ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaporize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaporize*, -vaporize-

vaporize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaporize (vi.) กลายเป็นไอ See also: กลายเป็นไอน้ำ Syn. distill, evaporate, gastify
vaporizer (n.) สิ่งที่ระเหย
English-Thai: Nontri Dictionary
vaporize(vi) เกิดไอ,กลายเป็นไอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเหิด (v.) vaporize See also: sublime, sublimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fiery blast of a nuclear bomb might vaporize everything in sight, but all that information is still in this universe, no matter how scrambled.หลุมดำ, ตามฮอว์คิง ไม่แย่งข้อมูล พวกเขาทำลายมัน
If you attempt to save Michael or do anything other than what I demand, I will vaporize the house.ถ้าเธอคิดจะช่วยไมเคิล หรืออะไรก็ตาม ที่นอกเหนือจากที่ฉันสั่ง ฉันจะเผาบ้านหลังนั้นให้เป็นจุล
If Jake comes back, you can just use your dark magic to vaporize him, right?แล้วถ้าเจคกลับมา คุณก็แค่ใช้พลังเวทย์ของคุณ ทำให้เขาระเหยไป ใช่ไหม
In their case, they can vaporize their own fat.ในกรณีนี้ พวกเขาสามารถที่จะเผาผลาญไขมันด้วยตัวเองได้
Let me vaporize his ass.ฉันขอลาของเขากลายเป็นไอ
Okay, little buddy, we're gonna have to vaporize you.เอาล่ะเพื่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรากำลังจะต้องกลายเป็นไอคุณ
I will take the Lewis Clark to a safe distance, and then I will launch tac missiles atthe Event Horizon, until I'm satisfied she's vaporized.ผมจะขับเลวิสแอนด์คลาร์คไปห่าง ๆ แล้วยิ่งหัวรบใส่ให้เป็นจุล
Probably vaporized. I guess those secrets are staying in Chuck's head.ผมว่าความลับยังอยู่ในหัวชัค
Oh, and do watch out for the germ vaporizer.วันที่ดีที่สุดของชีวิตฉัน
All I know is last night i got vaporized on level two.ที่แน่ๆเมื่อคืนผมโดนสอย ตั้งแต่ด่านสอง
Unit 05 has been vaporized.เป้าหมายถูกทำลาย ไม่พบเศษซากของยูนิต 05
I'm not sure, but I think the shuttle would be vaporized.ผมไม่แน่ใจ แต่ผมคิดว่า... กระสวยอาจระเบิด

vaporize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser
気化器[きかき, kikaki] (n) vaporizer; vaporiser

vaporize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็นไอ[v. exp.] (klāi pen ai) EN: vaporize FR: s'évaporer
ระเหิด[v.] (rahoēt) EN: sublime ; vaporize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaporize
Back to top