ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unchangeably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unchangeably*, -unchangeably-

unchangeably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unchangeably (adv.) อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

unchangeably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully

unchangeably ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unveränderlich {adv}unchangeably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unchangeably
Back to top