ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ukulele

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ukulele*, -ukulele-

ukulele ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ukulele (n.) กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย Syn. acoustic guitar
English-Thai: HOPE Dictionary
ukulele(ยูคะเล'ลี) n. เครื่องดนตรีขนาดเล็กที่คล้ายกีตาร์., Syn. ukelele
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm about to win a ukulele lesson from Jake Shimabukuro.ฉันกำลังจะได้เรียนอูคูเลเล่ จากเจค ชิมาบุคุรู
You won those ukulele lessons at the auction.พี่ชนะประมูลชั้นเรียนอูคูเลเล่
So how are the ukulele lessons going?เรียนเล่นอะคูเลเล่ไปถึงไหนแล้ว
Well, I never knew you were taking ukulele lessons.เอาล่ะ ผมไม่เคยรู้ว่า คุณกำลังเรียนอูคูเลเล่
You know, like, 'Monkey who can play the ukulele.'อั่ม ลิงเป่าปี่ได้ ทำนองนั้น
Just a girl with a ukulele# เพียงแค่เป็นหญิงคนหนึ่ง กับกีตาร์แบบเล็กๆ

ukulele ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤克里里琴[yóu kè lǐ lǐ qín, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄣˊ, 尤克里里琴 / 尤克裡裡琴] ukulele; traditional form also written 烏克麗麗
乌克丽丽[wū kè lì lì, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, 乌克丽丽 / 烏克麗麗] ukulele; simplified form also written 尤克里里琴

ukulele ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ukulele {f} [mus.] | Ukulelen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ukulele
Back to top