คำที่ขึ้นต้นด้วย "u" จำนวน 1,349 คำ


u
u-bolt
u-turn
u.a.r.
u.n.o.
u.p.i.
u.s.
u.s.a.
u.s.s.r.
uae
uart
ubiety
ubiquitous
ubiquity
ubuntu
udder
udometer
ufo
uganda
ugh
uglification
uglifier
uglify
uglily
ugliness
ugly
ugly duckling
uh
uhf
ukase
ukelele
ukrainian
ukulele
ulcer
ulcerate
ulceration
ulcerous
ule
uliginose
ullage
ulna
ulnar
ulsi
ulster
ulterior
ulteriorly
ultima
ultimate
ultimately
ultimatum
ultimo
ultra
ultra large scale integra
ultra vires
ultraclean
ultraconservative
ultracritical
ultradistant
ultradry
ultrafast
ultrafastidious
ultrafeminine
ultrahigh frequency
ultraism
ultraleft
ultraliberal
ultralight
ultramarine
ultramodern
ultramontane
ultramundane
ultranationalism
ultrapure
ultrashort
ultrasonic
ultrasound
ultraviolet
ultraviolet ray
ululant
ululate
ululation
umb
umbel
umbellate
umbelliferous
umber
umbilical
umbilical cord
umbilicate
umbilicus
umbo
umbonate
umbra
umbrae
umbrage
umbrageous
umbral
umbrella
umbrella sheath
umlaut
umpirage
umpire
umpsteen
umpteen
umpteenth
un
un-
una corda
unabashed
unabated
unabiding
unable
unabridged
unacceptable
unaccompanied
unaccountability
unaccountable
unaccountableness
unaccustomed
unacquainted
unadulterated
unadvised
unaffected
unaffectedly
unaffectedness
unaffordable
unafraid
unaided
unalloyed
unalterable
unambitious
unanimity
unanimous
unanimously
unanticipated
unappreciative
unapproachable
unapt
unarm
unarmed
unashamed
unassailable
unassuming
unattached
unattractive
unauspicious
unavailable
unavailing
unavailingly
unavoidable
unavoidably
unawakening
unaware
unawareness
unawares
unbalance
unbalanced
unbar
unbated
unbearable
unbearably
unbeatable
unbeaten
unbecoming
unbecomingly
unbeknown
unbelief
unbelievable
unbelievably
unbeliever
unbelieving
unbelievingly
unbelt
unbelted
unbend
unbendable
unbending
unbent
unbeseeming
unbiased
unbiassed
unbiassedly
unbidden
unbind
unbleached
unbleached cotton thread
unblemished
unblinking
unblinkingly
unblushing
unblushingly
unbodied
unboiled
unboiled water
unbolt
unbolted
unbonnet
unbookish
unborn
unbosom
unbosom oneself
unbosomer
unbosoming
unbound
unbounded
unboundedly
unbowed
unbrace
unbred
unbribable
unbribed
unbridle
unbridled
unbroke
unbroken
unbrokenly
unbrokenness
unbuckle
unbuild
unburden
unburden oneself
unburdened
unbutton
uncage
uncalled
uncalled-for
uncannily
uncanny
uncap
uncase
unceasing
unceasingly
unceremonious
unceremoniously
uncertain
uncertainly
uncertainty
unchain
unchancy
unchangeable
unchangeably
unchanged
unchanging
uncharge
uncharged
uncharitable
uncharitably
uncharted
unchartered
unchaste
unchristian
unchurch
uncial
unciform
uncinal
uncinariasis
uncinate
uncircumcised
uncircumcision
uncircumstantial
uncivil
uncivilised
uncivilized
uncivilizedly
unclad
unclasp
uncle
unclean
unclear
unclench
uncloak
unclose
unclothe
unclothed
unclouded
unco
uncoil
uncombed
uncomely
uncomfortable
uncommercial
uncommitted
uncommon
uncommonly
uncommunicative
uncommunicatively
uncompromising
uncompromisingly
unconcealed
unconcern
unconcerned
unconditioned
unconformity
unconquerable
unconscionable
unconscious
unconsciously
unconsciousness
unconsidered
unconstant
unconstitutional
unconstitutionally
unconstrained
uncontaminated
uncontrollable
uncontrolled
unconventional
unconventionally
uncooked
uncool
uncork
uncountable
uncounted
uncouple
uncoupler
uncourteous
uncourtly
uncouth
uncouthly
uncover
uncovered
uncovered verandah
uncremated
unction
unctuosity
unctuous
uncultivated
uncultured
uncurl
undaunted
undecagon
undeceive
undecided
undecided case
undecidedly
undecipherable
undefinedly
undeniable
undependable
under
under a cloud
under construction
under fire
under one's own steam
under the circumstances
under the counter
under the table
under the weather
under-
under-secretary
under-the-counter
under-the-table
underact
underage
underarm
underarm odor
underarmed
underbelly
underbid
underbidder
underbody
underbred
underbuy
undercarriage
undercharge
underclothes
underclothing
undercoat
undercover
undercroft
undercurrent
undercut
underdevelop
underdevelope
underdeveloped
underdeveloped country
underdevelopment
underdo
underdog
underdone
underdrain
underestimate
underestimation
underexpose
underexposure
underfed
underfeed
underfoot
undergarment
undergo
undergrad
undergraduate
underground
underground resource
underground tunnel
underground water
undergrowth
underhand
underhanded
underlaid
underlap
underlay
underlease
underlet
underlie
underline
underling
underlit
underlying
undermanned
undermine
undermost
underneath
undernourished
undernourishment
underpants
underpass
underpin
underplay
underpopulated
underpopulation
underprice
underprivileged
underprivilged
underproduction
underproof
underprop
underrate
underripe
underrun
underscore
undersea
undersecretariat
undersecretary
undersell
underseller
underset
undersheriff
undershirt
undershoot
undershorts
undershot
undersign
undersigned
underslung
understaff
understand
understand by
understandable
understandably
understanding
understandingly
understate
understeer
understeering
understood
understudy
undertake
undertaken
undertaker
undertaking
undertenant
underthings
undertint
undertone
undertook
undertow
undertrick
underwater
underway
underwear
underweight
underwent
underwood
underworld
underwrite
underwriter
underwritten
underwrote
undeserved
undesigned
undesirable
undesired
undeveloped
undid
undies
undiluted
undine
undisciplined
undisguised
undisputed
undistilled
undistinguished
undisturbed
undo
undocumented
undoing
undone
undoubted
undoubtedly
undoubting
undp
undrape
undraw
undrawn
undress
undressed
undrew
undue
undulant
undulant fever =brucellos
undulate
undulation
undulatory
unduly
undying
unearned
unearth
unearthly
unease
uneasily
uneasiness
uneasy
uneatable
uneconomical
uneducated
unemployed
unemployment
unencumbered
unending
unenergetic
unenlightened
unenterprising
unequal
unequaled
unequally
unequals
unequivocal
unerring
unerringly
unesco
unessential
unethical
uneven
uneventful
uneventfully
unexampled
unexceptionable
unexceptionably
unexpected
unexpectedly
unexpendable
unexplainedly
unexpressly
unfailing
unfailingly
unfailingness
unfair
unfairly
unfairness
unfaithful
unfaltering
unfamiliar
unfamiliarity
unfashionable
unfasten
unfathomable
unfavo
unfavorable
unfavorably
unfavourable
unfeed
unfeeling
unfeelingly
unfeelingness
unfeigned
unfelt
unfetter
unfilial
unfinching
unfinished
unfit
unfit for
unfix
unflagging
unflaggingly
unflappability
unflappable
unflattering
unfledged
unflinching
unflinchingly
unflinchingness
unfold
unfold before
unfold to
unforced
unforeseen
unforgettable
unforgivable
unforgiving
unformed
unfortunate
unfortunately
unfounded
unfreeze
unfrequent
unfrequented
unfriended
unfriendly
unfrock
unfroze
unfruitful
unfruitfulness
unfulfilled
unfulfillment
unfurl
unfurling
unfurnished
ungainly
ungated
ungear
ungenerous
ungird
ungirt
unglazed
ungloved
ungodliness
ungodly
ungot
ungovernable
ungraceful
ungracefully
ungracious
ungrateful
ungreen
ungrit
ungrounded
ungrudging
ungrudgingly
ungual
unguard
unguarded
unguardedly
unguent
unguentary
unguentum
unguiculate
unguinous
unguis
ungula
ungulate
unhallowed
unhand
unhandy
unhang
unhappiness
unhappy
unharmed
unharness
unhatched
unhealthful
unhealthiness
unhealthy
unheard
unheard-of
unheeded
unheeding
unhelm
unhelpful
unhesitatingly
unhewn
unhinge
unhitch
unholily
unholiness
unholy
unhook
unhoped
unhorse
unhouse
unhurriedly
uni
unicameral
unicef
unicellular
unicorn
unicostate
unicycle
unidentified
unidentified body
unidentified flying object
unidirectional
unification
unified
unifier
unifilar
uniflorous
unifoliate
uniform
uniformity
unify
unify into
unify with
unilateral
unimaginable
unimpeachable
unimportant
unimproved
uninformed
uninhabitable
uninhibited
uninspired
uninstructed
unintelligent
unintelligible
uninterested
uninteresting
uninterruptedly
uninterruptible power sup
uninviting
union
union flag
union jack
union of burma
union of south africa
unioncrat
unionise
unionism
unionist
unionization
unionize
uniparous
uniped
uniplamar
unipod
unique
unison
unisonant
unisonous
unit
unit cell
unitarian
unitary
unite
unite in
unite with
united
united arab emirates
united arab republic
united front
united kingdom
united nations
united nations organizati
united states
unitive
unitize
unity
univalent
univalve
universal
universal chuck
universal coupling
universal joint
universalist
universality
universally
universe
university
unix
unjust
unjustifiable
unkempt
unkind
unkindly
unkindness
unknowing
unknown
unlace
unlade
unlatch
unlawful
unlay
unleaded
unlearn
unlearned
unleash
unleavened
unless
unlettered
unlike
unlikelihood
unlikeliness
unlikely
unlikeness
unlimber
unlimited
unliquidated
unlive
unload
unlock
unloose
unloosen
unlovely
unlucky
unmade
unmake
unman
unmanliness
unmanly
unmanned
unmannerly
unmarked
unmarried
unmask
unmatchable
unmatched
unmeaning
unmeasured
unmeet
unmentionable
unmentioned
unmerciful
unmet
unminded
unmindful
unmistakable
unmitigated
unmoral
unmount
unmounted
unmoved
unmuzzle
unnatural
unnecessary
unnerve
unnumbered
uno
unobjectionable
unoccupied
unorganized
unpack
unparalleled
unparliamentary
unpeg
unpen
unpeople
unperson
unpin
unpleasant
unpleasing
unplug
unpopular
unpractical
unpracticed
unpractised
unprecedented
unprecedentness
unpredictable
unprepared
unpreparedly
unprincipled
unprintable
unprofessional
unprofessionalism
unprofitable
unpromising
unqualified
unquestionability
unquestionable
unquote
unravel
unread
unreal
unrealistic
unreason
unreasonable
unreasonably
unreasoning
unrecoverable
unreel
unreeve
unregenerable
unregeneracy
unregenerate
unregenerately
unrelenting
unreliable
unreliably
unremitness
unremitting
unrepentant
unrequited
unreserved
unrest
unrig
unrighteous
unrighteously
unrighteousness
unrip
unripe
unrivaled
unroll
unroof
unroot
unruffled
unruliness
unruly
unsaddle
unsafe
unsalable
unsanitary
unsatisfactory
unsatisfied
unsaturated
unsavory
unsavoury
unsay
unsc
unscathed
unscientific
unscientifically
unscramble
unscrew
unscripted
unscrupulous
unseal
unseam
unseasonable
unseasoned
unseat
unseeing
unseemly
unseen
unselfconcious
unselfish
unsettle
unsettled
unsettlement
unsex
unshackle
unshaken
unsharp mask
unship
unshod
unsightly
unskilled
unskillful
unsling
unsophisticated
unsophisticatedly
unsophisticatedness
unsound
unsparing
unsparingness
unspeak
unspeakable
unspeakableness
unspeakably
unstable
unstated
unsteady
unstinting
unstop
unstoppable
unstoppably
unstrung
unsubstantial
unsuccessful
unsuitability
unsuitable
unsuitableness
unsuitably
unsung
unsure
unswathe
unsystematic
untangle
untenable
unthinkable
unthinking
untidily
untidiness
untidy
untie
until
until all hours
untimeliness
untimely
untimeous
untinged
untiring
unto
untold
untouchable
untoward
untrammeled
untrammelled
untread
untried
untrue
untruss
untrustworthy
untruth
untruthful
untruthfulness
untutored
unused
unusual
unusually
unusualness
unutterable
unvaried
unvarnished
unveil
unvoiced
unvouched
unwariness
unwarped
unwarranted
unwary
unwelcome
unwell
unwept
unwholesome
unwholesomeness
unwieldiness
unwieldly
unwieldy
unwilled
unwilling
unwillingly
unwillingness
unwind
unwise
unwisely
unwish
unwitting
unwonted
unworkable
unworldliness
unworldly
unworn
unworthy
unwound
unwrap
unwritten
unwrought
unyielding
unyieldingly
unyieldingness
unyoke
unzip
up
up a blind alley
up against
up and about
up and at them
up and doing
up for it
up for something
up front
up in arms
up in the air
up in years
up North
up the duff
up the river
up time
up to date
up to no good
up to one
up to par
up-and-comer
up-and-coming
up-front
up-to-date
up-to-the-minute
upbear
upbeat
upbraid
upbraid for
upbraid with
upbraider
upbringing
upbuild
upburst
upcast
upchuck
upcoming
upcountry
upcropping
update
updo
updraft
upend
upgrade
upgrade to
upgrader
upheaval
upheave
upheld
uphill
uphill gardener
uphold
upholster
upholsterer
upholstery
upi
upkeep
upland
uplift
uplink
upload
upmarket
upmost
upon
upper
upper case
upper chamber
upper class
upper crust
upper hand
upper house
upper memory block
upper school
upper story
upper-class
uppercase
upperclassman
uppercut
uppermost
uppish
uppity
upraise
uprear
upright
uprightness
uprise
uprising
upriver
uproar
uproarious
uproot
uprooter
uprouse
ups
ups and downs
upset
upset someone's plans
upset the applecart
upsetter
upsettingly
upshift
upshot
upshot of
upside
upside down
upside-down
upsilon
upstage
upstager
upstair
upstairs
upstairs gardener
upstanding
upstandingness
upstart
upstate
upstream
upstream steel
upstroke
upsurge
upsweep
upswing
upsy-daisy
uptake
upthrust
uptick
uptight
uptightness
uptime
uptown
upturn
upward
upward compatible
upwardly
upwards
upwind
ur-
uraemia
uragogue
uragora
uraniferous
uranium
urano-
uranology
uranometry
uranus
urban
urban area
urban renewal
urbane
urbanise
urbanism
urbanist
urbanite
urbanity
urbanization
urbanize
urceolate
urchin
urea
uremia
uremic
ureter
ureteral
urethra
urethral
urethritis
urethro-
urethroscope
urge
urge to
urgency
urgent
urgently
urgy
uriah heep
uric acid
urinal
urinalysis
urinary
urinary bladder
urinate
urination
urinative
urinator
urine
urino-
urn
uro-
urogenous
urolith
urologic
urological
urologist
urology
ursa major
ursa minor
ursiform
ursine
urticaria
urticate
uruguay
us
usa
usable
usage
usance
use
use as
use every trick in the book
use for
use one's head
use one's noddle
use strong language
use to
use up
use with
useable
used
used to
used to infinitive verb
useful
usefully
usefulness
useless
uselessly
uselessness
usenet
user
user friendly
user group
user interface
user-friendly
user-hostile
ush
usher
usher in
usher out
usherette
usis
ussr
ustulate
usual
usually
usualness
usufruct
usufructuary
usurer
usurious
usurp
usurpation
usurper
usury
usw
ut dict
ut supra
utensil
uteri
uterine
uteritis
uterus
utile
utilisable
utilisation
utilise
utiliser
utilitarian
utilitarianism
utility
utility pole
utilizable
utilization
utilize
utilize for
utilizer
utitity program
utmost
utopia
utopian
utricle
utricular
utter
utterance
utterer
utterly
uttermost
uvea
uveitis
uvula
uvular
uxorial
uxorious
uxoriously
uxoriousness
uzbek
uzbekistan


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top