ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undress*, -undress-

undress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undress (n.) การแต่งกายแบบลำลอง See also: การแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ Syn. informal dress Ops. formal dress
undress (vt.) ถอด (เช่น เสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฯลฯ) See also: เปลื้อง Syn. remove Ops. dress
undressed (adj.) ซึ่งเปลือยเปล่า See also: ซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้า Syn. unclad, unclothed Ops. clad, clothed
undressed (adj.) ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ See also: ธรรมดา Syn. undecorated Ops. decorated
undressed (adj.) ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง See also: ซึ่งแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ Syn. casual, unpolished Ops. deliberate, polished
English-Thai: HOPE Dictionary
undress(อันเดรส') vt. ถอดเสื้อผ้า,เปลื้อง,แก้, (ผม) ไม่ได้หวี,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้ทำให้เรียบร้อย. n. ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ใส่แบบธรรมดา,ชุดลำลอง,ร่างที่เปลือยเปล่า. adj. เกี่ยวกับชุดเสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. strip,disrobe,divest
undressed(อันเดรสทฺ') adj. ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า,เปลือยเปล่า,เกี่ยวกับชุดลำลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
undress(vt) ถอดออก,เปลื้องเสื้อผ้า,ผลัดผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี่ยว (v.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย
เปลื้องผ้า (v.) undress See also: unclothe, strip off Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า Ops. ใส่
เปลือยกาย (v.) undress See also: unclothe, be nude, be naked Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
เปลือยเปล่า (v.) undress See also: uncover, strip, bare Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
เปลือยเปล่า (adj.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย
แก้ผ้า (v.) undress See also: uncover, strip, bare Syn. เปลือย, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
แก้ผ้า (v.) undress See also: unclothe, strip off Syn. ถอด, ปลด Ops. ใส่
แก้ผ้า (v.) undress See also: unclothe, be nude, be naked Syn. เปลือย, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
แก้ผ้า (adj.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย
แก้ผ้า (v.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) undress See also: uncover, strip, bare Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า Ops. นุ่งห่ม
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) undress See also: unclothe, be nude, be naked Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า Ops. นุ่งห่ม
แก้ผ้าแก้ผ่อน (adj.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, เปลื้อง, เปลือย
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, เปลื้อง, เปลือย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just can't walk or undress myself.เพียงเเต่เดินกับถอดเสื้อผ้าไม่เป็น
Very well, undress herดีมาก ถอดเสื้อผ้าเธอออก
He made me undress him and put a nappy on himเขาทำฉันถอดเสื้อผ้าเขา and put เป็นฟองบนเขา
Then you undress them.แล้วคุณก็ถอดเสื้อผ้าให้เขา
Then undress up to there at least.งั้น ถอดแค่ถึงตรงนั้น
And then I would undress you, and you would undress me.และผมก็จะถอดชุดคุณออก คุณก็จะถอดชุดผมออก
All right, now undress me.เอาล่ะ ถอดเสื้อผ้าผมได้แล้ว
Say do not undress theบอกแล้วว่าไม่ต้องถอดเสื้อ
Should I undress him?อย่างน้อย ฉันแค่ถอดโค้ทเค้าออกดีมั้ย?
You get him all liquored up, and then you undress him.เธอจะมอมเหล้าเขาแล้วก็จับเขาแก้ผ้าใช่มั้ย
Did he just undress me just because I'm a guy?เขาเปลื้องผ้าฉันเพราะฉันเป็นผู้ชายเหรอ
You know you got me in here just so you can undress me with your eyes.คุณก็รู้ว่าที่คุณให้ดิฉันมาที่นี่ เพื่อคุณจะได้ใช้สายตาคุณเปลื้องผ้าดิฉัน

undress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱衣服[tuō yī fú, ㄊㄨㄛ ㄧ ㄈㄨˊ, 脱衣服 / 脫衣服] undress

undress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of FR: retirer ; ôter
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) EN: undress ; take off one's clothes FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe FR: se dévêtir ; se dénuder
ถอดเสื้อผ้า[v. exp.] (thøt seūa p) EN: undress FR: ôter ses vêtements ; se déshabiller
เปลือยเปล่า[adj.] (pleūay plāo) EN: undressed ; naked ; full monty (inf.) FR: à poil (fam.)
โทง ๆ = โทงๆ[adj.] (thōng-thōng) EN: naked ; unclothed ; undressed ; nude ; stripped FR: nu

undress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waschfrau {f}laundress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undress
Back to top