ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpromising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpromising*, -unpromising-

unpromising ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be hard to think of a more unpromising environment on this planet.ของสภาพแวดล้อมที่ไม่มี ท่าว่าจะมากขึ้นบนโลกใบนี้ แต่นี้คือลุ่มน้ำของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

unpromising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpromising
Back to top