ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veterinarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veterinarian*, -veterinarian-

veterinarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veterinarian (n.) สัตวแพทย์ Syn. veterinary surgeon, vet
English-Thai: HOPE Dictionary
veterinarian(เวทเทอระแน'เรียน) n. สัตวแพทย์
English-Thai: Nontri Dictionary
veterinarian(n) สัตวแพทย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veterinarianสัตวแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veterinariansสัตวแพทย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัตวแพทย์ (n.) veterinarian
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The veterinarian says so.ก็สัตวแพทย์บอกอย่างงั้น.
There was a brochure for Westec Veterinarian services on the table, and in about 30 seconds, he's gonna make a panic call.มีแผ่นพับ ของWestec Veterinarian servicesบนโต๊ะ และภายใน30วินาทีนี้, เขาจะต้องโทรสายด่วนแน่
And another Time at their veterinarian office.และอีกครั้งที่ออฟฟิสสัตวแพทย์
After her parents died, she was taken in by her mother's best friend, who was a veterinarian in Worcester.หลังจากพ่อแม่ของเธอตาย เธอถูกนำไปเลี้ยง โดยเพื่อนรักของแม่ ซึ่งเป็นมังสาวิรัต ในวอร์เชสเตอร์
The veterinarian is his friend.สัตวแพทย์เป็นเพื่อนของเขา
The veterinarian said that it's able to run.สัตวแพทย์บอกว่า มันอาจจะวิ่งได้
Of course, I took the 7:30 am ferry. Veterinarian Lee Da Ji.แน่หล่ะ ฉันมากับเรือรอบ เจ็ดโมงครึ่ง ดร.ลีดาจี
And then Heather Wilson, she was a veterinarian living in the Old West district.แล้วก็เฮเธอร์ วิลสัน เธอเป็นสัตวแพทย์ อาศัยอยู่ในเขตโอลด์เวสท์
Find all the veterinarian offices within a 10-mile radius of Griffith Park.คนห้าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ที่อยู่ในรัศมี 10 ไมล์ จากสวนกริฟฟิธ
How do you know your dark druid isn't your wise veterinarian himself?เธอรู้ได้ไงว่า พ่อมดแสนร้ายกาจ นั่น ไม่ใช่คนเดียวกับ หมอรักษาสัตว์แสนฉลาด ของเธอเสียเอง
How do you know your dark druid isn't your wise veterinarian himself?แล้วเธอมั่นใจได้ยังไงล่ะว่า พ่อมดชั่วร้ายอะไรนั่น ไม่ใช่คนเดียวกับหมอรักษาสัตว์ของเธอซะเอง
Veterinarian Lee Da Ji, are you ready?คุณสัตวแพทย์ ลีดาจิ คุณพร้อมหรือยัง?

veterinarian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
獣医師[じゅういし, juuishi] (n) veterinarian
獣医[じゅうい, juui] (n,adj-no) veterinarian; (P)

veterinarian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายสัตวแพทย์[n. exp.] (nāi sattawa) EN: veterinarian FR:
สัตวแพทย์[n.] (sattawaphaē) EN: veterinarian ; veterinary ; doctor of veterinary medicine ; vet (inf.) ; veterinary officer FR: vétérinaire [m] ; véto [m] (fam.)

veterinarian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veterinarian
Back to top