ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upholstery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upholstery*, -upholstery-

upholstery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upholstery (n.) เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน Syn. cushion
upholstery (n.) งานทำเบาะ บุนวม หรือหุ้มเบาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
upholstery(อัพโฮล'สทะรี) n. เครื่องบุรอง,เครื่องเบาะ,ธุรกิจเครื่องเรือนเครื่องเบาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
upholstery(n) การตกแต่งบ้าน,เครื่องเบาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No! No, I mean, l-l-l like... upholstery on a man.ไม่ ไม่ ฉันหมายถึง ฉันชอบนะ
Well, she said she likes a little upholstery on a guy.เธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายร่างใหญ่
I was an apprentice in an upholstery shop when I was a teenager.ผมเคยฝึกงานในร้านทำเบาะ สมัยผมเป็นวัยรุ่น
Brian Muldoon was the master of the upholstery shop and he was the one teaching me, and he played drums.คุณ "ไบรอัน มัลดูน" เป็นหัวหน้า ของร้านทำเบาะ เขาเป็นคนที่สอนผม และเขาเล่นกลอง
The old noodle just ain't what she used to be. I huffed a lot of upholstery cleaner in the '90s. Look, April,- ฉันขอโทษ วิลล์ สมองฉันยังคงไม่เข้าที่ ตอนยุค 90 ฉันดมน้ำยาเคลือบเบาะรถเยอะไปหน่อย ฟังนะ เอพริล ผมคุยกับเด็กที่ชมรม พวกเขายังไม่แน่ใจเรื่องคุณ
Teachers read books, I'm in the upholstery business.อาจารย์เขาต้องอ่านหนังสือ แต่ผมน่ะทำงานขายเบาะ
Get it out of there. Wipe down the upholstery.ได้รับมันออกจากที่นั่น เช็ดลงเบาะ
He pukes on my upholstery, he's gonna wish we left him with the terrorists.ถ้าเขาอ้วกใส่เบาะฉัน เขาจะต้องภาวนาไม่ให้เรา ทิ้งเขาไว้กับพวกก่อการร้าย
Don't overexcite him on the upholstery.อย่าเล่นแบบนั้นสิ\ เด๋วโซฟาก็ขาดหรอก
What are you doing? Watch the upholstery.นั่นนายทำอะไร ระวังเบาะรองนั่งด้วย
Or how i'm gonna get the spot out of the upholstery.หรือฉันจะทำไงกับจุดบนเครื่องหนังนั่น
It's all in the upholstery. I come by the stuffing naturally. What gave me away?เป็นเพราะผ้าคลุมเบาะ นั่นต่างหาก ผมเป็นแค่ใส้นวมเท่านั้น ทำไมถึงดูออกล่ะ?

upholstery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
内装[ないそう, naisou] (n,vs) interior design; interior; upholstery; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upholstery
Back to top