ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprepared

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprepared*, -unprepared-

unprepared ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprepared (adj.) ซึ่งไม่เตรียมตัว Syn. unready, unwarned, unexpectant
unpreparedly (adv.) อย่างไม่เตรียมตัว Syn. rashly
English-Thai: HOPE Dictionary
unprepared(อันพรีแพร์ดฺ') adj. ไม่ได้เตรียมตัว,ไม่ได้เตรียมการ., See also: unpreparedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unprepared(adj) ไม่ได้เตรียมตัวไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't be unprepared like that again.จะปล่อยให้เป็นแบบนั้นอีกไม่ได้
Okay, I'm a little unprepared to discuss dinner plans at this point.โอเค.. ผมยังไม่ค่อยพร้อม ที่จะคุยเรื่องอาหารค่ำตอนนี้หรอก
We just let a dozen criminals out into a world that is grossly unprepared to deal with them.เราเพิ่งปล่อยให้อาชญากรกว่าสิบคน หนีไปได้ ที่คุณทำอยู่ถือว่าเตรียมตัวต่อกรกับผู้ร้ายได้แย่มาก
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท..
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว..
And then the lawyer looked deep into his client's eyes and made one final suggestion... that she was completely unprepared for.แล้วทนายก็มองลึกลงไปที่ตาของลูกความเขา และตัดสินใจครั้งสุดท้าย ว่าเธอยังไม่พร้อมเลยสำหรับการ...
For the unprepared perhaps, but I have instructed Barriss to memorize the labyrinth, all 200 junctions.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวก็อาจจะ แต่ข้าได้สอนบาร์ริสส์ไว้ ให้จดจำเส้นทางในเขาวงกต รวมทั้งหมด 200 ทางแยก
That you would even think that would only show me how unprepared you are to be on your own.ถ้าคุณคิดอย่างนั้น ก็ทำให้ผมเห็นซะ คุณไม่พร้อมออกไปเดินลำพังหรอก
That you would even think that shows me how unprepared you are to fight me. - You're no longer equipped to fight me.นั่นแสดงให้เห็นว่า คุณยังไม่พร้อมสู้กับผม
No, I was an asshole. I was totally unprepared for you.ไม่หรอก ฉันต่างหาก ฉันไม่ทันตั้งตัวเลย
You are so unprepared for this.นายไม่ได้เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้นี่นา
And you are leaving these poor girls under your charge completely unprepared for it.แล้วแกยังทิ้งให้ เด็กสาวพวกนี้ ภายใต้การดูแลของแก ยังไม่เตรียมตัวให้พร้อมอีก

unprepared ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不备[bù bèi, ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 不备 / 不備] unprepared; off guard

unprepared ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment
不用意[ふようい, fuyoui] (adj-na,n) unpreparedness; carelessness; (P)
油断[ゆだん, yudan] (n,vs) negligence; unpreparedness; (P)
油断大敵[ゆだんたいてき, yudantaiteki] (exp) Unpreparedness is one's greatest enemy; He that is too secure is not safe
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions)

unprepared ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvorbereitet {adv}unpreparedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprepared
Back to top