ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veg*, -veg-

veg ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veg (n.) ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables) See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
Vega (n.) ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
vegan (n.) ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian) See also: คนกินเจ Syn. veggie
veganism (n.) การเป็นมังสวิรัติ See also: การกินเจ
vegetable (n.) ผัก See also: พืชผัก Syn. veggie, plant
vegetal (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก See also: ซึ่งเป็นพืชผัก
vegetarian (n.) คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร See also: คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์, คนกินมังสวิรัติ
vegetarian (adj.) ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ See also: ซึ่งกินมังสวิรัติ
vegetarianism (n.) การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ See also: การรับประทานแต่พืชผักเป็นอาหาร Syn. temperance
vegetate (vi.) อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร See also: อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว Syn. idle, laze Ops. labor, work
vegetation (n.) พืช See also: พืชผัก Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation (n.) การเติบโตแบบพืชผัก See also: การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetational (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก
vegetative (adj.) ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช See also: เหมือนพืชผัก Syn. herbaceous, vegetal, verdant
vegetative (adj.) ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์) See also: ซึ่งเป็นอัมพาต
veggie (sl.) คนกินเจ See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggie (sl.) คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก Syn. vegie, vegetarian
veggie (n.) ผัก See also: พืชผัก Syn. plant, vegetable
veggie (n.) นักมังสวิรัติ See also: คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ Syn. vegetarian
veggie (adj.) เกี่ยวกับผัก See also: เกี่ยวกับมังสวิรัติ Syn. vegie
veggy (sl.) คนกินเจ See also: ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
veggy (sl.) คนเหน็ดเหนื่อย See also: คนหมดแรง, คนอ่อนเพลีย
vegie (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก Syn. vegetarian
vegie (adj.) เกี่ยวกับผัก See also: เกี่ยวกับมังสวิรัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู
English-Thai: Nontri Dictionary
vegetable(n) ผัก
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัติ
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vegetable๑. -พืช๒. อาหารผัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianผู้กินอาหารผัก, ผู้ถือมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegas (Computer file)เวกัส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetarian convenience foodsอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Vegetarianismมังสวิรัติ [TU Subject Heading]
Vegetation mappingการทำแผนที่พรรณพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผัก (n.) vegetable
พืชผัก (n.) vegetable See also: farm plant, short cycled plant Syn. ผัก
ร่องผัก (n.) vegetable furrow See also: vegetable bed
สวนผัก (n.) vegetable garden
แปลงผัก (n.) vegetable garden See also: vegetable bed, vegetable plot
มังสวิรัติ (n.) vegetarian
เจ (n.) vegetarian food See also: vegetarian Syn. มังสวิรัติ
แจ (n.) vegetarian food See also: vegetarian diet Syn. เจ
พืช (n.) vegetation See also: plant Syn. พืชพันธุ์
veg (n.) ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables) See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
vegan (n.) ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian) See also: คนกินเจ Syn. veggie
กินบวช (v.) eat vegetarian meal Syn. ถือศิลกินบวช
กินเจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
กินแจ (v.) practice vegetarianism See also: eat vegetarian food, abstain from eating meat or fish
จับฉ่าย (n.) mixture of vegetables See also: hotch-potch Syn. แกงจับฉ่าย
ถือศิลกินบวช (v.) eat vegetarian meal
ผักสด (n.) fresh vegetable
ผัดโป๊ยเซียน (n.) a kind of fried vegetables
ลาบ (n.) minced meat (with vegetable and chilli) See also: spicy minced meat salad
เฉาก๊วย (n.) a kind of Chinese vegetable jelly black in color
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Tom wants to go into the fruit and veg business.รู้ป่ะ ทอมอยากรับช่วงต่อร้าน ผักผลไม้แหละ
Give me a few days to eat ice cream and veg out.ขอเวลาหนูซักสองสามวันเพื่อกินไอติมและชิลบ้างเถอะ
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
And I'm sending Fredo to Las Vegas, under the protection of Don Francesco of L.A.และฉันส่งเฟรโด้ไปลาสเวกัส ภายใต้การคุ้มครองของดอนฟแอล
He'll be our lawyer in Vegas.He'll be our lawyer in Vegas.
Welcome to Las Vegas!Welcome to Las Vegas!
Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Greene like that!Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Greene like that!
I'm putting you on a plane to Vegas.I'm putting you on a plane to Vegas.
"If found, you mail this to Las Vegas", 'cause we were always talkin' about Vegas, and this fuckin' car.หากพบว่าจดหมายนี้ไปลาสเวกัส , เพราะว่าเราเสมอพูดถึงเรื่องลาสเวกัส ,
I'm a vegetarian.ฉันเป็นมังสวิรัติ จริงๆนะ
I've put my future in the hands of a vegetable.นี่ฉันเอาอนาคตของตัวเองฝากไว้ในมือ ของไอ้เต่าประเภทไหนเนี่ย
They'd be vegetables all their lives. You knew it?- ต้องนอนนิ่งเป็นผักตลอดไป

veg ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, 植物] botanical; plant; vegetation
[sù, ㄙㄨˋ, 簌] dense vegetation; sieve
[cài, ㄘㄞˋ, 菜] dish (type of food); vegetables; vegetable
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
[jī, ㄐㄧ, 虀] fragment; salted vegetables; spices
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, 草木] grasslands and forests; vegetation; flora
青菜[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, 青菜] green vegetables; Chinese cabbage
拉斯维加斯[Lā sī Wéi jiā sī, ㄌㄚ ㄙ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄙ, 拉斯维加斯 / 拉斯維加斯] Las Vegas, Nevada
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
生菜[shēng cài, ㄕㄥ ㄘㄞˋ, 生菜] lettuce; raw fresh vegetables
[fú, ㄈㄨˊ, 芾] luxuriance of vegetation
[zū, ㄗㄨ, 菹] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, 什菜] mixed vegetables
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, 油料] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil
剥皮器[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, 剥皮器 / 剝皮器] peeler (e.g. for vegetables)
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, 鲜货 / 鮮貨] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, 凉拌 / 涼拌] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw)
[zhà, ㄓㄚˋ, 榨] salted vegetable; to extract
咸菜[xián cài, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, 咸菜 / 鹹菜] salted vegetables; pickles
时蔬[shí shū, ㄕˊ ㄕㄨ, 时蔬] seasonal vegetables
[mào, ㄇㄠˋ, 芼] select; vegetables
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, 礤床儿 / 礤床兒] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables)
潤饼[rùn bǐng, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧㄥˇ, 潤饼 / 潤餅] soft mixed vegetable and meat roll-up
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, 冬虫夏草 / 冬蟲夏草] vegetable caterpillar
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 坐吃享福 / 坐喫享福] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful
植物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ˋ ㄧㄡˊ, 植物油] vegetable oil
素菜[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, 素菜] vegetable dish
素食[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, 素食] vegetables; vegetarian food
素食者[sù shí zhě, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ, 素食者] vegetarian
素馅[sù xiàn, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 素馅 / 素餡] vegetable filling
织女[Zhī nǚ, ㄓ ㄋㄩˇ, 织女 / 織女] Vega (star); Weaving girl of folk tales
织女星[Zhī nǚ xīng, ㄓ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ, 织女星 / 織女星] Vega (star); Weaving girl of folk tales
菜圃[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, 菜圃] vegetable field; vegetable bed
菜园[cài yuán, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ, 菜园 / 菜園] vegetable garden
菜地[cài dì, ㄘㄞˋ ㄉㄧˋ, 菜地] vegetable field
菜畦[cài qí, ㄘㄞˋ ㄑㄧˊ, 菜畦] vegetable field; vegetable bed

veg ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish)
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica)
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables)
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P)
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds)
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
ジンギスカン[, jingisukan] (n) Genghis Khan; dish with mutton and vegetables; (P)
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
ナムル[, namuru] (n) namul (Korean dishes consisting of seasoned vegetables)
ビーガン[, bi-gan] (n) vegan
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P)
ベジタリアン[, bejitarian] (n) vegetarian
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract)
もつ鍋[もつなべ, motsunabe] (n) (See 鍋料理) miso nabe made with offal and vegetables; (P)
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy)
乱切り[らんきり, rankiri] (n) chopping (vegetables) into chunks
乾燥野菜[かんそうやさい, kansouyasai] (n) dehydrated vegetables
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish
削ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See 削ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut
加薬飯[かやくめし, kayakumeshi] (n) boiled rice mixed with vegetables and meat or fish

veg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาณาจักรพืช[n. prop.] (Ānājak Pheū) EN: Kingdom Plantae FR: règne végétal [m]
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
บะหมี่แห้ง[n. exp.] (bamī haēng) EN: wheat noodles with vegetables and meat FR:
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) EN: wheat noodles in broth with vegetables and meat FR: soupe de pâtes [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; angled gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka FR: luffa [m]
ชาวนอร์เวย์[n. prop.] (chāo Nøwē) EN: Norwegian FR: Norvégien [m]
ชาวไร่[n. exp.] (chāo rai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist ; gardener FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m] ; paysan [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban ; Agasta ; Sesbania grandiflora FR:
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables FR: couper les légumes
หริต[n.] (harit) EN: vegetable FR:
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; mixture of vegetables FR: mélange de légumes [m]
เจ[n.] (jē) EN: vegetarian food FR: nourriture végétarienne [f]
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงจืดผัก[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: Thai vegetable soup FR: soupe de légumes [f]
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
แกงเลียง[n. exp.] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup ; clear, vegetable soup-like dish FR: soupe de légumes aux épices [f]
แกงเลียงกุ้งสด[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy mixed vegetable soup with prawns FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
กายวิภาคศาสตร์ของพืช ; กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: plant anatomy ; phytotomy FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
การขยายพันธุ์พืช[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: reproduction végétale [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การสำรอง[n.] (kān samrøng) EN: backup ; reservation FR: sauvegarde [f]
การสำรองข้อมูล[n. exp.] (kān samrøng) EN: data backup FR: sauvegarde des données [f]
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing) FR:
กาด[n.] (kāt) EN: [collective name of vegetables] FR:
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette ; omelet with vegetables FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (khāophat nā) EN: chilli paste fried rice ; fried rice with sausage and vegetables FR:
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top ; rice topped with meat and vegetables FR: riz en sauce [m]
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot k) EN: saving clause ; exception clause FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
คนขายผัก[n.] (khon khāi p) EN: greengrocer ; vegetable seller FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนกินเจ[n. exp.] (khon kin jē) EN: vegetarian ; vegan FR: végétarien [m]
เกี้ยมไฉ่[n.] (kīemchai) EN: pickles ; pickled vegetables FR:
เกี่ยมฉ่าย[n.] (kīemchāi) EN: pickles ; pickled vegetables FR:
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande

veg ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable
Frühgemüse {n}early vegetables
Pflanzenfett {n}vegetable fat
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables
Gemüseanbau {n}growing of vegetables
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state
Pflanzenfaser {f}plant fibre; vegetable fibre
Wurzelgemüse {n}root vegetable; root crop
Schale {f} (Obst; Gemüse)skin (fruit; vegetable)
Gemüsekonserve {f}tinned vegetables [Br.]; canned vegetables
Rohkost {f}uncooked vegetarian food; raw fruit and vegetables
Vegetarier {m}; Vegetarierin
Vegetarismus {m}vegetarianism
Vegetation {f}vegetation
vegetarisch {adj} | sie isst vegetarisch; sie ernährt sich vegetarischvegetarian | she is a vegetarian
vegetativ {adv}vegetatively
vegetativ {adj}; das autonome Nervensystem betreffend [med.]vegetative
Gemüsebeet {n}vegetable patch; vegetable plot
Gemüseeintopf {m}vegetable stew
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden
Gemüseplatte {f}vegetable dish; dish of asorted vegetables
Gemüsesaft {m}vegetable juice
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs
Pflanzenöl {n}vegetable oil
Pflanzenreich {n}vegetable kingdom
Dickschnabel-Darwinfink {m} [ornith.]Vegetarian Tree Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veg
Back to top