คำที่ขึ้นต้นด้วย "u" จำนวน 2,183 คำ


u n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
U n สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
U pron คุณ ( ตัวย่อมาจาก you)
U n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
U-boat n เรือดำน้ำของเยอรมันนี
U-bolt n คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู
U.K. abbr คำย่อของ United Kingdom
U.N. abbr องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations)
U.N.O. abbr องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization)
U.S. n สหรัฐอเมริกา
U.S.A. abbr สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America)
U.S.S.R. abbr สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics)
ubiquitous adj ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ubiquity n การมีอยู่ทั่วไป
Ubol Ratchathani n อุบลราชธานี
Ubol Ratchathani n จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University ีีn มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
udder n เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง)
udometer n เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
Udon Thani ืn อุดรธานี
Udon Thani ืn จังหวัดอุดรธานี
UFO abbr จานบินของมนุษย์ต่างดาว (คำย่อ Unidentified Flying Object)
Uganda n ประเทศอูกันดา (อยู่ในทวีปแอฟริกา)
Ugandan n ชาวอูกันดา
Ugandan adj เกี่ยวกับประเทศอูกันดา
ugh int คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
uglification n การทำให้น่าเกลียด
uglifier n ผู้ทำให้น่าเกลียด
uglify vt ทำให้น่าเกลียด
uglily adv อย่างน่าเกลียด
ugliness n ความน่าเกลียด
ugliness n ความน่ากลัว
ugly adj น่าเกลียด
ugly adj น่ากลัว
ugly duckling n ลูกเป็ดขี้เหร่
uh int คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ
uh int คำอุทานแสดงความลังเล
UHF abbr คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf abbr คำย่อของ ultrahigh frequency
UK abbr คำย่อของ United Kingdom
ukase n พระบรมราชโองการ (ของพระเจ้าซาร์ในรัสเซีย)
ukelele n เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ขนาดเล็ก
Ukraine n ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก
Ukrainian adj เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของยูเครน
Ukrainian n ชาวยูเครน
ukulele n กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย
Ulan Bator n เมืองหลวงของมองโกเลีย
ulcer n แผลเปื่อย
ulcerate vi เกิดแผลเปื่อย
ulcerate vt ทำให้เกิดแผลเปื่อย
ulceration n แผลเปื่อย
ulcerous adj ซึ่งเกี่ยวกับแผลเปื่อย
ule suf จิ๋ว
ullage n ปริมาณที่พร่องไป
ulna n กระดูกแขนท่อนใน
ulnar adj ที่เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนใน
ulterior adj ซึ่งลี้ลับ
ulteriorly adj อย่างลี้ลับ
ultima n พยางค์สุดท้ายของคำ
ultimate adj ที่สุด
ultimate adj สุดท้าย
ultimate adj พื้นฐาน
ultimate n จุดสูงสุด
ultimately adv ท้ายที่สุด
ultimatum n คำขาด
ultimo adv ในเดือนก่อน
ultra prf เกิน
ultra n ผู้มีหัวรุนแรง
ultra adj ที่สุด
ultra adj ดีเยี่ยม (คำแสลง)
ultraclean adj สะอาดปราศจากเชื้อโรค
ultraconservative adj ซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว
ultraconservative n นักอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว
ultracritical adj ช่างวิพากษ์วิจารณ์เกินเหตุ
ultradistant adj เล็กน้อย
ultradry adj แห้งมาก
ultrafast adj รวดเร็วมาก
ultrafastidious adj ยากลำบาก
ultrafeminine adj ละเมียดละมัย
ultrahigh frequency n ความถี่คลื่นวิทยุ (อักษรคือ UHE หรือ uhf)
ultraliberal adj ซึ่งเป็นเสรีนิยมสุดขั้ว
ultralight adj ซึ่งเบาเป็นพิเศษ
ultralight n ของที่เบาเป็นพิเศษ
ultramarine n สีฟ้าเข้ม
ultramarine adj ซึ่งมีสีฟ้าเข้ม
ultramarine adj ที่มาจากโพ้นทะเล
ultramicroscope n กล้องจุลทรรศน์
ultramodern adj ซึ่งล้ำสมัย
ultramontanist n ชาวโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม)
ultramundane adj ซึ่งอยู่นอกโลก
ultrapure adj บริสุทธิ์มาก
ultrashort adj สั้นมาก
ultrasonic adj เกี่ยวกับความถี่ที่เหนือเสียง
ultrasound n คลื่นเสียงที่มีความถี่มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์
ultrasound n การบำบัดโดยใช้อุลตราซาวด์
ultraviolet adj เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต
ultraviolet n รังสีอัลตราไวโอเลต
ultraviolet ray n รังสีอัลตราไวโอเลต
ululant adj ซึ่งคร่ำครวญ
ululate vi ร้องเสียงโหยหวน
ululating adj ซึ่งคร่ำครวญ
ululation n การร้องเสียงโหยหวน
Ulysses n วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก
umbel n ช่อดอกไม้ที่ก้านดอกยาวเท่ากัน
umbellate adj ซึ่งมีช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน
umbelliferous adj ช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน
umber n ดินสีน้ำตาลแดงที่เป็นออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส
umber adj ที่มีสีน้ำตาลแดง
umber vt ทาด้วยสีน้ำตาลแดง
umbilical adj ซึ่งเกี่ยวกับสายสะดือ
umbilical cord n สายสะดือ
umbilicate adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายสายสะดือ
umbilicus n สะดือ
umbillicus n สะดือ
umbo n ส่วนที่นูนขึ้นมา เช่น ส่วนสลักนูนกลางโล่
umbonate adj ซึ่งมีลักษณะนูนกลม
umbra n ร่มเงา
umbra n จุดบอดของดวงอาทิตย์
umbrae n พหูพจน์ของ umbra
umbrage n ความรู้สึกไม่พึงใจ
umbrage n ร่ม (เช่น ร่มไม้)
umbrageous adj ที่เป็นร่มเงา
umbrageous adj รู้สึกไม่พึงใจ
umbral adj ที่เป็นร่มเงา
umbrealla n ร่มกันแดด
umbrella n ร่ม
umbrella sheath n ปลอกร่ม
umpire n กรรมการตัดสิน
umpire vi เป็นกรรมการ
umpire vt เป็นกรรมการ
umpsteen adj มากจนนับไม่ถ้วน
umpteen sl มากมาย
un prf ไม่
un prf กลับ
UN abbr องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations)
un pron คำสรรพนามใช้แทนคำนาม (ภาษาพูด)
un prf ไม่
un prf ไม่มี
unabashed adj ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unable adj ซึ่งไม่สามารถ
unabridged adj ซึ่งสมบูรณ์ครบถ้วน
unacceptable adj ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้
unaccepted adj ซึ่งไม่เป็นที่นิยม
unacclaimed adj ที่ไม่มีชื่อเสียง
unaccompanied adj ตามลำพัง
unaccomplished adj ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
unaccountability n การไม่สามารถอธิบายได้
unaccountable adj ไม่สามารถอธิบายได้
unaccountable adj ไม่สามารถตอบได้
unaccountableness n การไม่สามารถอธิบายได้
unaccustomed adj ไม่ปกติ
unacknowledged adj ซึ่งไม่มีชื่อ
unacquainted adj ซึ่งแปลกหน้า
unadvised adj ไม่ได้รับการตักเตือน
unaffected adj ซึ่งไม่กระทบกระเทือน
unaffected adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ
unaffected adj ที่แทัจริง
unaffected adj ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม
unaffectedly adv อย่างไม่กระทบกระเทือน
unaffectedness n การไม่กระทบกระเทือน
unaffordable adj ซึ่งไม่สามารถจ่ายได้
unafraid adj ไม่เกรงกลัว
unagitated adj ที่มีอารมณ์สงบ
unaided adj ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
unalloyed adj บริสุทธิ์
unalterable adj แน่วแน่
unalterable adj ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unalterable adj ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ)
unalterable adj ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้
unalterable adj เปลี่ยนแปลงไม่ได้
unalterable adj ไม่เปลี่ยนแปลง
unaltered adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
unambiguous adj ชัดเจน
unambiguous adj ชัดเจน
unambitious adj ซึ่งมักน้อย
unanimity n การยอมรับเป็นเอกฉันท์
unanimous adj เป็นเอกฉันท์
unanimously adv อย่างเป็นเอกฉันท์
unanimously adv อย่างเต็มใจ
unanticipated adj ซึ่งผิดคาด
unappealing adj (หน้าตา) เรียบๆ
unappetizing adj ซึ่งไม่พอใจในรสชาติ
unappreciated adj ที่ไม่น่าชื่นชม
unappreciative adj ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณ
unapproachable adj ที่ไม่เป็นมิตร
unapproachable adj ที่ไม่สามารถเข้าได้
unappropriated adj ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน)
unapt adj ไม่เหมาะสม
unarm vt ปลดอาวุธ
unarmed adj ไม่ได้ติดอาวุธ
unarmed adj ที่ไม่มีสิ่งป้องกันตัว (ใช้กับสัตว์)
unashamed adj ซึ่งไม่ละอาย
unassailable adj ไม่สามารถโจมตีได้
unassuming adj ซึ่งถ่อมตัว
unattached adj ไม่มีคู่
unattached adj ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น
unattractive adj ซึ่งไม่ดึงดูดใจ
unattractive woman n หญิงไร้เสน่ห์
unauspicious adj ซึ่งโชคร้าย
unavailable adj ไม่สามารถหาได้
unavailing adj ซึ่งไร้ประโยชน์
unavailingly adv อย่างไร้ประโยชน์
unavoidable adj ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
unavoidably adv อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
unawakening adj ซึ่งไม่ถูกปลุกให้ตื่น
unaware adj ซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน
unaware of adj ซึ่งไม่ตระหนักถึง
unawareness n ความไม่คาดคิดมาก่อน
unawares adv อย่างไม่รู้ตัว
unawares adv อย่างไม่ตั้งใจ
unbalance vt ทำให้เสียสมดุล
unbalance n ความไม่สมดุล
unbalanced adj ซึ่งไม่สมดุล
unbearable adj ซึ่งเหลือทน
unbearably adv อย่างไม่สามารถทนได้
unbearably hot adj ซึ่งแผดเผา
unbeatable adj ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้
unbeatale adj ที่ไม่สามารถเอาชนะได้
unbeaten adj ไม่เคยแพ้
unbecoming adj ไม่เหมาะสม
unbecomingly adv อย่างไม่เหมาะสม
unbeknown adj ไม่เป็นที่รู้จัก
unbelief n ความไม่เชื่อถือ
unbelievable adj ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
unbelievable adj ที่มากที่สุด
unbelievably adv อย่างเชื่อถือไม่ได้
unbelievably adv อย่างไม่น่าเชื่อ
unbelieved adj ซึ่งเป็นไปไม่ได้
unbeliever n ผู้ไม่เชื่อ
unbelieving adj ไม่น่าเชื่อ
unbelievingly adv อย่างไม่น่าเชื่อ
unbelt vt ถอดเข็มขัด
unbelted adj ถอดเข็มขัด
unbend vt ปลด
unbend vi ผ่อนคลาย
unbend vt ทำให้ผ่อนคลาย
unbend vt ทำให้ตรง
unbend vi ตรง
unbendable adj ซึ่งทำให้ตรง
unbendable adj ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย
unbending adj ซึ่งดื้อด้าน
unbent adj ซึ่งไม่งอ
unbiased adj ซึ่งไม่ลำเอียง
unbiassed adj ซึ่งไม่ลำเอียง
unbiassedly adv อย่างไม่ลำเอียง
unbidden adj ไม่ได้บังคับ
unbind vt แก้
unbleached adj ซึ่งไม่ได้ฟอกสี
unbleached cotton thread n ด้ายดิบ
unblemished adj ซึ่งไม่มีมลทิน
unblessed adv อย่างชั่วร้าย
unblinking adj ซึ่งไม่กระพริบตา
unblinkingly adv อย่างไม่กระพริบตา
unblushing adj ไร้ยางอาย
unblushingly adv อย่างไร้ยางอาย
unbodied adj หลุดจากร่างกาย
unboiled adj ซึ่งไม่ได้ต้ม
unboiled water n น้ำดิบ
unbolt vt ถอดกลอน
unbolted adj ซึ่งถอดกลอน
unbonnet vi เปิดที่คลุมศีรษะ
unbonnet vt เปิดที่คลุมศีรษะ
unbookish adj ซึ่งไม่รู้หนังสือ
unborn adj ยังไม่เกิด
unborn adj ที่ยังไม่เริ่ม
unborn child n ทารกในครรภ์
unbosom vi เปิดเผย
unbosom vt เปิดเผย
unbosom oneself phrv เปิดเผยความลับ
unbosomer n ผู้เปิดเผย
unbosoming adj การเปิดเผย
unbotton vt ปลด
unbotton vi ปลด
unbotton vt ปลดตะขอออก
unbound adj (หนังสือ) ยังไม่ได้เย็บเล่ม
unbound vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ unbind
unbounded adj ไม่จำกัด
unboundedly adj อย่างไม่จำกัด
unbowed adj ซึ่งไม่งอ
unbowed adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
unbrace vt คลายออก
unbrace vt ปลดเอาสายออก
unbreakable adj ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
unbred adj ซึ่งไม่ได้รับการฝึกสอน
unbribable adj ซึ่งไม่รับสินบน
unbribed adj ซึ่งไม่รับสินบน
unbridle vt ปลดปล่อย
unbridled adj ซึ่งไม่ได้ควบคุม
unbridled adj ซึ่งปลดบังเหียน
unbroken adj ไม่ขาดตอน
unbrokenly adv อย่างต่อเนื่อง
unbrokenness n ความต่อเนื่อง
unbuckle vt แก้เงื่อน
unbuckle vi แก้เงื่อน
unbuild vt ทำลาย
unbuild vi ทำลาย
unburden vt ปลดเปลื้องความรู้สึก
unburden oneself phrv ปลดภาระ
unburdened adj ซึ่งทำให้โล่งอก
unbutton vt ปลดกระดุม (เสื้อ)
unbutton vi ปลดกระดุม (เสื้อ)
uncalled-for adj ไม่ได้เชิญ
uncalled-for adj ที่ไม่เหมาะสม
uncannily adj อย่างแปลกประหลาด
uncanny adj แปลก
uncap vt ถอดหมวกออก
uncap vi ถอดหมวกออก
uncaring adj ซึ่งไม่เอาใจใส่
uncase vt เปิดที่คลุมออก
unceasing adj ไม่หยุดยั้ง
unceasingly adv ซึ่งต่อเนื่อง
unceremonial adj ที่เป็นกันเอง
unceremonious adj ที่ขัดจังหวะในสถานการณ์ที่มีพิธีรีตอง
unceremonious adj ที่เป็นกันเอง
unceremoniously adj อย่างเป็นกันเอง
uncertain adj ที่ไม่แน่ใจ
uncertain adj ที่ไม่แน่นอน
uncertain adj ที่ไม่มีความมั่นใจ
uncertainly adv อย่างขาดเสถียรภาพ
uncertainly adv ด้วยความไม่มั่นใจ
uncertainty n ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ)
uncertainty n ความไม่แน่นอน
unchain vt ปลดสายโซ่ออก
unchangeability n ความเด็ดเดี่ยว
unchangeable adj ไม่เปลี่ยนแปลง
unchangeableness n การไม่เปลี่ยนแปลง
unchangeably adv อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
unchanged adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
unchanging adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
unchanging stage n สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ)
uncharged adj ไม่มีประจุไฟฟ้า
uncharitable adj ไม่เมตตา
uncharitably adv อย่างไม่เมตตา
uncharted adj ไม่คุ้นเคย
unchaste adj ที่ไม่บริสุทธิ์
unchristian adj ไม่ใช่คริสเตียน
unchurch vt ขับออกจากศาสนา
uncial adj เกี่ยวกับตัวหนังสือกรีกและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8
uncial n ตัวหนังสือชนิดหนึ่ง
unciform adj ที่เป็นรูปตะขอ
unciform n กระดูกรูปตะขอ
Uncila adj เกี่ยวกับตัวหนังสือกรีกและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8
Uncila n ตัวหนังสือชนิดหนึ่ง
uncinariasis n พยาธิปากขอ
uncinate adj ซึ่งมีปลายเป็นรูปตะขอ
uncircumcised adj ซึ่งไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศชายออก
uncivil adj ซึ่งหยาบคาย
uncivilized adj ซึ่งไร้อารยธรรม
uncivilizedly adv อย่างไร้อารยธรรม
unclad adj เปลือยเปล่า
unclasp vt ปลด
unclasp vi ปลด
uncle n ลุง
Uncle Sam n สหรัฐอเมริกา
Uncle Sam n ชาวอเมริกัน
Uncle Sugar sl รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Uncle Tom n คนรับใช้ผิวดำ (คำหยาบ)
Uncle Tom Cobley and all sl ทุกคน
unclean adj สกปรก
uncleaned adj สกปรก
unclear adj ซึ่งไม่ชัดเจน
unclear adj ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ)
unclearly adv อย่างคลุมเครือ
unclearness n ความขมุกขมัว
uncloak vi ถอดเสื้อคลุมออก
uncloak vt ถอดเสื้อคลุมออก
uncloak vi เปิดเผย
uncloak vt เปิดเผย
unclose vi เปิด
unclose vt เปิด
unclosed adj ที่เปิดอยู่
unclothe vt เปลื้องผ้า
unclothe vt ไม่สวมเสื้อผ้า
unclothed adj ซึ่งไม่สวมเสื้อผ้า
unclouded adj ซึ่งไม่มัว
unco adj แปลก
uncoil vi คลายจากการขด
uncoil vt ทำให้คลายจากการขด
uncombable adj กระเซิง
uncombed adj กระเซิง
uncomely adj น่าเกลียด
uncomfortable adj อึดอัด
uncomfortableness n ความขวยเขิน
uncomfortably adv อย่างรำคาญ
uncomfortably adv ที่เสียดแทงใจ
uncomfortably adv อย่างกระสับกระส่าย
uncommercial adj ซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้าขาย
uncommitted adj ไม่ได้ผูกมัด
uncommon adj ที่พบได้น้อย
uncommonly adv อย่างแปลกๆ
uncommonness n การเกิดไม่ถี่
uncommunicative adj เงียบขรึม
uncommunicatively adv อย่างไม่พูดมาก
uncompassionate adj ไร้ความปราณี
uncomplaining adj อดทน
uncompleted adj ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ
uncompletely adv บางส่วน
uncomplicated adj ง่ายๆ
uncompromising adj ที่ไม่ประนีประนอม
uncompromisingly adv โดยไม่ยืดหยุ่น
unconcealed adj ซึ่งเปิดเผย
unconcern n ความไม่สนใจ
unconcerned adj ซึ่งไม่กังวล
unconcerned adj ไม่สนใจ
unconcerned adj ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
unconcernedly adv อย่างไม่กังวล
unconcious adj ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง
unconciously adv อย่างไม่มีการป้องกัน
unconditional adj ไม่มีเงื่อนไข
unconditional adj ซึ่งไม่มีเงื่อนไข
unconditional adj ที่ไม่มีเงื่อนไข
unconditioned adj ไม่มีเงื่อนไข
unconducive adj ไม่ประจบสอพลอ
unconfined adj เป็นอิสระ
unconfirmed adj ที่ยังไม่แน่นอน
unconformity n ความไม่สอดคล้องกัน
unconfused adj ที่ไม่สับสน
unconnected adj ซึ่งแยกออก
unconnected adj ไม่สัมพันธ์กัน
unconnected adj กระจัดกระจาย
unconquerable adj เอาชนะไม่ได้
unconscionable adj ไม่มีสามัญสำนึก
unconscionable adj ที่ผิดศีลธรรม
unconscionable adj ที่ไม่สมเหตุสมผล
unconscious adj ซึ่งไม่ได้สติ
unconscious of adj ซึ่งไม่ตระหนักถึง
unconsciously adv โดยไม่รู้ตัว
unconsciousness n จิตไร้สำนึก
unconsidered adj ที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ
unconsidered adj ที่ไม่เห็นว่าน่าพิจารณา
unconstant adj ไม่มั่นคง
unconstitutional adj ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
unconstitutionally adv อย่างผิดฎหมาย
unconstrained adj ซึ่งไม่มีเงื่อนไข
uncontaminated adj ซึ่งไม่แปดเปื้อน
uncontrollable adj ที่ควบคุมไม่ได้
uncontrollable n สิ่งที่ไม่อาจอยู่ภายใต้การควบคุม
uncontrollably adv อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้
uncontrollably adv อย่างบ้าคลั่ง
uncontrollably adv อย่างรีบเร่ง
uncontrolled adj ที่ไม่สามารถควบคุมได้
unconuerable adj ที่ไม่สามารถเอาชนะได้
unconventional adj ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
unconventionally adj อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน
unconvincing adj ไม่น่าเชื่อถือ
unconvincing adj ที่ไม่น่าเชื่อถือ
uncooked adj ดิบ
uncool adj ไม่เข้าท่า (คำแสลง)
uncoordinated adj ไม่สะดวก
uncork vt ดึงจุกออก
uncork vt ระบายออก
uncorrect adj ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย
uncorroborated adj ไม่มีพื้นฐาน
uncorrupt adj ซื่อตรง
uncostly adj (ราคา) ย่อมเยา
uncountable adj ที่มากจนไม่สามารถนับได้
uncounted adj นับไม่ได้
uncounted adj ไม่ได้นับ
uncouple vt ปลดออก
uncoupler n ผู้ปลดปล่อย
uncourteous adj ไร้มารยาท
uncourtly adj หยาบ
uncouth adj ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
uncouth adj งุ่มง่าม
uncouthly adv อย่างไร้มารยาท
uncover vi เปิดออก
uncover vt เปิดออก
uncover vt เปิดเผยออกมา
uncovered adj ที่ไม่มีอะไรปิด
uncovered adj ซึ่งไม่อยู่ในข่าย
uncovered verandah n ระเบียงไม่มีหลังคา
uncremated adj ที่ไม่ได้เผา
uncritical adj ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
unction n การเจิมน้ำมัน (ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)
unction n สิ่งปลอบใจ
unctuosity n การประจบสอพลอ
unctuosity n ลักษณะที่เป็นน้ำมัน
unctuous adj เป็นน้ำมัน
unctuous adj ที่ประจบสอพลอ
uncultivable adj ที่ขาดการบำรุง
uncultivatable adj ที่ขาดการบำรุง
uncultivated adj ที่ขาดการบำรุง
uncultivated adj ที่ไม่ได้รับการอบรม
uncultured adj ไม่ได้รับการอบรม
uncultured adj ซึ่งไร้วัฒนธรรม
undamaged adj ไม่ได้รับบาดเจ็บ
undaunted adj ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
undecagon n รูปสองมิติที่มีสิบเอ็ดมุมสิบเอ็ดด้าน
undeceive vt ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง
undecided adj ที่ยังไม่ตัดสินใจ
undecided n คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้
undecided case n คดีดำ
undecidedly adv อย่างลังเล
undecipherable adj ที่อ่านไม่ออก
undeclared adj ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ
undecorated adj ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ
undedicate vt ทำให้เป็นทางโลก
undefeated adj ไม่เคยแพ้
undefeated adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
undefined adj น่าสงสัย
undefinedly adv อย่างไม่มีคำบรรยาย
undelude vt ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง
undeniable adj ปฏิเสธไม่ได้
undependable adj ซึ่งเชื่อถือไม่ได้
under prf ภายใต้
under prep ใต้
under prep รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่)
under adv ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว
under a cloud idm สงสัยในการทำบางสิ่ง
under a curse adj ซึ่งถูกสาป
under construction idm กำลังซ่อมแซม
under fire idm กำลังโดนโจมตี
under sail adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
under the circumstances idm ในสถานการณ์อย่างนี้
under the counter idm (ซื้อหรือขาย) อย่างลับๆ
under the table idm เมา (คำไม่เป็นทางการ)
under the weather idm ป่วย
under the weather sl ป่วย
under-secretary n ปลัดกระทรวง
under-the-counter adj ซึ่งขายผิดกฏหมาย
under-the-counter adv ขายลับๆ
under-the-table adj ซึ่งติดต่อกันลับๆ
under-the-table adv ติดต่อกันอย่างลับๆ
underact vt แสดงบทบาทไม่เต็มที่
underact vi แสดงบทบาทไม่เต็มที่
underage adj ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
underarm adj ที่เกี่ยวกับรักแร้
underarm n รักแร้
underarm adv อย่างที่ต่ำกว่าไหล่ (การตีหรือการโยนในกีฬาต่างๆ)
underarm adv ที่กระทำในลักษณะทิ้งแขนลงต่ำ
underarm odor n กลิ่นรักแร้
underarmed adj มีอาวุธไม่เพียงพอ
underbelly n ท้องน้อย
underbelly n ส่วนที่เป็นจุดอ่อน
underbelly n มุมมืด
underbelly n ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ
underbid vt ประมูลต่ำกว่า
underbid vi เรียกไพ่ต่ำเกินไป
underbidder n ผู้ประมูลต่ำกว่า
underbody n ส่วนล่างของลำตัวสัตว์
underbred adj ไม่ได้รับการอบรม
underbrush n พุ่มไม้
underbrush n พุ่มไม้เตี้ย
underbuy vt ซื้อได้ถูกกว่า
underbuy vi ซื้อได้ไม่พอเพียง
undercarriage n โครงส่วนล่างของเครื่องบิน
undercharge vt เรียกราคาต่ำเกินไป
undercharge n ราคาเรียกที่ต่ำเกินไป
underclothes n ชุดชั้นใน
underclothing n เสื้อ กางเกงชั้นใน
undercoat n เสื้อรองเสื้อคลุม
undercooked adj ไม่สุกมาก
undercover adj ลึกลับ
undercroft n ห้องใต้ดิน
undercurrent n กระแสใต้น้ำหรืออากาศ
undercurrent n สิ่งที่แฝงอยู่
undercut vt ขายตัดราคา
undercut vt ลดอำนาจ
undercut vi ตัดส่วนล่าง
undercut adj จากการตัดส่วนล่าง
undercut n การตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป
undercut vt ตัดส่วนที่ต่ำกว่าออกไป
underdeveloped adj ด้อยพัฒนา
underdeveloped country n ประเทศด้อยพัฒนา
underdevelopment n ความด้อยพัฒนา
underdo vt ทำน้อยกว่าที่ควร
underdog n ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม
underdone adj ซึ่งไม่ได้ปรุงให้สุก
underdrain n ท่อระบายข้างใต้
underdrain vt จัดให้มีท่อระบายข้างใต้
underestimate vt ประเมินค่าต่ำกว่า
underestimate n การประเมินค่าต่ำไป
underestimate vi ประเมินค่าต่ำกว่า
underestimation n การการประเมินค่าต่ำไป
underexpose vi ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่พอ
underexpose vt ไม่เปิดเผยพอต่อสาธารณะ
underexposure n การทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่พอ
underfed vt กริยาช่องที่ 2 ของ underfeed
underfed adj ซึ่งได้อาหารไม่พอ
underfeed vt ให้อาหารไม่เพียงพอ
underfoot adv ใต้เท้า
underfoot adv อย่างเป็นสิ่งกีดขวาง
undergarment n ชุดชั้นใน
undergarments n เสื้อกางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็กหญิง
undergo vt ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)
undergrad n คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad adj คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergraduate n นักศึกษาระดับปริญญาตรี
undergraduate n นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี
undergraduate adj เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
underground adj ที่อยู่ใต้ดิน
underground adj ลับ
underground n องค์กรลับ
underground n รถไฟใต้ดิน
underground adv ใต้พื้นดิน
underground cemetery n หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง
underground resource n ทรัพยากรธรณี
underground room n ห้องใต้ดิน
underground soldier n กองโจร
underground soldier n กองโจร
underground tunnel n อุโมงค์ใต้ดิน
underground water n น้ำใต้ดิน
undergrowth n พุ่มไม้
underhand adj ไม่เปิดเผย
underhand adj เป็นความลับ
underhand adv อย่างเป็นความลับ
underhand adv โดยทอดแขนลงข้างล่าง
underhanded adj เป็นความลับ
underhanded adv อย่างเป็นความลับ
underhung adj มีฟันหน้าของขากรรไกรล่างยื่นออก
underlaid adj อยู่ข้างล่าง
underlay vt วางอยู่ข้างใต้
underlay n สิ่งที่รองอยู่ข้างใต้
underlay vt กริยาช่อง 2 ของ underlie
underlet vt ทำให้ต่ำกว่าราคาจริง
underlie vt เป็นหลักพื้นฐาน
underline vt ขีดเส้นใต้
underline vt เน้นความสำคัญ
underline vi เน้นความสำคัญ
underline n เส้นใต้
underling n ลูกน้อง
underlying adj ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า
underlying adj ที่สำคัญและซ่อนอยู่
underlying adj จำเป็น
undermanned adj มีคนงานไม่เพียงพอ
undermine vt ทำให้กร่อน
undermost adj ต่ำสุด
undermost adv ต่ำสุด
undernearth adj ที่อยู่ใต้ดิน
underneath prep แฝงอยู่ภายใต้
underneath prep ภายใต้
underneath adv ซึ่งอยู่ภายใต้
undernourished adj ที่ขาดสารอาหาร
undernourishment n การขาดสารอาหาร
underpants n กางเกงใน
underpass n ทางข้างใต้
underpass n ถนนข้างใต้
underpass n อุโมงค์ใต้ถนน
underplay vt ตีไม่ออก
underplay vi ได้ผลไม่เต็มที่
underpopulated adj มีประชากรเบาบาง (เพราะพื้นที่และทรัพยากรจำกัด)
underpopulation n การมีประชากรเบาบาง
underprice vt ตัดราคา
underprivilged adj ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน
underproof adj ประกอบด้วยจำนวนอัลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน
underproof adj ซึ่งมีจำนวนอัลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน
underprop adv ค้ำ
underrate vt ประเมินค่าต่ำไป
underripe adj ห่าม
underrun vt วิ่งผ่านข้างใต้
underrun n สิ่งที่วิ่งผ่านข้างใต้
underscore vt ขีดเส้นใต้ข้อความ
underscore vt เน้นย้ำ
undersea adj ที่เกี่ยวกับใต้ทะเล
undersea adv ใต้ทะเล
undersecretariat n สำนักงานปลัดกระทรวง
undersecretary n ผู้ช่วยเลขานุการ
undersell vt ขายต่ำกว่าราคาปกติ
undersell vt ขายตัดราคาคู่แข่ง
underseller n ผู้ขายตัดราคา
underset n กระแสใต้น้ำ
undershirt n เสื้อชั้นในของชาย
undershoot vt ยิงต่ำกว่าเป้า
undershoot vi ยิงต่ำกว่าเป้า
undershorts n กางเกงในขาสั้นของเด็กหรือผู้ชาย
undershot adj มีฟันหน้าของขากรรไกรล่างยื่นออก
undershot adj ที่มีลักษณะขากรรไกรล่างยื่นออกมา
undershot adj ที่เคลื่อนด้วยแรงน้ำด้านล่าง
underside n ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ
undersign vt ลงนาม
undersigned adj ซึ่งลงนามไว้แล้วข้างท้าย
undersigned n ผู้ลงนามไว้ข้างท้าย
undersized adj ซึ่งเตี้ยแคระ
undersized adj ซึ่งเตี้ยแคระ
underskirt n กระโปรงชั้นใน
underslung adj ที่แขวนจากข้างบน
underslung adj แขวนจากเบื้องบน
undersoil n ดินชั้นล่าง
understaff vt มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
understaffed adj มีคนงานไม่เพียงพอ
understand vt เข้าใจ
understand vi เข้าใจ
understand by phrv เข้าใจจาก
understandable adj ที่สามารถเข้าใจได้
understandable adj ที่สามารถยอมรับได้
understandably adv อย่างรับรู้ได้
understanding n ความสามารถในการเข้าใจ
understanding n ข้อตกลงร่วมกัน
understanding adj ซึ่งเข้าอกเข้าใจ
understandingly adv อย่างเข้าอกเข้าใจ
understate vt กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่
understate vi บรรยายไม่เต็มที่
understated adj ซึ่งบอกเป็นนัยๆ
understatement n การการประเมินค่าต่ำไป
understood vt กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand
understood vi กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand
understood adj ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
understood adj ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ
understrength adj ประกอบด้วยจำนวนอัลกอฮอล์น้อยกว่ามาตรฐาน
understudy vt ศึกษาบทแทน
understudy n ตัวละครสำรอง
understudy vi ศึกษาบทแทน
undersurface n ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ
undertake vt สัญญา
undertake vi สัญญา
undertake vi รับภาระ
undertake vi รับรอง
undertaken vi กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaker n สัปเหร่อ
undertaker n ผู้รับผิดชอบ
undertaking n ภาระหน้าที่
undertaking n ข้อผูกพัน
undertaking n การจัดงานศพ
underthings n เสื้อกางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็กหญิง
undertone n เสียงเบา
undertone n ความหมายซ่อนเร้น
undertone n สีที่ไม่สว่าง
undertook vi กริยาช่องที่ 2 ของ undertake
undertook vt กริยาช่องที่ 2 ของ undertake
undertow n กระแสใต้น้ำ
undertrick n อุบายที่ไร้ผล
undervalue vt ประเมินค่าต่ำกว่า
underwater adj ซึ่งอยู่ใต้น้ำ
underwater adv ใต้น้ำ
underwater adv อยู่ใต้น้ำ
underwater n ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำ
underwater craft n เรือดำน้ำ
underwater craft n เรือดำน้ำของเยอรมันนี
underwear n ชุดชั้นใน
underweight adj ซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์
underweight n การมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
underwent vt กริยาช่อง 2 ของ undergo
underwood n พุ่มไม้เตี้ย
underworld n สังคมของพวกนอกกฎหมาย
underworld n โลกสำหรับผู้ที่ตายแล้ว
underwrite vt รับประกัน
underwrite vt เขียนข้างใต้
underwrite vi รับประกัน
underwriter n ผู้รับประกัน
underwritten vi กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite
underwritten vt กริยาช่องที่ 3 ของ underwrite
underwrote vi กริยาช่องที่ 2 ของ underwrite
underwrote vt กริยาช่องที่ 2 ของ underwrite
undeserved adj ไม่สมควร
undeserving adj ไม่มีค่าพอ
undesigned adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
undesirable adj ไม่ต้องการ
undesirable n บุคคลผู้ไม่เป็นที่พึงปรารถนา
undesired adj ซึ่งไม่ปรารถนา
undeveloped adj ซึ่งไม่ได้พัฒนา
undid vt กริยาช่องที่ 2 ของ undo
undies n ชุดชั้นใน (คำไม่เป็นทางการ)
undiluted adj ซึ่งไม่เจือปน
undimmed adj มีแสงอาทิตย์สาดส่อง
undiplomatic adj ซึ่งไม่มีไหวพริบ
undirected adj ไร้จุดหมาย
undisciplined adj ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย
undiscovered adj ไม่คุ้นเคย
undisguised adj ซึ่งไม่ได้ซ่อนเร้น
undisputed adj ไม่อาจโต้แย้งได้
undistilled adj ซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
undistinguished adj ไม่ได้แยกแยะ
undisturbed adj ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
undo vi เปิด
undo vt เปิด
undo vt ยกเลิก
undo vt ทำลาย
undo the effects of vt ยกเลิก
undoing n ความหายนะ
undomesticated adj ไม่เชื่อง
undone adj ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ
undone vt กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone vi กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone adj หายนะ (คำเก่า)
undoubted adj ไม่น่าสงสัย
undoubtedly adv อย่างไม่น่าสงสัย
undraped adj ที่ไม่มีอะไรปิด
undraw vt เปิดออก
undrawn vt กริยาช่องที่ 3 ของ undraw
undress n การแต่งกายแบบลำลอง
undress vt ถอด (เช่น เสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฯลฯ)
undressed adj ซึ่งเปลือยเปล่า
undressed adj ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ
undressed adj ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง
undrew vt กริยาช่องที่ 2 ของ undraw
undue adj ไม่เหมาะสม
undulant adj เป็นลูกคลื่น
undulate vi กระเพื่อม
undulate vt ทำให้กระเพื่อม
undulate vi (เสียง)ดังขึ้นๆลงๆ
undulate adj ซึ่งเคลื่อนไหวแบบคลื่น
undulating adj เป็นลูกคลื่น
undulation n การเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่น
undulation n การเป็นลูกคลื่น
undulatory adj เป็นลูกคลื่น
unduly adv อย่างมากเกินไป
undyed adj ที่ไม่ได้ย้อมสี
undying adj ไม่รู้จักตาย
unearned adj ได้มาโดยไม่ต้องทำงาน
unearth vt ขุด
unearth vt เปิดเผย
unearthing n กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์)
unearthly adj ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์
unease n ความไม่สบายใจ
uneasily adv อย่างไม่สบายใจ
uneasiness n ความไม่สบายใจ
uneasiness n ความไม่สบายใจ
uneasy adj ซึ่งไม่สบายใจ
uneatable adj ซึ่งกินไม่ได้
uneconomic adj ฟุ่มเฟือย
uneconomical adj ที่ไม่ทำกำไร
uneconomical adj ที่ฟุ่มเฟือย
uneducated adj ซึ่งไร้การศึกษา
unemotional adj ซึ่งไร้อารมณ์
unemployed adj ซึ่งว่างงาน
unemployed adj ซึ่งไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
unemployed n คนว่างงาน
unemployment n จำนวนผู้ว่างงาน
unemployment n การว่างงาน
unending adj ไม่มีที่สิ้นสุด
unendurable adj ซึ่งสุดที่จะทนได้
unenergetic adj ซึ่งไม่กระตือรือร้น
unenlightened adj ซึ่งไม่รู้แจ้ง
unenthusiastic adj เฉื่อย
unenthusiastic adj ไม่เต็มใจ
unenthusiatic adj จืดชืด
unequal adj ซึ่งไม่เท่ากัน
unequal adj ที่ไม่เท่ากัน
unequal adj ที่อยู่ในชนชั้นต่างกัน
unequaled adj ที่เป็นสุดยอด
unequaled adj ซึ่งไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียม
unequalized adj ซึ่งไม่เท่ากัน
unequally adv อย่างไม่เท่ากัน
unequals n คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน
unequivocal adj ชัดเจน
unerring adj ไม่ผิดพลาด
unerringly adv อย่างไม่ผิดพลาด
UNESCO abbr องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
unespected adj ทันทีทันใด
unessential adj ไม่สำคัญ
unessential n สิ่งที่ไม่สำคัญ
unethical adj ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา
uneven adj ซึ่งไม่เรียบ
uneven adj ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
uneven adj ซึ่งไม่เท่ากัน
uneven adj ซึ่งไม่เป็นธรรม
uneven adj (เลข) คี่
unevenly adv อย่างไม่เท่ากัน
unevenness n ความไม่เรียบ
uneventful adj เรื่อยๆ
uneventfully adv อย่างปกติ
unevolved adj ซึ่งไม่ได้พัฒนา
unexampled adj ซึ่งไม่มีตัวอย่างมาก่อน
unexceptionable adj ไม่มีที่ติ
unexceptionably adv อย่างไม่ยกเว้น
unexceptional adj ซึ่งไม่ถูกใจ
unexcitability n จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
unexcitability n ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี
unexcitability n การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
unexcitable adj สงบนิ่ง
unexciting adj ที่ไม่น่าสนใจ
unexciting adj ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
unexpectant adj แปลกใจ
unexpectant adj ซึ่งไม่เตรียมตัว
unexpected adj ที่ไม่ได้คาดไว้
unexpectedly adv อย่างปุบปับ
unexpended adj ที่เหลือ
unexplainedly adv อย่างยากจะบรรยาย
unexploded adj ไม่ด้าน (กระสุน)
unexplored adj ไม่คุ้นเคย
unexpressed adj เป็นนัย
unexpressed adj ซึ่งไม่ได้บอกใคร
unexpressly adv อย่างไม่แสดงออก
unfailing adj ไม่สิ้นสุด
unfailingly adv อย่างไม่สิ้นสุด
unfailingness n ความไม่เปลี่ยนแปลง
unfair adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
unfairly adv โดยมิชอบ
unfairness n ความอยุติธรรม
unfaithful adj ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
unfaithful adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
unfaithfulness n การทรยศ
unfaltering adj หนักแน่น
unfamilarity n ความรู้ผิวเผิน
unfamiliar adj ซึ่งไม่คุ้นเคย
unfamiliarity n ความไม่คุ้นเคย
unfashionable adj ล้าสมัย
unfasten vt ปลด
unfastened adj หลุด
unfathomable adj ซึ่งหยั่งไม่ถึง
unfavorable adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
unfavorably adv อย่างไม่พึงใจ
unfavourable adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
unfavourably adv ไม่มีความสุข
unfearing adj ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง
unfeeling adj ซึ่งปราศจากความเห็นอกเห็นใจ
unfeelingly adv อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น
unfeelingness n ความไม่ใส่ใจผู้อื่น
unfeigned adj ไม่ได้เสแสร้ง
unfeminine adj เหมือนผู้ชาย
unfeminine adj เป็นลูกผู้ชาย
unfetter vt ปลดปล่อย
unfilled n ความว่างเปล่า
unfilled position n ตำแหน่งว่าง
unfilmed adj ถ่ายทอดสด
unfinished adj ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น
unfit adj ซึ่งไม่เหมาะสม
unfit adj ซึ่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์
unfit vt ทำให้ไม่เหมาะสม
unfit for phrv ไม่เหมาะสมกับ
unfitness n การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
unfitting adj ไม่ประจบสอพลอ
unfix vt ปลด
unfix vt ทำให้ไม่แน่นอน
unflagging adj ไม่ย่อท้อ
unflaggingly adv อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
unflappability n ความหนักแน่น
unflappable adj ไม่สะทกสะท้าน
unflattering adj ไม่ประจบสอพลอ
unflawed adj บริสุทธิ์
unfledged adj ยังไม่โตเต็มที่
unflinching adj ซึ่งไม่หวั่นเกรง
unflinchingly adv อย่างไม่หวั่นเกรง
unflinchingness n ความไม่หวั่นเกรง
unfold vt คลี่
unfold vi แผ่ออก
unfold vi เปิดเผย
unfold before phrv ค่อยๆ ปรากฏออกมา
unfold to phrv เปิดเผยกับ
unfolded adj ใหญ่ขึ้น
unfolding n การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)
unforeseen adj ที่ผิดคาด
unforgettable adj ซึ่งไม่อาจลืมได้
unforgivable adj ซึ่งไม่อาจยกโทษให้
unforgiving adj ซึ่งไม่ยกโทษให้
unformed adj ไม่มีรูปแบบ
unfortified adj ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
unfortunate adj โชคร้าย
unfortunate n คนโชคร้าย
unfortunately adv น่าเสียดาย
unfounded adj ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล
unfrequented adj โดดเดี่ยว
unfriendliness n ความเย็นชา
unfriendliness n ความรู้สึกไม่เป็นมิตร
unfriendliness n การไม่เป็นมิตร
unfriendly adj ซึ่งไม่เป็นมิตร
unfriendly adv อย่างไม่เป็นมิตร
unfrock vt ถอดจีวรออก
unfruitful adj ซึ่งไม่ได้ผล
unfruitfulness n การไม่ได้ผล
unfulfilled adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
unfulfillment n ความผิดหวัง
unfurl vt คลี่ออก
unfurl vi คลี่ออก
unfurling n การคลี่ออก
unfurnished adj ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์
ungainly adv อย่างไม่สง่างาม
ungainly adj ไม่สง่างาม
ungenerous adj ใจแคบ
ungentlemanly adj หยาบ
ungirt adj ซึ่งปลดให้หลวม
ungodliness n ความไม่ศรัทธาในพระเจ้า
ungodly adj ที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้า
ungovernable adj ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ungraceful adj ประหลาด
ungracefully adv อย่างประหลาด
ungracious adj ไม่สุภาพ
ungraciousness n การไม่เป็นมิตร
ungrateful adj อกตัญญู
ungrateful adj น่ารังเกียจ
ungrateful person n คนอกตัญญู
ungratefulness n ความอกตัญญู
ungreen adj เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ungrit adj คลายสายรัด
ungrounded adj ไม่มีพื้นฐาน
ungrudging adj เต็มอกเต็มใจ
ungrudgingly adv อย่างเต็มอกเต็มใจ
ungual adj เกี่ยวกับเล็บหรือกีบ
unguarded adj ไม่มีการป้องกัน
unguardedly adv อย่างไม่มีการป้องกัน
unguent n ยาที่ใช้ทา
unguentary adj ซึ่งใช้ขี้ผึ้งหรือน้ำมันทา
ungulate adj ที่มีกีบเท้า
ungulate n สัตว์ที่มีกีบเท้า
unhallowed adj ไม่ศักดิ์สิทธิ์
unhand vt ปล่อยตัวไป
unhandy adj ไม่สะดวก
unhappily adv ไม่มีความสุข
unhappily adv อย่างผิดหวัง
unhappily adv อย่างผิดหวัง
unhappiness n ความทุกข์ใจ
unhappy adj เสียใจ
unhappy adj โชคร้าย
unharm adv อย่างไม่ได้รับการลงโทษ
unharmed adj ไม่ได้รับบาดเจ็บ
unharness adj ปลดเครื่องบังเหียนออก
unharried adj ไม่รีบเร่ง
unhatched adj ยังไม่ฟักเป็นตัว
unhealthiness n การมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง
unhealthy adj สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง
unheard adj แปลกหู
unheard-of adj ที่หยาบคาย
unheard-of adj ไม่เคยได้ยินมาก่อน
unhearing adj หูหนวก
unheeded adj ไม่สนใจ
unheeded adj ไม่เป็นที่สนใจ
unheeding adj ซึ่งไม่สนใจ
unhelpful adj เปล่าประโยชน์
unhesitating adv อย่างไม่ต้องสงสัย
unhesitating adj หนักแน่น
unhesitatingly adv อย่างไม่ลังเล
unhewn adj หยาบๆ
unhidden adj ตรงไปตรงมา
unhinge vt ถอดบานพับออก
unhinge vt ทำให้มีปัญหาทางจิตใจ
unhitch vt ปลดออก
unholed adj ซึ่งไม่มีช่องเปิด
unholily adv อย่างชั่วร้าย
unholiness n ความใจบาป
unholy adj ใจบาป
unhook vt ปลดตะขอออก
unhoped adj ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
unhorse vt ทำให้ตกจากม้า
unhorse vt ทำให้หลุดจากตำแหน่ง
unhurried adj ตามสบาย
unhurried adj ช้า
unhurriedly adv อย่างเรื่อยเฉื่อย
unhurt adj ปลอดภัย
unhurt adj ไม่ได้รับบาดเจ็บ
unhurt adj ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
unhygienic adj ไม่ถูกอนามัย
unhygienic adj ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ
uni prf หนึ่ง
uni prf หนึ่ง (คำเติมหน้า)
Uniat n สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Uniate n สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
unicameral adj ส่วนประกอบของห้องเดี่ยว
unicellular adj ที่ประกอบด้วยเซลล์เดียว
unicorn n สัตว์ชนิดหนึ่งในเทพนิยาย
unicycle n รถล้อเดี่ยว (โดยเฉพาะรถจักรยานถีบ)
unidentified adj ซึ่งไม่สามารถระบุได้
unidentified flying object n จานผี (มีคำย่อว่า UFO)
unidirectional adj ไปในทิศทางเดียวกัน
unification n การรวมตัวกัน
unification n ผลจากการรวมกัน
unified adj ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
unifier n ผู้รวมให้เป็นหนึ่งเดียว
uniform n เครื่องแบบ
uniform adj ที่เป็นแบบเดียวกัน
uniform vt ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
uniform adj สม่ำเสมอ
uniformity n การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
uniformly adv อย่างเท่าเทียมกัน
unify vt ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
unify vi รวมเป็นหน่วยเดียวกัน
unify into phrv รวมเป็นหนึ่ง
unify with phrv ทำให้เข้ากับ
unilateral adj ที่เป็นฝ่ายเดียว
unimaginable adj ซึ่งเหลือเชื่อ
unimaginable adj ซึ่งไม่น่าเชื่อ
unimaginable adj ที่ไม่สามารถจินตนาการได้
unimagination adj ซึ่งไม่ถูกใจ
unimaginative adj ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ
unimaginative adj ธรรมดา
unimpaired adj ซึ่งไม่เสียหาย
unimpaired adj ที่ไม่เสียหาย
unimpeachable adj ที่ไม่สามารถกล่าวหาได้
unimportance n สิ่งที่ไม่สำคัญ
unimportance n ความด้อย
unimportance n ความไม่สำคัญ
unimportance n ความไม่เป็นที่รู้จัก
unimportant adj ซึ่งไม่สำคัญ
unimportantly adv อย่างเล็กน้อย
unimproved adj ไม่ดีขึ้น
uninduced adj ที่เป็นฝ่ายเดียว
uninformed adj ที่ไม่รู้
uninhabitable adj ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
uninhabited adj ห่างไกลผู้คน
uninhibited adj ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง
uninjured adj ปลอดภัย
uninjured adj ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
uninspired adj ซึ่งไม่ถูกใจ
uninstructed adj ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา
unintelligent adj โง่
unintelligible adj ไม่ฉลาด
unintended adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
unintentional adj โดยบังเอิญ
unintentional adj โดยบังเอิญ
unintentional adj ไม่ได้ตั้งใจ
unintentional adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
unintentional adj ไม่ได้ตั้งใจ
unintentionally adv โดยบังเอิญ
uninterest n ความไม่สนใจ
uninterested adj ซึ่งไม่สนใจ
uninteresting adj ซึ่งไม่น่าสนใจ
uninterrupted adj ต่อเนื่อง
uninterrupted adj ซึ่งติดต่อกัน
uninterrupted adj ซึ่งต่อเนื่องกัน
uninterrupted adj ต่อเนื่อง
uninterrupted adj ไม่ขาดตอน
uninterruptedly adv อย่างไม่ขาดสาย
uninvited adj ไม่เป็นที่ต้อนรับ
uninviting adj ไม่น่ารื่นรมย์
uninvolved adj ไม่ได้ผูกมัด
uninvolved adj ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
union n การรวมตัวกัน
union n สหภาพ
union n การสมรส
union n สหภาพแรงงาน
union n การจับคู่
union adj รวมกัน
union n จำนวนทั้งหมด
Union Jack n ธงชาติของอังกฤษ
Union of Burma n สหภาพพม่า
Union of South Africa n ชื่อเดิมของประเทศแอฟริกาใต้
Union of Soviet Socialist Republics n สหภาพโซเวียต (อดีต)
unionise vt จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionise vi จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionist n ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน
unionization n การจัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize vt จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionize vi จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
uniparous adj ที่มีลูกคนเดียว
uniparous adj ที่ออกลูกครั้งละหนึ่งตัว
unipod adj ที่ตั้งขึ้นด้วยขาเดียว
unique adj ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว
unique n ความเป็นหนึ่ง
uniqueness n บุคลิกลักษณะ
uniqueness n การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
unison n ความพร้อมเพรียงกัน
unit n หนึ่งหน่วย
unit n กลุ่มคน
unit n หน่วยวัด
unit n ชุด(เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้)
unit n บท (ในหนังสือ)
unit n เลขหลักหน่วย
unit cell n หน่วยที่เล็กที่สุด
unit of measurement n ระบบเมตริก
Unitarian n ชาวคริสต์นิกายที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
unitary adj หนึ่งเดียว
unitary adj ซึ่งควบคุมด้วยรัฐบาลเดียว
unite vt ทำให้รวมกัน
unite vi รวมตัวกัน
unite vi สมรสกัน
unite vt สมรสกัน
unite vt เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน
unite vi ติดกัน
unite in phrv รวมเป็น
unite with phrv นำมารวมกับ
united adj รวมกัน
united adj ซึ่งร่วมมือกัน
united adj ซึ่งพร้อมเพรียงกัน
United Arab Emirates n สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic n สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Kingdom n สหราชอาณาจักร
United Nations n องค์การสหประชาชาติ
United Nations Charter n กฎบัตรสหประชาชาติ
United States n สหรัฐอเมริกา
United States n สหรัฐอเมริกา
United States of America n ประเทศสหรัฐอเมริกา
unitedly adv รวมกัน
unitedly adv อย่างเป็นเอกฉันท์
unitelligible adj ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้
Unitrarian adj เกี่ยวกับผู้เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
unity n ความเป็นเอกภาพ
unity n จำนวนหนึ่งหน่วย
univalent adj (โครโมโซม) เดี่ยว
univalve adj ซึ่งมีอันเดียว
universal adj เป็นสากล
universal n ข้อต่อเอนกประสงค์
universal coupling n ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก
universal cure n ยารักษาสารพัดโรค
universal joint n ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก
universalist n ผู้มีความรู้กว้างขวาง
universality n ความเป็นสากล
universalize vi กล่าวสรุป
universalize vi กล่าวสรุป
universally adv อย่างเป็นสากล
universe n ประสบการณ์ทั้งมวล
universe n จักรวาล
universe n โลกและมนุษยชาติ
university n มหาวิทยาลัย
university extension n โรงเรียนซึ่งมีการเรียนการสอนตอนค่ำ
unjust adj ไม่ยุติธรรม
unjust adj ไม่มีเหตุผล
unjust adj ไม่ซื่อสัตย์
unjustifiable adj ไม่สมควร
unjustifiably adv อย่างผิดพลาด
unjustly adv อย่างไม่เป็นธรรม
unjustly adv อย่างผิดฎหมาย
unjustly adv โดยมิชอบ
unkempt adj ยุ่งเหยิง
unkind adj ไม่เมตตา
unkindly adv โดยไม่ปราณี
unkindness n ความไม่มีเมตตาปรานี
unknouwn adj แปลกหน้า
unknowing adj โง่
unknowledgeable adj ขาดการศึกษา
unknown adj ที่ไม่รู้
unknown adj ที่ไม่เป็นเป็นรู้จัก
unknown n สิ่งที่ไม่รู้จัก
unlace vt แก้
unlade vt เอาลง
unlade vi เอาลง
unladylike adj หยาบ
unlatch vt ถอดกลอน
unlatch vt ปลด
unlatch vi ปลด
unlawful adj ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
unlawfulness n ความไม่ถูกต้อง
unlay vt ทำให้คลาย
unlay vi คลาย
unleaded adj ไม่ถูกนำ
unlearn vt ทำให้ลืม
unlearn vi ลืม
unlearned adj ที่ไม่มีการศึกษา
unlearned adj ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
unleash vt ปล่อย
unleash vt ก่อให้เกิดผลรุนแรง
unless conj ถ้าไม่
unless prep นอกจาก
unlettered adj ที่ไม่สามารถอ่านได้
unlettered adj ขาดการศึกษา
unlike prep แตกต่างจาก
unlike adj ซึ่งแตกต่าง
unlike n สิ่งที่แตกต่าง
unlikelihood n ความไม่น่าที่จะเป็นไปได้
unlikeliness n ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
unlikeliness n ที่ไม่น่าเป็นจริง
unlikeliness n ที่ไม่เหมาะสม
unlikely adj ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
unlikely adj ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง
unlikeness n ความไม่เหมือนกัน
unlimber vt เตรียมพร้อม
unlimber vi เตรียมพร้อม
unlimited adj ไร้ขีดจำกัด
unlimited in power adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
unlive vt ยกเลิก
unload vt เอาขึ้น
unload vi ขนสินค้าออก
unload vt เอาออก
unload vt โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
unload (a cargo or a ship) vt เอาลง
unlock vt ไข
unlock vi เปิด
unloose vt คลายออก
unloosen vt คลายออก
unloved adj ซึ่งไม่เป็นที่นิยม
unlovely adj ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา
unluckiness n โชคร้าย
unlucky adj ที่โชคไม่ดี
unlucky adj ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้
unmade adj ซึ่งไม่ได้ทำขึ้นมา
unmade vt กริยาช่องที่ 2 ของ unmake
unmake vt ซึ่งไม่ได้ทำขึ้นมา
unmake vt ทำลาย
unman vt ทำให้หมดความกล้าหาญ
unman vt ตอน
unmanageable adj ที่ควบคุมไม่ได้
unmanageable adj ที่จัดการได้ยาก
unmanliness n ความขี้ขลาด
unmanly adj ขี้ขลาด
unmanned adj ซึ่งไม่คนอยู่
unmannerly adj หยาบคาย
unmannerly adv อย่างหยาบคาย
unmarked adj ซึ่งไม่มีร่องรอย
unmarried adj ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
unmarried man n ชายโสด
unmarried woman n หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง
unmask vt เปิดโปง
unmask vi เปิดโปง
unmatch adj ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า
unmatched adj ซึ่งไม่เข้ากัน
unmeaning adj ซึ่งไม่มีความหมาย
unmeasured adj ซึ่งวัดไม่ได้
unmentionable adj ซึ่งไม่สามารถเอ่ยถึงได้
unmerciful adj ไร้ความเมตตา (คำทางการ)
unmerciful adj ขาดมนุษยธรรม
unmerciful adj ซึ่งข่มเหง
unmerited adj ได้มาโดยไม่ต้องทำงาน
unmet adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
unmindful adj ซึ่งไม่เอาใจใส่
unmistakable adj ที่ไม่ผิดพลาด
unmistakably adv อย่างเห็นชัด
unmitigated adj ไม่ลดน้อยลง
unmixed adj แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า)
unmixed adj บริสุทธิ์
unmixed adj บริสุทธิ์
unmixed adj ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม)
unmixed adj ซึ่งไม่เจือปน
unmoral adj ที่ไม่มีศีลธรรม
unmoved adj ซึ่งไม่เคลื่อนจากที่
unmoving adj ซึ่งอยู่นิ่ง
unmoving adj ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
unmoving adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
unmoving adj นิ่ง
unmuzzle vt เอาที่ครอบปากออก
unmuzzle vt ให้อิสระในการพูดหรือเขียน
unnamed adj ซึ่งไม่มีชื่อ
unnatural adj ที่ผิดปกติ
unnaturelly adv อย่างไม่สบาย
unnecessary adj ที่เกินจำเป็น
unneeded adj ไม่สำคัญ
unnerve adj ทำให้ตกใจ
unnerved vi กริยาช่องที่ 3 ของ shake
unnerved vt กริยาช่องที่ 3 ของ shake
unnoticeable adj ซึ่งไม่สะดุดตา
unnoticed adj ไม่เป็นที่สนใจ
unnoticed adj ที่ไม่สามารถเห็นได้
unnumbered adj ที่ไม่มีเลขหมาย
UNO abbr องค์การสหประชาชาติ
unobjectionable adj ปลอดภัย
unobstruct vt ทำให้ง่ายขึ้น
unobstrusive adj สงบเสงี่ยม
unoccupied adj ว่าง
unoccupied adj อยู่ว่างๆ
unofficial adj ซึ่งไม่เป็นทางการ
unorganized adj ซึ่งไม่ได้จัดการ
unorthodox adj ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ)
unostentatious adj สงบเสงี่ยม
unpack vt เอาออกจากกระเป๋า
unpack vi เอาออกจากกระเป๋า
unpack vt จัดให้เป็นส่วนๆ
unpaid adj ที่ค้างชำระ
unpaid debts n เงินค้างชำระ
unpaid debts n เงินค้างชำระ
unparalleled adj ยอดเยี่ยมกว่า
unpardonable adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
unpardonable adj ซึ่งไม่อาจยกโทษให้
unparliamentary adj ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบการของรัฐสภา
unperceived adj ที่ไม่สามารถเห็นได้
unperson n ผู้ที่ไม่ถูกยอมรับว่ามีอยู่
unperson n ผู้ไม่ถูกพิจารณา
unperturbed adj ซึ่งไม่กังวล
unperturbed adj สงบ
unpierced adj ซึ่งไม่มีช่องเปิด
unpin vt ดึงเอาหมุดออก
unplanned adj ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
unplanned adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
unpleasant adj ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
unpleasant adj ที่ไม่เป็นมิตร
unpleasant person n คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
unpleasing adj ซึ่งไม่ดึงดูดใจ
unpleasing adj ไม่ต้องการ
unplowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
unplug vt ถอดปลั๊ก
unpolished adj มัว
unpolished adj ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง
unpolluted adj ซึ่งดื่มได้
unpolluted adj ซึ่งไม่มีมลทิน
unpopular adj ซึ่งไม่เป็นที่นิยม
unpopulated adj ห่างไกลผู้คน
unpracticed adj ซึ่งไม่ชำนาญ
unpractised adj ขาดการฝึกฝน
unpractised adj ไม่สะดวก
unprecedented adj ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
unprecedentness n การที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
unpredictability n ความไม่แน่นอน
unpredictable adj ซึ่งทำนายไม่ถูก
unpredictably adv ด้วยความไม่มั่นใจ
unprejudiced adj เที่ยงตรง
unprejudiced adj ยุติธรรม
unprejudiced adj ซึ่งไม่ลำเอียง
unprejudiced adj ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
unpremeditated adj ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
unpremeditated adj ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
unprepared adj ซึ่งไม่เตรียมตัว
unpreparedly adv อย่างไม่เตรียมตัว
unpressed adj ซึ่งมีรอยย่น
unpretentious adj สงบเสงี่ยม
unpretentious adj ที่แทัจริง
unpretentiously adv อย่างตรงไปตรงมา
unpretentiousness n ความเรียบง่าย
unprincipled adj ที่ปราศจากศีลธรรม
unprintable adj ที่ไม่สามารถออกตีพิมพ์ได้
unproductive adj แห้งแล้ง
unproductive adj ซึ่งไม่ออกผล
unproductive adj ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์
unproductiveness n การไร้สมรรถภาพทางเพศ
unprofessional adj ที่ไม่เป็นมืออาชีพ
unprofessional adj ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ
unprofessionalism n ความไม่เป็นมืออาชีพ
unprofitable adj ที่ไม่ทำกำไร
unprofitable adj ซึ่งไม่ได้ผล
unprogressive adj ไม่ก้าวหน้า
unprogressive adj ซึ่งถอยหลัง
unprogressive adj ด้อยพัฒนา
unprogressive adj ไม่ดีขึ้น
unpropitious adj ซึ่งโชคร้าย
unprotected adj ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้
unproven adj ซึ่งเชื่อโชคลาง
unpunctual adj พ้นกำหนด
unqualified adj ที่ไม่มีความรู้โดยตรง
unqualified adj ที่ไม่มีเงื่อนไข
unquenchable adj ซึ่งไม่สามารถดับไฟได้
unquestionability n ความแน่นอน
unquestionable adj ที่ไม่ต้องสงสัย
unquestionably adv อย่างไม่มีเงื่อนไข
unquestioned adj ไม่อาจโต้แย้งได้
unquestioning adj ไร้ข้อกังขา
unquote adv ใช้ในการพูดหมายถึง จบการอ้างอิง
unravel vi แก้ออก
unravel vt แก้ออก
unreachable adj ที่ไม่สามารถเข้าได้
unread vt ซึ่งอ่านไม่ออก
unreadable adj ซึ่งอ่านไม่ออก
unreadable adj ที่อ่านไม่ออก
unready adj ซึ่งไม่เตรียมตัว
unreal adj ที่แปลกจนไม่น่าเป็นจริงได้
unreal adj ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริง
unrealiability n ความผิดพลาด
unrealiable adj ซึ่งไม่แท้
unrealistic adj ซึ่งไม่แท้
unreality n การเสแสร้ง
unreason n การขาดเหตุผล
unreasonable adj ไม่มีเหตุผล
unreasonable adj เกินกว่าเหตุ
unreasonable adj ไม่เหมาะสม
unreasonably adv อย่างไร้เหตุผล
unreasonably adv อย่างมากเกินไป
unreasoning adj ซึ่งไร้เหตุผล
unredeemable adj ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
unreel vi คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
unreel vt คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
unreeve vi แก้ออก
unreeve vt แก้ออก
unrefined adj ซึ่งไม่งดงาม
unrefined adj ไม่ได้ตกแต่ง
unrefined adj ที่ไม่ได้รับการอบรม
unrefinement n ความหยาบช้า
unregainable adj ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้
unregenerable adj ซึ่งไม่สำนึกถึงความผิด
unregeneracy n การไม่เกิดขึ้นใหม่
unregeneracy n การไม่สำนึกผิด
unregenerate adj ที่ไม่เกิดขึ้นใหม่
unregenerately adv อย่างไม่สำนึกผิด
unrelated adj ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล
unrelated adj ไม่สัมพันธ์กัน
unrelatedly adv โดยไม่คำนึงถึง
unrelenting adj ที่ไม่หยุด
unreliable adj ไม่น่าเชื่อถือ
unreliable adj ไม่มั่นคง
unreliably adv อย่างไม่น่าเชื่อถือ
unremarkable adj เรียบๆ
unremarkable adj เรื่อยๆ
unremitness n ความไม่หยุดยั้ง
unremitting adj ที่ไม่หยุดยั้ง
unrepentant adj ซึ่งไม่สำนึกผิด
unrequired adj ไม่สำคัญ
unreserved adj ที่ไม่ได้จองไว้
unreserved adj ที่ปราศจากข้อสงสัย
unresisting adj อ่อนน้อม
unresolved adj ที่ถกเถียงกันได้
unresponsive adj ซึ่งไร้ความรู้สึก
unresponsive adj เฉื่อยชา
unresponsive to treatment adj ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา
unrest n สถานการณ์ที่ไม่สงบ
unrestrained adj ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน)
unrestrained adj ไม่จำกัด
unrestrained adj ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง
unrestrained adj ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ
unrestricted adj ซึ่งเปิดเสรี
unrestricted adj ที่ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดล่วงหน้า
unrestricted adj ที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ
unrestricted adj ไม่จำกัด
unrighteous adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
unrighteously adv อย่างไม่ยุติธรรม
unrighteousness n ความไม่ยุติธรรม
unripe adj ยังไม่สุก
unrivaled adj ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่นๆ
unrivaled adj ซึ่งดีกว่าสิ่งอื่น
unroll vt คลี่ออก
unroll vi คลี่ออก
unroofed adj ที่ไม่มีอะไรปิด
unroot vt ถอนราก
unruffled adj สงบ
unruly adj ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
unruly adj ซึ่งไม่อยู่ในกฎระเบียบ
unruly adj เกเร
unsaddle vi เอาอานลงจากม้า
unsaddle vt เอาอานลงจากม้า
unsafe adj ซึ่งไม่ปลอดภัย
unsanitary adj ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ
unsatisfactory adj ซึ่งไม่พอใจ
unsatisfied adj ท้อแท้
unsatisfied adj ซึ่งไม่รู้จักพอ
unsatisfied adj ซึ่งไม่สามารถดับไฟได้
unsaturated adj ที่ไม่อิ่มตัว (สารประกอบ)
unsavory adj ซึ่งไม่พอใจในรสชาติ
unsavory adj ที่ไม่น่าพอใจ
unsavoury adj ที่ไม่น่าพอใจ
unsay vt ถอนคำพูด
unscathed adj ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
unscheduled adj ที่ไม่ได้คาดไว้
unschooled adj ซึ่งไร้การศึกษา
unschooled adj ขาดการศึกษา
unscientific adj ซึ่งไม่เป็นวิทยาศาสตร์
unscientifically adv อย่างไม่เป็นวิทยาศาสตร์
unscramble vt ทำให้เรียบร้อย
unscrew vt คลายเกลียวออก
unscrupulous adj ที่ไม่มีหลักศีลธรรม
unscrupulous adj ที่ไม่ซื่อสัตย์
unscrupulously adv อย่างผิดกฎหมาย
unseal vt เปิดที่ผนึกออก
unseasonable adj ซึ่งไม่เหมาะกับฤดูกาล
unseasoned adj ซึ่งไม่มีประสบการณ์
unseasoned adj ซึ่งไม่ใส่เครื่องชูรส
unseat vt ถอดจากตำแหน่ง
unseat vt ทำให้ตกจากหลังม้า
unseccessful adj ไม่ได้ผล
unseemliness n ความไม่เหมาะสม
unseemly adj ไม่เหมาะ
unseen adj ที่ไม่สามารถเห็นได้
unseen adj ที่เห็นได้ไม่ชัดเจน
unselective adj ซึ่งขาดการพิจารณา
unselfconcious adj ซึ่งไม่เสแสร้ง
unselfish adj ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว
unsensible adj ซึ่งไร้ความรู้สึก
unsettle vt ทำให้รู้สึกไม่มั่นคง
unsettled adj ที่รู้สึกไม่มั่นคง
unsettled adj ไม่สงบ
unsettlement n ความรู้สึกที่ไม่มั่นคง
unsex vt ทำให้ไร้สมรรถภาพทางเพศ
unshackle vt ไม่หวั่นไหว
unshakable adj ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้
unshakeable adj ใจแข็ง
unsharped adj ทื่อ
unsharped adj ทู่
unsharpened adj ทื่อ
unship vi ขนออกจากเรือ
unship vt ขนออกจากเรือ
unshod adj ด้วยเท้าเปล่า
unshod adv ด้วยเท้าเปล่า
unshut adj เปิดแง้มอยู่
unsighted adj บอด
unsightly adj น่าเกลียด
unsigned adj นิรนาม
unskilled adj ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ
unskillful adj ซึ่งไม่ชำนาญ
unsober adj เมา
unsociability n การไม่เป็นมิตร
unsociable adj ซึ่งไม่เข้าสังคม
unsociable adj ซึ่งไม่ต้อนรับ
unsocial adj ซึ่งไม่ใช่สังคม
unsoiled adj ซึ่งไม่มีมลทิน
unsold book n หนังสือที่ขายไม่ออก
unsophisticated adj ซื่อๆ
unsophisticatedly adv อย่างซื่อๆ
unsophisticatedness n ความซื่อ
unsound adj ไม่เป็นที่ยอมรับ
unsound adj ไม่น่าเชื่อถือ
unsound adj ไม่มั่นคง (อาคาร)
unsowed adj ซึ่งไถคราดทิ้งไว้
unsparing adj รุนแรง
unsparing adj ใจกว้าง
unsparingness n ความฟุ่มเฟือย
unspeak vt ถอนคำพูด
unspeakable adj ที่เลวร้ายจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้
unspeakableness n การพูดไม่ออก
unspeakably adv อย่างพูดไม่ออก
unspecified adj ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล
unspoken adj ไม่ออกเสียง
unspoken adj เป็นนัย
unstable adj ซึ่งไม่แน่นอน
unstable adj ไม่แน่นอน
unstable adj เปลี่ยนแปลง
unstable adj ไม่สามารถวางใจได้
unstable adj ที่มีอารมณ์ผันผวน
unsteadily adv อย่างขาดเสถียรภาพ
unsteadiness n ความผันแปร
unsteadiness n การโอนเอนไปมา
unsteady adj ไม่มั่นคง
unstinted adj ฟุ่มเฟือย
unstirred adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ
unstop vt นำสิ่งที่ปิดไว้ออกมา
unstoppable adj ซึ่งไม่ท้อถอยง่าย
unstoppably adv อย่างไม่ท้อถอยง่าย
unstopper vt คลายเกลียวออก
unstylish adj ล้าสมัย
unsubmissive adj ดื้อรั้น
unsubstantial adj ที่ไม่มีตัวตน
unsubstantial adj ที่ไม่แข็งแรง
unsubstantial adj ที่ไม่ได้อยู่บนหลักความเป็นจริง
unsubstantiated adj ไม่มีพื้นฐาน
unsuccess vi ล้มเหลว
unsuccessful adj ซึ่งไร้ผล
unsuccessful adj ไร้ประโยชน์
unsuccessful adj ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
unsuccessfully adv อย่างไร้ความหมาย
unsuccessfully adv อย่างเลว
unsucessful adj ล้มเหลว
unsuitability n ความไม่เหมาะสม
unsuitable adj ซึ่งไม่เหมาะสม
unsuitableness n ความไม่เหมาะสม
unsuitably adv อย่างไม่เหมาะสม
unsuited adj ซึ่งไม่สามารถพอ
unsullied adj สะอาดและเป็นระเบียบมาก
unsung adj ที่ไม่มีชื่อเสียง
unsupportable adj ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้
unsure adj ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
unsure adj ระแวดระวังตัว
unsure adj ที่ไม่มีความมั่นใจ
unsurly adv ด้วยความไม่มั่นใจ
unsuspecting adj ที่ไว้วางใจ
unsuspicious adj หูเบา
unswerving adj ไม่ย่อท้อ
unsymmetrical adj ซึ่งไม่เท่ากัน
unsystematic adj ไม่เป็นระบบ
unsystematic adj ไม่มีระเบียบ
untamed adj ไม่เชื่อง
untamed adj ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์
untangle vt คลายให้หายยุ่ง
untaped adj ถ่ายทอดสด
untarnished adj ไม่มีที่ติ
untaught adj ซึ่งไม่ได้รับการฝึกสอน
untaught adj ซึ่งไร้การศึกษา
untaught vt ซึ่งอ่านไม่ออก
untenable adj ซึ่งต้านทานไม่ได้
untested adj ซึ่งไม่ได้ลอง
unthinkable adj ที่ไม่สามารถจินตนาการได้
unthinkful adj ไม่สนใจ
unthinking adj ซึ่งไม่คิดถึง
unthoughtful adj ซึ่งไม่มีไหวพริบ
untidily adv อย่างไม่เรียบร้อย
untidiness n ความไม่เรียบร้อย
untidu adj ซึ่งไม่มีระเบียบ
untidy adj ไม่เป็นระเบียบ
untidy vt ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
untie vt แก้มัด
untie vi แก้มัด
until conj จนกระทั่ง
until prep จนกระทั่ง
until conj ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
until prep ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
until all hours idm จนดึกมาก
untimeliness n ความไม่เหมาะสมกับเวลา
untimeliness n การเกิดขึ้นก่อนเวลา
untimely adj ไม่ถูกกาละเทศะ
untimely adj ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร
untimely adv อย่างไม่ถูกกาละเทศะ
untimely adv โดยเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร
untinged adj ที่ไม่ได้ย้อมสี
untiring adj ที่ไม่ย่อท้อ
unto prep สู่
unto prep จนกระทั่ง
untold adj ซึ่งไม่ได้บอกใคร
untold adj ซึ่งไม่สามารถนับได้
untold adj มากมาย
untouchable adj ที่ไม่สามารถแตะต้องได้
untouchable adj ที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้
untouchable adj ซึ่งแตะไม่ถึง
untouchable adj ที่เป็นสมาชิกวรรณะจัณฑาล (ศาสนาฮินดู)
untouchable adj ซึ่งห้ามแตะต้อง
untouchable n วรรณะจัณฑาล
untouched adj ซึ่งไม่ถูกทำลาย
untouched adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ
untouched adj ยังไม่ได้ใช้
untoward adj ซึ่งไม่เป็นผลดี
untoward adj ซึ่งไม่เหมาะสม
untoward adj ดื้อรั้น
untrained adj ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ
untrained adj ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย
untrained adj ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ
untried adj ซึ่งไม่ได้ลอง
untroubled adj ไม่กังวล
untroubled adj สงบนิ่ง
untroubled adj เงียบ
untroubled adj ซึ่งผ่อนคลาย
untroubled adj ซึ่งไม่กังวล
untrue adj ไม่จริง
untrue adj ไม่ถูกต้อง
untrue adj ไม่จริงใจ
untruss vi แก้ออก
untruss vt แก้ออก
untrustworthy adj ไม่น่าไว้ใจ
untruth n การโกหก
untruthful adj ที่พูดโกหก
untruthfulness n การโกหก
untutored adj ซึ่งไม่ได้รับการสอน
untwine vt คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
untwist vi ยุ่งเหยิง
untwist vt ทำให้ยุ่งเหยิง
untwist vi คลาย
untwist vt คลายเกลียวออก
untwist vt คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
untwist (a rope) vt ทำให้คลาย
unusable adj ที่ปฏิบัติไม่ได้
unusable adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
unused adj ยังไม่ได้ใช้
unused adj ไม่คุ้นเคย
unusuable adj ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้)
unusual adj ผิดปกติ
unusual adj ประหลาด
unusual adj ไม่ธรรมดา
unusual adj เป็นข้อยกเว้น
unusually adv เป็นพิเศษ
unusualness n การผิดจากธรรมดา
unutterable adj มากจนไม่สามารถอธิบายได้
unutterably adv อย่างไม่อาจบรรยายได้
unvaried adj ซึ่งไม่ผันแปร
unvarnished adj เรียบๆ
unvarnished adj ตรงไปตรงมา
unvarying adj ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unvarying adj ไม่เปลี่ยนแปลง
unveil vi เอาผ้าคลุมออก
unveil vt เอาผ้าคลุมออก
unveil vt เปิดเผยความลับ
unventilated adj อบอ้าว
unvoiced adj ซึ่งไม่ออกเสียง
unvoiced consonant n พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา
unwanted adj ไม่ได้เชิญ
unwanted adj ซึ่งไม่ปรารถนา
unwariness n ความไม่ระวัง
unwarned adj ซึ่งไม่เตรียมตัว
unwarranted adj ซึ่งไม่รับประกัน
unwary adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง
unwashed adj สกปรก
unwavering adj แน่วแน่
unwed adj โสด
unwed adj ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้อนรับ
unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้องการ
unwelcomely adv อย่างน่ารังเกียจ
unwell adj ไม่สบาย
unwell adj มีประจำเดือน
unwept adj ซึ่งไม่เศร้าเสียใจ
unwholesome adj ซึ่งอ่อนแอ
unwholesome adj ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
unwholesome adj ซึ่งไม่ดีต่อจิตใจ
unwholesomeness n การมีอันตรายต่อสุขภาพ
unwholesomeness n ความเสื่อมเสียต่อศีลธรรม
unwholesomeness n ลักษณะที่แสดงถึงสุขภาพไม่ดี
unwieldiness n ความไม่เหมาะมือ
unwieldy adj ที่ไม่เหมาะมือ
unwieldy adj ที่จัดการได้ยาก
unwilling adj ไม่เต็มใจ
unwilling adj ฝืนใจ
unwillingly adv อย่างไม่เต็มใจ
unwillingness n ความไม่เต็มใจ
unwind vi คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
unwind vt คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่)
unwind vi ผ่อนคลาย
unwise adj ไม่ฉลาด
unwisely adv อย่างไม่ฉลาด
unwish vt ไม่ปรารถนา
unwished adj ไม่เป็นที่ต้องการ
unwitting adj ไม่รู้ตัว
unwitting adj ไม่ได้ตั้งใจ
unwomanly adj เหมือนผู้ชาย
unwomanly adj เป็นลูกผู้ชาย
unwonted adj ผิดปกติ
unwonted adj ไม่เคยชิน
unworkable adj ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
unworldliness n การไม่ยึดติดกับวัตถุ
unworldliness n การไม่มีประสบการณ์
unworldliness n การไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลก
unworldly adj ซึ่งไม่หมกมุ่นในทางโลกีย์
unworldly adj อ่อนต่อโลก
unworldly adj ไม่ใช่ทางโลก
unworried n ที่ไร้กังวล
unworthy adj ไม่มีค่าพอ
unworthy adj ไม่เป็นที่ยอมรับ
unwound vi กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
unwound vt กริยาช่องที่ 2 ของ unwind
unwrap vi แก้ห่อออก
unwrap vt แก้ห่อออก
unwritten vt กริยาช่องที่ 2 ของ unwrite
unyeilding adj ซึ่งไม่ท้อถอยง่าย
unyielding adj แข็ง
unyielding adj ที่มีใจเด็ดเดี่ยว
unyieldingly adv อย่างเด็ดเดี่ยว
unyieldingness n ความเด็ดเดี่ยว
unyoke vt ปลดออกจากแอก (สัตว์)
unyoke vt แยกออก
unzip vi ดึงซิปออก
up adv ในแนวขึ้น
up prep ข้างบน
up prep ไปตาม
up adv ตั้งตรง
up adj ที่เพิ่มขึ้น
up vt ทำให้เพิ่มขึ้น
up vi ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
up n การเพิ่มขึ้น
up a blind alley idm หมดหนทาง
up against idm ประสบปัญหา
up and about idm แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้
up and doing idm กระฉับกระเฉง
up for it sl วลีที่พูดเมื่อต้องการกระตุ้นความกระตือรือร้นของคน
up for something sl เห็นด้วยในบางอย่าง
up front sl เริ่มแรก
up in arms idm โกรธมากขึ้น
up in arms sl โกรธ
up in the air idm ไม่ตัดสินใจ
up in years idm แก่
up North idm ทางเหนือของประเทศหรือโลก
up the duff sl ท้อง (มักเกิดจากการผิดพลาดมากกว่าตั้งใจ)
up the river sl ติดคุก
up time sl ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน
up to date idm ทันสมัย
up to no good idm ทำสิ่งเลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ)
up to one idm ขึ้นกับตัวเรา
up to par idm มีมาตรฐาน
up-and-comer n ผู้จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต
up-and-coming idm น่าจะสำเร็จ
up-and-coming adj ซึ่งจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต
up-front idm ล่วงหน้า
up-to-date adj ทันสมัย
up-to-the-minute idm ล่าสุด
up-tp-date adj ปัจจุบันนี้
upbeat adj มีความหวัง
upbeat n จังหวะขึ้น
upbraid vt ดุด่า
upbraid for phrv ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง
upbraid with phrv ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง
upbraider n ผู้ดุด่า
upbringing n การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
upbuild vt สร้างขึ้น
upburst n การระเบิดออก
upcast n การเหวี่ยงขึ้น
upcast n สิ่งที่เราโยนหรือเหวี่ยงขึ้น
upcast adj ซึ่งถูกเหวี่ยงขึ้นไป
upcoming adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
upcountry adj ที่อยู่ในชนบท
update vt ทำให้ทันสมัย
update n ข้อมูลทันสมัย
updating n การปรับปรุงใหม่
updo n ทรงผมเป็นม้วนบนศีรษะของสตรี
updraft n การลอยตัวขึ้นของก๊าซ
upend vt วางกลับหัวกลับหาง
upgrade vi ยกระดับ
upgrade vt ทำให้เลื่อนระดับขึ้น
upgrade n การยกระดับ
upgrade n ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น
upgrade adj ซึ่งยกระดับ
upgrade adv ในทางสูงขึ้น
upgrade to phrv ปรับปรุงให้ดีขึ้น
upgrader n ผู้ที่ยกระดับ
upheaval n การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา
upheaval n การถูกรบกวน
upheaval n การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา)
upheaval n ความวุ่นวาย
upheaval n การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
upheave vi ยกตัวขึ้น
upheave vt ยกขึ้น
uphill n การขึ้นเนิน
uphill n ที่เนิน
uphill adv ขึ้นเขา
uphill adv ด้วยความยากลำบาก
uphill adj ซึ่งลาดสูงขึ้น
uphill adj ซึ่งยากลำบาก
uphill gardener sl ชายรักร่วมเพศ
uphold vt สนับสนุน
upholding adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
upholster vt ใส่เบาะ
upholsterer n ช่างใส่เบาะเก้าอี้
upholstery n เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน
upholstery n งานทำเบาะ บุนวม หรือหุ้มเบาะ
UPI abbr คำย่อของ United Press International
upkeep n การบำรุงรักษา
upland n ที่สูง
upland adj เกี่ยวกับที่สูง
uplift vi ยกขึ้น
uplift vt ยกขึ้น
uplift vt ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
uplift n การยกขึ้นสูง
uplifted adj เพิ่มขึ้น
uplink n เครื่องถ่ายทอดคลื่นวิทยุหรือสัญญาณดาวเทียม
uplink adj ซึ่งเป็นทางผ่านของคลื่นวิทยุหรือสัญญาณดาวเทียม
upload vi ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
upload vt ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
upmarket adj มีราคาแพง (สำหรับคนมีรายได้สูง)
upmarket adv อย่างกลุ่มคนมีรายได้สูง
upmost adj สูงสุด
upon prep บน
upon which conj หลังจากที่
upper adj สูงกว่า
upper adj ส่วนบน
upper adj ระดับสูง
upper n ส่วนของรองเท้าที่อยู่เหนือส้นเท้าขึ้นไป
upper n ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ
upper n ยากระตุ้น
upper n เหตุการณ์ที่น่าจดจำ
upper arm n บ่า
upper chamber n สภาสูง
upper class n ชนชั้นสูง
upper crust idm สังคมระดับสูง (คำไม่เป็นทางการ)
upper hand n ตำแหน่งที่มีอำนาจ
upper house n สภาสูง
upper leg n เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์
upper side n ด้านบน
upper story sl สมอง
upper-class n ชนชั้นสูง
upper-level adj เกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้าย
uppercase n ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
uppercase adj ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
uppercase vt เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
upperclassman n นักศึกษาชั้นปีท้ายๆ ของโรงเรียน
uppercut n หมัดเสยขึ้น
uppercut vt ชกหมัดเสยขึ้น
uppercut vi ชกหมัดเสยขึ้น
upperhouse n สภาสูง
uppermost adj สูงสุด
uppermost adv ในตำแหน่งสูงสุด
uppish adj หยิ่งยะโส
uppity adj หยิ่งยะโส
upraise vt ลอยขึ้น
uprear vi ยกขึ้น
upright adj ที่ตั้งขึ้น
upright adv ในสภาพที่ตั้งขึ้น
upright n การตั้งขึ้น
uprightly adv อย่างมีเกียรติ
uprightly adv อย่างถูกทำนองคลองธรรม
uprightness n พฤติกรรมที่ซื่อตรง
uprise vi ลอยหรือเลื่อนขึ้น
uprise n การลอยหรือเลื่อนขึ้น
uprising n การปฏิวัติ
upriver adj ทางต้นน้ำ
upriver adv ทางต้นน้ำ
uproar n ความเอะอะ
uproar n ความบ้าคลั่ง
uproarious adj เอะอะ
uproarious adj ที่มีเสียงดังเอะอะ
uproot vt ถอนต้นไม้
uproot vt ทำลาย
uprooter n ผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน
ups and downs idm ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
ups and downs idm การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความโชคดีและโชคร้าย
upset adj ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง
upset n การพลิกคว่ำ
upset vt คว่ำ
upset vi คว่ำ
upset vt ทำให้กลัดกลุ้ม
upset vt ทำให้สะอิดสะเอียน
upset vt ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง
upset n ปัญหาที่คาดไม่ถึง
upset n การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง
upset n อารมณ์เสีย
upset adj ที่คว่ำลง
upset adj อารมณ์เสีย
upset adj สับสนวุ่นวาย
upset the applecart idm ทำให้เสีย
upsetter n ผู้สับสนใจ
upsettingly adv อย่างว้าวุ่นใจ
upshot n ผลสุดท้าย
upshot n การสรุป
upshot of idm ผลลัพธ์
upside n ด้านบน
upside adj ซึ่งสูงหรือเพิ่มขึ้น
upside down idm พลิกเอาด้านบนลงล่าง
upside down adv คว่ำลง
upside-down adj คว่ำ
upstage vt กระทำล้ำหน้า
upstage vt ดึงความสนใจของผู้ชมออกจากตัวละครที่ต้องเข้าหลังฉาก
upstage adv หลังเวที
upstage adj ซึ่งอยู่หลังเวที
upstage n หลังเวที
upstager n ผู้อยู่หลังเวที
upstager n ผู้ดึงความสนใจผู้อื่น
upstairs adv ในใจ
upstairs adv ไปยังข้างบน
upstairs adj ข้างบน
upstairs n ชั้นบน
upstairs gardener sl ชายรักร่วมเพศ
upstanding adj ที่ประพฤติในทางดี
upstandingness n ความซื่อสัตย์
upstart n ผู้ที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจอย่างรวดเร็ว
upstart vi กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว
upstart adj ซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
upstate adj มาจากเมืองทางเหนือ
upstate n ส่วนของรัฐทางเหนือ
upstream adv ทวนน้ำ
upstream adv ตรงข้ามกับขนบประเพณี
upstream adj ที่ตั้งอยู่ทางต้นน้ำ
upstroke n การลากเส้นขึ้นด้วยปากกา
upsurge n การเพิ่มขึ้น
upsurge vi เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
upsweep n การกวาดขึ้น
upsweep vi กวาดขึ้น
upswing n การเจริญก้าวหน้าขึ้น
upswing n การแกว่งขึ้น (ลูกตุ้มนาฬิกา)
upswing vi เจริญก้าวหน้า
uptake n ปล่องควัน
uptake n การดูดซึมและนำเข้าเนื้อเยื่อ (ทางชีววิทยา)
upthrow n การเหวี่ยงขึ้น
upthrust n การดันไปข้างหน้า
upthrust vt ดันไปข้างหน้า
uptick n การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
uptight adj ตึงเครียด (คำไม่เป็นทางการ)
uptightness n ความตึงเครียด
uptime n ช่วงเวลาในการให้บริการ
uptown n ตอนบนหรือทางเหนือของเมือง
uptown adv ไปทางตอนบนหรือทางเหนือของเมือง
uptown adj ที่วางท่าว่าเหนือกว่า (คำไม่เป็นทางการ)
upturn vt หันขึ้น
upturn vi หันขึ้น
upturn n การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ
upward adv ทางเหนือขึ้นไป
upward adj ที่ขึ้นไป
upward slope n การยกระดับ
upwardly adv ทางเหนือขึ้นไป
upwards adv ทางเหนือขึ้นไป
upwind adv ทางต้านลม
upwind adj ที่ต้านลม
upwind n ลมต้าน
uranium n ยูเรเนียม
uranographical adj เกี่ยวกับดาราศาสตร์
Uranus n ดาวยูเรนัส
urban adj เกี่ยวกับเมือง
urban adj เป็นลักษณะของเมือง
urban area n เขตเมือง
urban planning n ผังเมือง
urban renewal n การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว
urbane adj เป็นผู้ดี
urbanite n ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง
urbanity n คุณสมบัติของชาวเมือง
urbanization n การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท
urbanize vt ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง
urbanize vt ทำให้มีลักษณะเป็นเมือง
urchin n เด็กซุกซน
urchin n หอยเม่น
Urdu n ภาษาของชาวปากีสถานและอินเดียเหนือ
urea n สารชนิดหนึ่งในน้ำปัสสาวะ
uredo n อาการโรคลมพิษ
uremia n ภาวะโลหิตเป็นพิษ
ureter n ท่อไต
ureteral adj ที่เกี่ยวกับท่อไต
urethra n ท่อปัสสาวะ
urethral adj ที่เกี่ยวกับท่อปัสสาวะ
urethritis n ท่อปัสสาวะอักเสบ
urge vt กระตุ้น
urge n แรงกระตุ้น
urge n การเร่ง
urge to phrv กระตุ้น
urgency n การเร่งรีบ
urgent adj ที่จำเป็นเร่งด่วน
urgent adj เร่งด่วน
urgently adv โดยด่วน
urging n สิ่งกระตุ้น (คำทางการ)
urgy suf งาน
uric acid n กรดยูริก
urinal n ที่ใส่ปัสสาวะซึ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้
urinalysis n การตรวจปัสสาวะ
urinary adj เกี่ยวกับปัสสาวะ
urinary bladder n กระเพาะปัสสาวะ
urinate vi ถ่ายปัสสาวะ
urination n การถ่ายปัสสาวะ
urinative adj ซึ่งถ่ายปัสสาวะ
urinator n ผู้ถ่ายปัสสาวะ
urine n น้ำปัสสาวะ
URL abbr คำย่อของ Uniform Resource Locator
urn n เหยือก
urn n โกศ
urologic adj เกี่ยวกับการศึกษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ
urological adj เกี่ยวกับการศึกษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ
urologist n ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับถ่ายปัสสาวะ
urology n การศึกษาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
Ursa Major n กลุ่มดาวหมีใหญ่
Ursa Minor n กลุ่มดาวหมีเล็ก
ursine adj เหมือนหมี
urticaria n อาการโรคลมพิษ
Uruguay n สาธารณรัฐอุรุกวัย
us pron เรา
US n ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )
USA abbr สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America)
USA abbr สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America)
usable adj พร้อมใช้งาน
usable adj มีประโยชน์
usage n การใช้
use n วิธีการใช้
use n การทำงาน
use vt ใช้
use vt ใช้เป็นประจำ
use vt หลอกใช้
use vt ปฏิบัติต่อ
use vt ได้ประโยชน์จาก
use n การใช้
use n ประโยชน์
use n ความเคยชิน
use as phrv ใช้เพื่อเป็น
use every trick in the book idm ใช้ทุกวิถีทาง (คำไม่เป็นทางการ)
use for phrv ใช้สำหรับเป็น
use of symbols n การใช้สัญลักษณ์
use strong language idm ใช้ถ้อยคำรุนแรง
use to phrv คุ้นเคยกับ
use up phrv ใช้จนหมด
use with phrv ใช้ด้วย
useable adj ซึ่งใช้ได้
used adj ซึ่งถูกใช้
used adj ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ
used adj ที่เคยใช้มาก่อน
used to idm คุ้นเคยกับ
used up adj ซึ่งใช้หมดสิ้น
useful adj ที่มีประโยชน์
useful adj ดี
usefully adv อย่างเป็นประโยชน์
usefulness n ความเป็นประโยชน์
usefulness n ผลดี
useless adj ซึ่งไม่มีประโยชน์
useless adj ซึ่งไม่ได้ผล
useless articles n เศษของที่ไม่มีประโยชน์
uselessly adv อย่างไม่มีประโยชน์
uselessness n การที่ไม่สามารถใช้ได้
uselessness n การไม่ประสบผลสำเร็จ
user n ผู้ใช้
user n ผู้ติดยาเสพติด
user n การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย)
user-friendly adj ใช้ง่าย
usher n พนักงานที่นำไปยังที่นั่ง
usher vt นำทาง
usher vi ทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง
usher in phrv นำเข้ามา
usher in phrv เริ่มต้น
usher out phrv พาออกไป
usherette n ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับ
using up n การใช้หมดไป
USSR n คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)
ustulate adj มีสีคล้ำ
ustulate v ไหม้เกรียม
usual adj เป็นปกติ
usual n สิ่งที่เป็นปกติ
usuall adv โดยปกติ
usually adv โดยปกติ
usualness n ความปกติ
usurer n เจ้าหนี้
usurious adj ให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
usurp vi ชิง
usurp vt ช่วงชิง
usurpation n การแย่งชิงอำนาจ
usurper n ผู้ช่วงชิง
usury n การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
Utah n รัฐยูท่าห์ของสหรัฐอเมริกา
utensil n เครื่องใช้ภายในบ้าน
uteri n มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
uterine adj ที่เกี่ยวกับมดลูก
uterus n มดลูก
utilisable adj ซึ่งใช้ให้เป็นประโยชน์
utilisation n การทำให้เป็นประโยชน์
utilise vt ทำให้เป็นประโยชน์
utiliser n ผู้ใช้ประโยชน์
utilitarian adj ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ
utilitarian n ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์
utilitarianism n ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด
utility n สิ่งที่เป็นประโยชน์
utility n ความมีประโยชน์
utility n ประโยชน์ใช้สอย
utility n สาธารณูปโภค
utility pole n เสาโทรศัพท์
utilizable adj ซึ่งใช้ให้เป็นประโยชน์
utilization n การทำให้เป็นประโยชน์
utilization n การใช้ให้เป็นประโยชน์
utilize vt ใช้ประโยชน์
utilize vt ทำให้เป็นประโยชน์
utilize for phrv ใช้เพื่อ
utilizer n ผู้ใช้ประโยชน์
utilze vt หันไปพึ่ง
utmost adj สุดขีด
utmost n ระดับสูงสุด
Utopia n ดินแดนในอุดมคติ
utopia n ดินแดนในอุดมคติ
utopian adj เกี่ยวกับดินแดนในอุดมคติ
utricle n กระเป๋าหรือถุงขนาดเล็ก
utter vt พูด
utter vt เปล่งเสียง
utter vt แจ้งให้ทราบ
utter adj ทั้งหมด
utterance n การพูด
utterance n ความเต็มที่
uttered adj ที่เปล่งเสียงพูด
utterer n การเปล่งเสียง
utterly adv อย่างที่สุด
uttermost adj เต็มที่
uttermost n ระดับสูงสุด
uvula n ลิ้นไก่
uvular adj ที่เกี่ยวกับลิ้นไก่
uvular adj ที่ออกเสียงจากฐานลิ้นไก่
uxorious adj ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย
uxoriously adv อย่างลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย
uxoriousness n การลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย
Uzbek n ชาวอุซเบกิสถาน
Uzbekistan n ประเทศอุซเบกิสถาน
Uzbekistan n อุซเบกิสถาน
Uzi n ปืนชนิดหนึ่งทำในประเทศอิสราเอล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top