ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vocally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vocally*, -vocally-

vocally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vocally (adv.) โดยการเปล่งเสียง See also: ทางการออกเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเลศนัย (adv.) equivocally See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a kid, what was going on in the music was as important to me as what was going on vocally and lyrically.สมัยผมยังเด็ก ผมให้ความสำคัญกับเสียงของดนตรี พอๆ กับความสำคัญของ เสียงร้องและเนื้อร้อง
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
I need a male lead who can keep up with me vocally. - Maybe I can coach Artie a little.หนูต้องการนักร้องชาย ที่ร้องไปกับหนูได้
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่
I might get a new boyfriend out of this, who can keep up with me vocally, and in the future, give me vaguely Eurasian- looking children.ชั้นอาจจะได้แฟนใหม่จากครั้งนี้ก็ได้ คนที่จะ ร้องเพลงคู่กับชั้น และในอนาคต ก็จะมีลูกที่มีลุคเป็น ยูเรเชียนอย่างบอกไม่ถูก
However Unequivocally reaffirmed the holding, the counsel, as agreed --อย่างไรก็ตาม... ... .....
I can say, unequivocally, that I've never seen anything on any cellular level,ผมสามารถบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ผมไม่เคยเห็นอะไรที่เกียวกับเซลล์แบบนี้มาก่อน
I could unequivocally exclaim, the butler did it.ผมสามารถร้องตะโกนได้อย่างฉะฉาน พ่อบ้านคุณเป็นคนทำ

vocally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally FR: balbutier ; bredouiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vocally
Back to top