ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undies*, -undies-

undies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undies (n.) ชุดชั้นใน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. underwear
English-Thai: HOPE Dictionary
undies(อัน'ดีซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ma'am, you can have all the undies you want.คุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ
I went shopping today and bought special undies for the occasion.วันนี้ฉันไปช้อปปิ้ง และซื้อชุดชั้นในพิเศษเพื่อโอกาสนี้
Don't worry. I'll buy him some undies or something.แน่นอน ฉันจะซื้อกางเกงในให้ปู่
And on your left, the lovable lug that showed us you don't have to change your undies to change the world!และทางซ้ายมือของท่าน เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังที่แสดงให้เราเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
This lovable lug taught us you don't have to change your undies to change the world!เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังสอนเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
A sock... or undies or what have you.Or undies or what have you.
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.เขาจะเอากางเกงใน ของเราผูกกับเสาธง
The watch, I mean, not the wad of hundies. Though Eva might disagree.ใช่ปึกของแบงค์ร้อยรึเปล่า อีวาอาจจะไม่เห็นด้วย
Troy, we have to rise to the occasion like Ripley and kick monster butt in our undies.ทรอย ได้เวลาที่พวกเรา ต้องลุกขึ้นสู้แบบริปลีย์ และปราบเอเลี่ยนพวกนั้นแล้ว
In my undies. Good thing I brought extras.ข้าก็คงแตกด้วย โชคดีที่ข้า เตรียมมาเปลี่ยนด้วย
I'm just making some scratch out on Hollywood Boulevard, aka the enormous skid mark Los Angeles found in its undies.ฉันแค่ขูดกำแพงเล่นหนะ ตอนนี้อยู่ริมถนนฮอลลีวู๊ด aka
So we are dealing with a 20-year-old... who isn't sure where she leaves her undies?Who isn't sure where she leaves her undies?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undies
Back to top