ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unattractive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unattractive*, -unattractive-

unattractive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unattractive (adj.) ซึ่งไม่ดึงดูดใจ See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์ Syn. ugly, unpleasing Ops. handsome, nice-looking
unattractive woman (n.) หญิงไร้เสน่ห์ See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์
English-Thai: HOPE Dictionary
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืดตา (v.) be unattractive See also: be uninteresting, be dull Ops. เด่น, สะดุดตา, เข้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not unattractive middle school teachersหน้าตาไม่เชิงขี้เหร่ 2 คน
I'm sorry, this is a completely unattractive quality.(หัวเราะ) ขอโทษค่ะ นี่มันไม่น่าดึงดูดเลยสักนิด
True or false... you are an aggressively unattractive person.... จริงหรือเท็จ ที่คุณกำลังเป็นคนที่ขี้เหร่เอาการ
As aggressively unattractive outside as you are inside.ความน่าเกลียดจากภายในสู่ภายนอก
So some unattractive delivery guy can hand them to an assistant who's just gonna sell them on eBay?จะให้แค่เด็กส่งของไม่หล่อ ที่จะส่งต่อไปให้ผู้ช่วย ซึ่งเขาจะเอามันไปขายลงในอีเบย์น่ะนะ?
I don't know what personality deficiency causes you to act this way, but I feel compelled to inform you how utterly unattractive it makes you.ฉันไม่รู้รายละเอียดลงลึกอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ เพราะคุณทำท่าทางแบบนี้ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกบีบบีงคับ ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับคุณมากยิ่งขึ้น
Make sure he doesn't choke on his own vomit, it makes for a very unattractive corpse.ดูอย่าให้เขาสำลักอาเจียนตัวเองล่ะ นั่นจะทำให้ศพคงดูแย่มาก
I think she's feeling a bit unattractive since having the baby.ผมคิดว่าเธอรู้สึกว่า ตัวเองหมดเสน่ห์ตั้งแต่มีลูก
Look, I think she's feeling a little unattractive since having the baby, that's all.ผมคิดว่าเธอรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์ ตั้งแต่เธอมีลูก ก็เท่านั้น
And a lot of very unattractive people.และก็คนที่ไม่น่าสนใจเลยทั้งนั้น
Unattractive female predators serve a longer prison sentence than their attractive counterparts.นักล่าหญิงที่ไม่สวยจะติดคุกนานกว่า นักล่าหญิงที่สวย
Jane, honey, are you trying to look unattractive?เจน ที่รัก ลูกกำลังพยายาม ทำให้ตัวเองหมดสวยเหรอ

unattractive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P)

unattractive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; not-good looking ; homely FR: quelconque ; banal
กริกกริว[adj.] (krikkriu) EN: unattractive FR:
ไม่สวย[adj.] (mai sūay) EN: not beautiful ; not pretty ; not good-looking ; unattractive ; not nice FR: moche
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant

unattractive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unattractive
Back to top