ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undercarriage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undercarriage*, -undercarriage-

undercarriage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undercarriage (n.) โครงส่วนล่างของเครื่องบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Undercarriage could've caught a bullet.ช่วงล่างอาจถูกกระสุนน่ะ
You could see his dirty undercarriage.คุณจะได้เห็นช่วงล่างที่สกปรกของเขา
That's from my undercarriage.มันออกมาจากเครื่องยนต์ของชั้น
Here, found this chunk of mystery muscle wedged in the undercarriage.นี่ไง,เจอก้อนเนื้อจากส่วนไหนก็ไม่รู้ ห้อยอยู่ใต้ท้องรถ
Oh, my God, I think I just tore my undercarriage.โอ้พระเจ้าของฉันฉันคิดว่าฉันเพียงแค่ ฉีกช่วงล่างของฉัน
And then I'd flip it over and clean out the undercarriage.แล้วผมก็จะพลิกมา กวาดส่วนล่างให้ทั่ว

undercarriage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起落架[qǐ luò jià, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, 起落架] undercarriage

undercarriage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undercarriage
Back to top