ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veteran

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veteran*, -veteran-

veteran ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veteran (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์ See also: ซี่งมีความรู้ Syn. experienced, practiced
veteran (n.) ผู้มีประสบการณ์ See also: ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ Syn. old hand, past master Ops. amateur, beginner, novice
veteran (n.) ทหารผ่านศึก
Veterans Day (n.) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี Syn. Armistice Day
English-Thai: HOPE Dictionary
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์,ผ่านศึกมาแล้ว,เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman
English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเก๋า (adj.) veteran See also: experienced, seasoned Syn. รุ่นเก๋า
ทหารผ่านศึก (n.) veteran
vet (abbr.) ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran) Syn. veteran
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (n.) War Veterans Organization of Thailand See also: WVO Syn. อผศ.
อผศ. (n.) The War Veterans Organization of Thailand See also: WVO Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer.ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
Seven-year veteran Philadelphia police officer Stanley Timmons, first to respond to the scene, is believed to have shot and injured Swagger.ผู้ที่รู้จักฟิลาเดเฟียมาเจ็ดปี เจ้าหน้าที่ตร.สแตนลี่ ทิมม่อน เป็นคนแรกที่อยู่ในที่เกิดเหตุ อ้างว่าได้ยิง จนสแว๊กเกอร์ได้รับบาดเจ็บ
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง
I am already a veteran in this business, while Dong Chul is just a newbie released from the Youth Detention Center.ผมเป็นทหารที่ผ่านศึก ในธุรกิจนี้มาแล้ว, ขณะที่ดงชอล ยังเป็นเด็กใหม่ ที่พึ่งออกจากสถานกักกันเยาวชน
This is bullshit, Boss! I'm a veteran around here.เฮ้ นี่มันอะไรกัน ฉันคุมที่นี่นะ
War veteran Ömer Cetin.ทหารผ่านศึก โอเมอร์ เซติน..
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก
I'm very glad to see you, detective... as both a veteran and as a police officer of your many years of service.คุณใส่กระดุมเสื่อได้ ตอนนี้ขณะที่เราถกกันเมื่อวานนี้ มันเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ไม่สม่ำเสมอ
...is Donald Margolis, a 19-year veteran of the FAA'sนายโดนัลด์ มาร์กอร์ ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 19 ปี ของทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา

veteran ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿将[sù jiàng, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 宿将 / 宿將] veteran general
行家[háng jiā, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 行家] connoisseur; expert; veteran
老兵[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ, 老兵] veteran
老资格[lǎo zī ge, ㄌㄠˇ ㄗ ㄍㄜ˙, 老资格 / 老資格] veteran
退伍军人[tuì wǔ jūn rén, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 退伍军人 / 退伍軍人] veteran
退伍军人节[tuì wǔ jūn rén jié, ㄊㄨㄟˋ ˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 退伍军人节 / 退伍軍人節] Veteran's Day

veteran ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットのベテランユーザ[, inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran
叩き上げ;たたき上げ[たたきあげ, tatakiage] (n) (1) working one's way up; (n,adj-no) (2) self-made person; veteran
豪の者[ごうのもの, gounomono] (n) past master; veteran
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand
古株[ふるかぶ, furukabu] (n) old-timer; veteran; senior
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox
古豪[こごう, kogou] (n) veteran; old-timer; man of experience
在郷軍人会[ざいごうぐんじんかい, zaigougunjinkai] (n) association of veterans; the American Legion
強豪(P);強剛[きょうごう, kyougou] (adj-na,n) veteran; champion; (P)
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity
老舗[しにせ(P);ろうほ, shinise (P); rouho] (n) (1) old shop; shop of long standing; (adj-no) (2) well-established; first of the kind; veteran; (P)
郷軍[ごうぐん, gougun] (n) veteran; reservist; ex-soldier

veteran ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder FR: aîné ; ancien ; senior
โชกโชน[adj.] (chōkchōn) EN: old ; veteran ; experienced FR: vieux de la vieille
ครูอาวุโส[n. exp.] (khrū āwusō) EN: veteran teacher FR:
ลายคราม[adj.] (lāikhrām) EN: classic ; veteran ; old seasoned FR:
หลายสมัย[adj.] (lāi samai) EN: veteran FR: expérimenté
หน้าเก่า[n. exp.] (nākao) EN: veteran ; same person FR: vieille figure [f]
ผู้อาวุโส[n. exp.] (phū āwusō) EN: senior person ; elder ; veteran FR: aîné [n] ; aînée [f] ; senior [m] ; ancien [m] ; ancienne [f] ; vétéran [m] ; vieux briscard [m] (fam.)
ทหารผ่านศึก[n.] (thahānphāns) EN: veteran FR: vétéran [m] ; ancien combattant [m]
ตัวเก๋า[adj.] (tūa kao) EN: veteran FR:
วันทหารผ่านศึก[n. prop.] (Wan Thahānp) EN: Veterans' Day FR:

veteran ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veteran {m} | Veteranen
Oldtimer {m}veteran car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veteran
Back to top