ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underfed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underfed*, -underfed-

underfed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underfed (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ underfeed
underfed (adj.) ซึ่งได้อาหารไม่พอ Syn. skinny, starved, hungry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Watching stressed-out trophy wives get catty with underfed divorcées?มาดูบรรดาภรรยาเอ๊าะๆ ประชันโฉม กับเจตนาไม่ดีเรื่องการหย่าร้าง ใช่มั้ย
I suppose you've been underfed your whole life.คงไม่ค่อยได้กินอาหาร อะไรเท่าไหร่สินะ

underfed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterernährt {adj} | unterernährter | am unterernährtestenunderfed | more underfed | most underfed
unterernährt {adv}underfedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underfed
Back to top