบิลค่าใช้จ่ายจากคลีนิกสัตว์ เขามีแมวที่ป่วยมากด้วย
Westec Veterinary Services- for the transporting of bovine semen.Westec Veterinary Services- สำหรับขนส่ง น้ำอสุจิวัว
Recent graduates of New York University, currently driving across the South out to California where they're gonna start up in veterinary school in the fall.เพิ่งเรียนจบจาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค แล้วเพิ่งขับรถข้ามรัฐลงใต้ จะไปแคลิฟอร์เนีย เพื่อไปเริ่มต้นเข้าเรียนในวิทยาลัย สัตวแพทย์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้
So veterinary school? Yeah.- ไปเรียนที่วิทยาลัยสัตวแพทย์รึ?
So, Doc, you have a degree in veterinary medicine, as well?เออ หมอคุณมีปริญญา สัตวแพทย์ด้วยเหรอ?
Break-in at a veterinary clinic in northern Connecticut.มีการบุกรุกเข้าไปในคลีนิคสัตวแพทย์ ทางตอนเหนือของคอนเน็คติคัท
Found his fingerprints at a veterinary clinic in the Catskills.เจอลายนื้วมือของเขา ทีคลินิกสัตวแพทย์ ในแคทสกิล์
We got a veterinary clinic six blocks away from HPD.เราเจอคลีนิคสัตวแพทย์ ห่างจากกรมตำรวจหกช่วงตึก
I'm wait-listed at the Columbus College of Veterinary Medicine.ฉันเป็นตัวสำรองของม.โคลัมบัส คณะสัตวแพทย์
That veterinary college...วิทยาลัยสัตวแพทย์นั่น...

veterinary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兽医学[shòu yī xué, ㄕㄡˋ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, 兽医学 / 獸醫學] veterinary science
兽医[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 兽医 / 獸醫] veterinary

veterinary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
獣医学[じゅういがく, juuigaku] (n) veterinary medicine

veterinary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอสัตว์[n. exp.] (mø sat) EN: veterinary FR: vétérinaire [m]
โรงพยาบาลสัตว์[n. exp.] (rōngphayābā) EN: veterinary hospital FR: hôpital pour animaux [m]
สัตวแพทย์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinarian ; veterinary ; doctor of veterinary medicine ; vet (inf.) ; veterinary officer FR: vétérinaire [m] ; véto [m] (fam.)
สัตวแพทย์ศาสตร์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinary medicine FR: médecine vétérinaire [f]
สัตวแพทยศาสตร์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinary medicine FR: médecine vétérinaire [f]
วันสัตวแพทย์โลก[n. prop.] (Wan Sattawa) EN: World Veterinary Day (WVD) FR:
วันสัตวแพทย์ไทย[n. prop.] (Wan Sattawa) EN: Thai Veterinary Day FR:

veterinary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierarzt {m}VS : veterinary surgeon [Br.]
Tierheilkunde {f}veterinary science
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.]
Tiermedizin {f}veterinary medicine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veterinary
Back to top