ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veneer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veneer*, -veneer-

veneer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veneer (n.) แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้ Syn. coating, covering, top dressing
veneer (n.) ไม้อัด See also: ไม้ที่อัดด้วยกาวเป็นชั้นๆ
veneer (vt.) ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้ Syn. coat
veneer (n.) การหลอกลวง See also: การแอบซ่อน, การปิดบัง Syn. facade, semblance
veneerer (n.) ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veneers and veneeringแผ่นวีเนียร์และการประกอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป
What, you didn't just crack that veneer again, did you?อะไร คุณไม่ได้เพิ่งทำไม้อัดแตกอีกใช่ไหม
If you strip away the veneer of happy domesticity, you may find grief.ถ้าคุณถอดปลอกความสุขภายนอกออกไป คุณอาจพบความโศกเศร้า
Sometimes you must look beneath the masculine veneer to find that fragile ego.บางครั้งภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้
You know, under a thin veneer of pragmatism and a few shockingly bad choices.เธอก็รู้ ภายใต้เรื่องหลอกลวงทั้งหลาย กับแค่ตัวเลือกแย่ๆ ที่น่าตกใจนั่น..
Oh, my God, that's a thin veneer of kindness.โอ้ พระเจ้า มันก็แค่การเสแสร้งเล็กๆ แหละ
A pair of oak veneer cabinets in the Flemish style.ตู้ไม้โอ๊คอัด สองใบในแบบเฟลมมิช
Well,I always thought it was cool that teeth fluoresced, but veneers didn'tผมมักคิดว่ามันดีจังที่ฟันเรืองแสงได้\ แต่พวกสารเคลือบฟันไม่เป็นอย่างนั้น
Plaque, cavities, fake-looking veneers.ทั้งหินปูน ฟันผุ ฟันปลอม
Well, beneath the privileged upbringing and the wealthy veneer.ข้างใต้เปลือกของการเป็นคนร่ำรวย มีชื่อเสียงนั่น
Oh, a tough cookie, likes to hide her emotions under a hard veneer?โอ้ มันก็เหมือนคุ้กกี้แข็งๆ เธอซ่อนอารมณ์อ่อนไหว ไว้ใต้เปลือกนอกที่แข็งกระด้าง
And I know you think sororities are some kind of, like, magical sisterhood, but it's actually Game of Thrones once you pull back the veneer.และพ่อรู้ว่าลูกคิดว่าพวกสโมสรนักเรียนเป็นเหมือนกับ เหล่าพี่น้องมหัศจรรย์ แต่จริงแล้วมันเป็นเหมือน Game of Thrones ต่างหาก

veneer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, 饰面 / 飾面] ornamental facing; veneer

veneer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一皮剥く;一皮むく[ひとかわむく, hitokawamuku] (exp,v5k) to take a veneer off something
上張り[うわばり, uwabari] (n) face; coat; veneer
化粧張り[けしょうばり, keshoubari] (n) veneer
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate
合わせ板[あわせいた, awaseita] (n) veneer board; plywood
合板[ごうはん(P);ごうばん(P), gouhan (P); gouban (P)] (n) veneer board; plywood; joint publication; (P)
薄板[うすいた, usuita] (n) laminate; veneer
ベニヤ[, beniya] (n) veneer; (P)
無垢材[むくざい, mukuzai] (n) solid wood (as opposed to veneer); natural wood
着せる[きせる, kiseru] (v1,vt) (1) to put clothes on (someone); (2) to plate; to gild; to veneer; (3) to accuse (of some crime); to give (a bad name); (P)

veneer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veneer
Back to top