ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upbeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upbeat*, -upbeat-

upbeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upbeat (adj.) มีความหวัง See also: มองโลกในแง่ดี Syn. optimistic, positive Ops. pessimistic
upbeat (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity, . Improvement
English-Thai: HOPE Dictionary
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
YOU SEEM UPBEAT THIS MORNING.เช้านี้ลูกดูคึกคักมากเลย
Yes, they're very upbeat and optimistic.ใช่ พวกเขาลองคิดนอกกรอบและมองในแง่ดีมากๆน่ะ
He kept his upbeat humor and charmเขาสามารถเก็บอารมณ์ขันและเสน่ห์ไว้ได้
I would like to do something a little bit more upbeat and glamorous with a good dance beat.หนูอยากทำอะไรที่มันดูมีพัฒนาการมากขึ้น และทำให้การเต้นดูมีสเน่ห์
Not as awesome as this ambiguously upbeat pop song that has nothing to do with the plot they put in at the end to try to convince you that you had a great time at this shitty movie.แล้วก็ยัดเพลงป๊อบ ที่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเข้ามา เพื่อให้คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขมากกับตอนจบเน่าๆ
[CROWD CHEERING AND UPBEAT DANCE MUSIC PLAYING ON STEREO][CROWD CHEERING AND UPBEAT DANCE MUSIC PLAYING ON STEREO]
We've given you a whole bevy of songs to choose from, from upbeat and awesome to a little overwrought for my taste.พวกเราเสนอเพลงมากมายให้คุณเลือก ที่จังหวะเร้าใจและสุดเจ๋ง และมันดูเหมือนว่ามันจะพิถีพิถันมากไปนิดๆ ในความคิดของผมนะ
Well, you're rather upbeat considering you said this was your last case with Beckett.แหม! ลูกดูร่าเริงดีนะ เมื่อนึกถึงที่ลูกบอกว่า นี่จะเป็นคดีสุดท้ายของ ลูกกับเบคเคทแล้ว
I find their upbeat demeanor highly suspicious.พฤติกรรมของพวกเขาทำให้น่าสงสัยมากขึ้น
A more upbeat ending.ให้มันจบแบบดีขึ้นหน่อย
Not at all. He was, uh, how do you, upbeat.ไม่มีเลยครับ ท่าน เอ่อ คุณคงรู้นะ การพยายามมองโลกในเเง่ดี
I've tried to ignore it, to remain upbeat.ผมพยายามทำเป็นไม่เห็น พยายามมีความสุข

upbeat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 乘兴 / 乘興] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse

upbeat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウフタクト[, aufutakuto] (n) upbeat (ger
アップビート[, appubi-to] (n) upbeat
明朗闊達[めいろうかったつ, meiroukattatsu] (adj-na) upbeat and freehearted; cheerful and magnanimous
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upbeat
Back to top