ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underdo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underdo*, -underdo-

underdo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underdo (vt.) ทำน้อยกว่าที่ควร See also: ทำน้อยกว่าที่จำเป็น
underdog (n.) ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม See also: ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง Syn. loser Ops. winner
underdone (adj.) ซึ่งไม่ได้ปรุงให้สุก See also: ซึ่งไม่ได้ทำให้สุก, ซึ่งไม่ค่อยสุก Ops. overdone
English-Thai: HOPE Dictionary
underdo(อันเดอะดู') vt.,vi. ทำน้อยกว่าที่ควร
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย
underdone(อัน'เดอะดัน) adj. ไม่ได้ต้มให้สุก,ไม่ค่อยสุก,ไม่ได้ต้มพอเพียง,หายาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something went wrong with Underdog and they couldn't get his head to inflate.คือหมาเป่าลมเป็นไรไม่รู้ เขาทำให้ตัวมันพองไม่ได้
Walter, I think we're the underdogs.วอลเตอร์ ท่าทางเราจะเป็นรองนะ
And listen to the crowd as this underdog con team is starting to win them over.ฟังเสียงคนดูสิครับ เมื่อนักโทษทีมรองบ่อนเริ่มได้ใจคนดู
Trust me, man! Underdogs like us need family.คิดหน่อยสิ ขนาดไอ้พวกไม่เอาใหนน่ะ ยังต้องการมีครอบครัวเลย
You know, readers love the underdog.คนอ่านชอบ อันเดอร์ดอก ยอดสุนัขพิทักษ์โลก ฟังไว้นะทุกคน
It's not like I'm like the underdog.ไม่เหมือนฉัน มันเหมือนมหารองบ่อน
Welcome to thunderdome!ยินดีต้อนรับสู้ ทันเดอร์โดม
Maybe you and I should go check out the "Greendale Thunderdome".โดมมหากาฬของกรีนเดลกัน
Well, I recently checked the odds with my Vegas bookie, who told me that you're 40-1 underdogs at Regionals.ฉันถามเจ้ามือในเวกัส อัตราต่อรองแค่ 40-1 ว่าพวกเธอจะชนะ
It's just, I don't know, you guys used to be the underdogs.ไม่รู้สิ คุณก็เคยแพ้มาก่อน
I was not expecting thunderdome.ฉันไม่คิดว่ามันจะมี อัฒจรรย์อย่างนี้นะ
I mean, she's been an outsider and an underdog all of her life.ฉันหมายถึง, เธอก็เป็นทั้งคนนอก และผู้เคราะห์ร้าย ตลอดชีวิตของเธอ

underdo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
คนที่เป็นรอง[n. exp.] (khon thī pe) EN: underdog FR:
พรรคที่เป็นรอง[n. exp.] (phak thī pe) EN: underdog FR:
รองบ่อน[n.] (røngbǿn) EN: underdog FR:

underdo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Underdogs {pl}underdogs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underdo
Back to top