ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ugliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ugliness*, -ugliness-

ugliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ugliness (n.) ความน่าเกลียด See also: ความอัปลักษณ, ความไม่น่าดู
ugliness (n.) ความน่ากลัว See also: ความร้ายกาจ
English-Thai: Nontri Dictionary
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงดงาม (n.) ugliness See also: unloveliness, unbecomingness
ความอัปลักษณ์ (n.) ugliness See also: unloveliness, unbecomingness Syn. ความงดงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I walk and watch and listen a witness to all the beauty and ugliness that is disappearing from our beloved city....เป็นพยานให้ทั้งความงาม และน่าเกลียด... ...ที่กำลังจางหายไป จากเมืองที่รักของเรา
Today we're bringing the ugliness inside you out into the open.วันนี้ เราจะนำ ความน่าขยะแขยงภายในตัวแกออกมา
Now in order for you to stay alive we have to match your face with the ugliness of your soul.การที่จะรอดชีวิต ถึงเวลาแล้ว ที่แกจะต้องจับคู่หน้าของแก กับความน่าเกลียดของวิญญาณแก
We don't talk about the ugliness we see.เราไม่พูดถึงเรื่องแย่ๆที่เราเจอ
The ugliness going on inside.ถึงความน่ากลัวกำลังเกิดขึ้นข้างใน
That, um, ugliness with andrew--ที่, เอ่อ,.. ฉันทำอะไรน่าเกลียดใส่แอนดรู
I think I've had my fill of your city's ugliness for this trip.ชั้นว่าได้เห็น ความน่าเกลียดของเมืองเธอพอแล้วสำหรับการเดินทางนี้
I thought we might put what happened on the Kingsroad behind us-- the ugliness with the wolves.ข้าว่าเราน่าจะลืมๆเรื่อง ที่เกิดขึ้นบนคิงส์โร้ดไปเสีย ธุระน่ารังเกียจ เรื่องหมาป่านั่น
Walter Kenney wanted to pass on the ugliness that his life had become.วอลเตอร์ เคนนี่เคยต้องการ ที่จะผ่านเรื่องเลวๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขา
I heard about the ugliness out there.ฉันได้ยินมาว่า เกิดเรื่องน่าเกลียดขึ้นที่นั่น
Some people choose to see the ugliness in this world.บางคนเลือกที่จะมอง ความเลวร้ายของโลก
Some people choose to see the ugliness in this world.บางคนเลือกที่จะมองด้านร้ายของโลกนี้

ugliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリネス[, agurinesu] (n) ugliness
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence

ugliness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hässlichkeit {f}ugliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ugliness
Back to top