ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undressed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undressed*, -undressed-

undressed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undressed (adj.) ซึ่งเปลือยเปล่า See also: ซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้า Syn. unclad, unclothed Ops. clad, clothed
undressed (adj.) ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ See also: ธรรมดา Syn. undecorated Ops. decorated
undressed (adj.) ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง See also: ซึ่งแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ Syn. casual, unpolished Ops. deliberate, polished
English-Thai: HOPE Dictionary
undressed(อันเดรสทฺ') adj. ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า,เปลือยเปล่า,เกี่ยวกับชุดลำลอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're undressed already.พวกเธอคงหลับกันหมดแล้ว.
I remembered everything. You were carrying me, and then you put me here. You undressed my upper clothes but you didn't dare to touch the lower ones.เพราะพี่เมา พี่เลยจำอะไรไม่ได้น่ะ
After we got undressed and jumped in bed, you-you asked if I had protection.หลังจากที่เราถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วกระโดดขึ้นเตียง เธอ -
♪ I can do it clothed or undressedรขโ„ขยช I can do it clothed or undressed รขโ„ขยช
It appears that the perpetrator undressed him after he was murdered.จากคราบเลือดบริเวณบาดแผล, คนร้ายน่าจะถอดเสื้อผ้าของเขาออกหลังจากฆ่ากรรมแล้วน่ะครับ
Sometimes she wouldlet us watch her get undressed.บางครั้งเธอน่าจะให้เราดูเธอแก้ผ้าบ้างนะ
We need you to get undressed.พวกเราต้องขอให้คุณถอดเสื้อผ้าด้วย
Get undressed, get into bed and hold me.และฉันไม่รู้ด้วยว่านายกลัวอะไร เพราะนายไม่เคยบอก
Couple of female residents said they were being watched while they got undressed.ผู้หญิงสองคนที่พักแถวนั้นบอกว่า พวกเธอแอบดู พวกเขาเปลือย
Stand up. Get undressed.- ยืนขึ้นมา แก้ผ้าออก
You're gonna get undressed?คุณต้องการให้เราช่วยดูแลเด็กๆ ไหมคะ
Do you think you can forgive me? ♪ I'm in his favorite sundress ♪ ♪ watching me get undressed, take that body downtown ♪คุณยกโทษใ้ห้ฉันได้มั้ยคะ แล้ว...

undressed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลือยเปล่า[adj.] (pleūay plāo) EN: undressed ; naked ; full monty (inf.) FR: à poil (fam.)
โทง ๆ = โทงๆ[adj.] (thōng-thōng) EN: naked ; unclothed ; undressed ; nude ; stripped FR: nu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undressed
Back to top