ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsettled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsettled*, -unsettled-

unsettled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsettled (adj.) ที่รู้สึกไม่มั่นคง See also: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง Syn. unpredictable, unstable Ops. stable
unsettled (adj.) ไม่สงบ Syn. excited, furious Ops. calm, relaxed
English-Thai: HOPE Dictionary
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsettled disputeข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักลอย (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่
ไม่มีหลักแหล่ง (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่อยู่เป็นที่
ไม่อยู่เป็นที่ (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่มีหลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's always been unsettled around you.เขาหงุดหงิดตลอดเวลาที่เจ้าอยู่
I'm sure the people on the Lane would be unsettled to learn that their new neighbor was a convicted murderer.คนละแวกนี้คงนั่งไม่ติดแน่ๆถ้ารู้ว่า เพื่อนบ้านคนใหม่เป็นฆาตกร
We are in search of spirits that are unsettled in life and possibly unsettled in the afterlife.เรากำลังมองหาวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด ถูกกักขังจนกระทั่งตาย
A time when unsettled scores demand their retribution...เวลาที่การแก้แค้น เรียกร้องให้มีการลงโทษ...
Is it wise leaving city walls with so much unsettled within them?เป็นการดีแล้วหรือที่จะทิ้งกำแพงเมืองไว้ กับความวุ่นวายในหมู่พวกเขา
Things are gonna be unsettled here for a while.ที่นี่เริ่มไม่มั่นคงไปซักพัก
She's a little unsettled tonight. Right.คืนนี้เธอกระสับกระส่ายหน่อย
And this makes me feel very unsettled.เรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นใจ
His behavior. When we left him, he was nervous, unsettled.พฤติกรรมของเขา ตอนที่เราจากเขามา เขาดูเป็นกังวล ไม่สงบ
An Idiot because he died when things are still unsettledคนโง่ที่ตายโดยทิ้งเรื่องมากมายเอาไว้ข้างหลัง
There's only one continuum on this end and it can't be unsettled.มีเพียงอย่างเดียว คือมันจะจบและจะปรับเปลี่ยนอีกไม่ได้
I just felt very unsettled.ฉันรู้สึกไม่สบายใจมาก

unsettled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, 七上八下] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憧] irresolute; unsettled
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite

unsettled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P)
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits)
未確定[みかくてい, mikakutei] (n) unsettled; pending
未解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P)
流動的[りゅうどうてき, ryuudouteki] (adj-na,n) fluid; unsettled; (P)

unsettled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yan) EN: unsettled bill FR:
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
ไม่อยู่เป็นที่[adj.] (mai yū pen ) EN: unsettled FR:
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
ระหกระเหิน[adj.] (rahokrahoēn) EN: in exile ; away from home ; unsettled ; vagrant FR:
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai ch) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding FR:

unsettled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeklärt {adj} | ungeklärter | am ungeklärtestenunsettled | more unsettled | most unsettled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsettled
Back to top