ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

u

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *u*, -u-

u ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
u (n.) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
U (n.) สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู See also: ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
U (pron.) คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง Syn. you, thou, thee
U (n.) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
U-boat (n.) เรือดำน้ำของเยอรมันนี Syn. underwater craft, submarine
U-bolt (n.) คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู See also: คานเหล็กตัวยู
U.K. (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
U.N. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations) See also: สหประชาชาติ
U.N.O. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization) See also: สหประชาชาติ
U.S. (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. The United States of America, United States, the States
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
ubiquitous (adj.) ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง Syn. omnipresent, pervasive
ubiquity (n.) การมีอยู่ทั่วไป See also: การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง Syn. omnipresence
Ubol Ratchathani (n.) อุบลราชธานี
Ubol Ratchathani (n.) จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University (ีีn.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
udder (n.) เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง) See also: เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. mammary of cow, sheep, or goat
udometer (n.) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน See also: เครื่องวัดมาตรน้ำฝน Syn. hygrometer, rain gauge, pluviometer
Udon Thani (ืn.) อุดรธานี
Udon Thani (ืn.) จังหวัดอุดรธานี
UFO (abbr.) จานบินของมนุษย์ต่างดาว (คำย่อ Unidentified Flying Object) See also: จานผี Syn. Unidentified Flying Object
Uganda (n.) ประเทศอูกันดา (อยู่ในทวีปแอฟริกา)
Ugandan (n.) ชาวอูกันดา
Ugandan (adj.) เกี่ยวกับประเทศอูกันดา
ugh (int.) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
uglification (n.) การทำให้น่าเกลียด See also: การทำให้อัปลักษณ์
uglifier (n.) ผู้ทำให้น่าเกลียด See also: ผู้ทำให้อัปลักษณ์
uglify (vt.) ทำให้น่าเกลียด See also: ทำให้แย่ลง Ops. beautify, embellish, prettify
uglily (adv.) อย่างน่าเกลียด
ugliness (n.) ความน่าเกลียด See also: ความอัปลักษณ, ความไม่น่าดู
ugliness (n.) ความน่ากลัว See also: ความร้ายกาจ
ugly (adj.) น่าเกลียด See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย Ops. beautiful
ugly (adj.) น่ากลัว See also: น่าอันตราย
ugly duckling (n.) ลูกเป็ดขี้เหร่
uh (int.) คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ
uh (int.) คำอุทานแสดงความลังเล
UHF (abbr.) คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf (abbr.) คำย่อของ ultrahigh frequency
UK (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
English-Thai: HOPE Dictionary
u(ยู) n. พยัญชนะตัวที่ 21 ของภาษาอังกฤษ
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
u-turn(ยู'เทิร์น) n. การเลี้ยวหรือทางเลี้ยวเป็นรูปตัว "U"
u.a.r.abbr. United Arab Republic
u.n.o.abbr. United Nations Organization
u.p.i.abbr. United Press International
u.s.abbr. United States (of America) ,Uncle Sam
u.s.a.abbr. United States of America,United States Army
u.s.s.r.abbr. Union of Soviet Socialist Republicustulate (อัส'ชะลิท,-เลท) adj. มีสี,เป็นสีดำ,คล้ำ,ไหม้,เกรียม
uaeabbr. United Arab Emirates
uartยูอาร์ทย่อมาจาก universal asynchronus receiver / transmitter หมายถึงวงจรรวมในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปขนาน (pararell data stream) ให้เป็นรูป อนุกรม (serial data stream)
ubiquitous(ยูบิค'ควิทัส) adj. มีอยุ่ทุกหนทุกแห่ง., Syn. ubiqitary n., See also: ubuquity n.
ubiquity(ยูบิค'คิวที) n. การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, See also: ubiquitous adj.
udder(อัด'เดอะ) n. ต่อมน้ำนม,เต้านม ของสัตว์เลี้ยง
udometer(อูดอม,มิเทอะ) n. มาตรวัดน้ำฝน
ufoabbr. Unidentified Flying Object
uganda(ยูแกน'ดะ) n. ประเทศยูกันดา, See also: Ugandan adj.,n.
ugh(อูค,อู) interj. คำอุทานแสดงความรังเกียจไม่พอใจหรืออื่น ๆ
uglify(อัก'ลิไฟ) vt. ทำให้น่าเกลียด,ทำให้บาดตา., See also: uglification n. uglifier n.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
ukrainian(ยูเคร'เนียน) adj. เกี่ยวกับแคว้น Ukraine
ukulele(ยูคะเล'ลี) n. เครื่องดนตรีขนาดเล็กที่คล้ายกีตาร์., Syn. ukelele
ulcer(อัล'เซอะ) n. แผลเปื่อย,แผลพุพอง,ภาวะที่เลวและเรื้อรัง, Syn. sore
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.
uliginose(ยูลิจ'จิโนส) adj. ซึ่งมีหรือเกิดในโคลนเลน
ullage(อัล'ลิจ) n. ปริมาณที่ขาด
ulnaกระดูกปลายแขนอันในอยูทางนิ้วก้อย
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ulterior(อัล'ทีเรีย) adj. เกินกว่าที่จะเห็น.ลี้ลับ, Syn. concealed
ultima(อัล'ทะมะ) n. พยางค์สุดท้ายของคำ. adj. สุดท้าย,ในที่สุด, Syn. final
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final
ultimo(อัล'ทิโม) adj. ในเดือนก่อน,ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
ultra vires(อัล'ทระไว'รีซ) (กฎหมาย) นอกอำนาจ,
ultraism(อัล'ทระอิสซึม) n. ลัทธิสุดยอด,ลัทธิรุนแรง,ลัทธิตกขอบ,ข้อคิดเห็นที่รุน แรงเกินไป Syn. extremism
ultraleft(อัล'ทระเลฟท) adj. ซ้ายจัด, Syn. extermely right
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด,ทันสมัยยิ่ง,ส้ำยุคที่สุด
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
ubiquitous(adj) แพร่หลาย,อยู่ทั่วไปทุกๆแห่ง
udder(n) เต้านมสัตว์,ต่อมน้ำนม
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
ulcer(n) แผล,ฝี,แผลพุพอง
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล
ulster(n) เสื้อคลุมหนายาว
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย
ultimo(adj) เดือนที่แล้ว
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
umber(n) สีน้ำตาลไหม้,ดินสีน้ำตาลไหม้
umbilicus(n) สะดือ
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
umbrella(n) ร่ม,กลด
umpire(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ
unable(adj) ไม่สามารถ,ไร้ความสามารถ
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้
unarm(vt) ปลดอาวุธ,ถอดอาวุธ
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์,ไม่อำนวย,ไม่ได้ผล
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
unbar(vt) ถอดกลอน,ถอดสลัก,เปิด
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
unblemished(adj) ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
unborn(adj) ยังไม่เกิด,ยังไม่คลอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
u-bendข้องอรูปตัวยู [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-boltสลักเกลียวรูปตัวยู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ubiquitousพบทั่วไป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
UHF (ultra high frequency)ยูเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ulcer, corneal; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcerateเกิดแผลเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulceration; helcosis๑. การเกิดแผลเปื่อย๒. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ sore ๑ และ ulcer; ulcus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcerous; ulcerative-แผล, -แผลเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulectomy๑. การตัดแผลเป็น๒. การตัดเหงือก [มีความหมายเหมือนกับ gingivectomy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulnaกระดูกปลายแขนท่อนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulnar-กระดูกปลายแขนท่อนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ULSI (ultra large scale integration)ยูแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultima ratio (L.)วิธีสุดท้าย, เหตุผลขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimatumคำขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra high frequency (UHF)ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultra vires (L.)นอกเหนืออำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultrasonic-คลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultrasoundคลื่นเสียงความถี่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultraviolet raysรังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเหนือม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbelช่อซี่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbellateมีช่อซี่ร่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbilical cordสายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbilicateช่อซี่ร่มเว้ากลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbilicus; belly button; navel; omphalusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
umboติ่งรูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbonateคล้ายปุ่ม, คล้ายกระดุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbrella coverความคุ้มครองแบบครอบคลุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
umpirageคำตัดสินชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
umpireผู้ชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unableไม่สามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unabridged editionฉบับไม่ตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimouslyโดยเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unborn beneficiariesผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uหน่วยมวลอะตอม, หน่วยมวลอะตอม ดู atomic mass unit [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ugandaยูกันดา [TU Subject Heading]
Ulead DVD workshopยูลีด ดีวีดี เวิร์คช็อป [TU Subject Heading]
Ulnaกระดูกปลายแขนท่อนใน [TU Subject Heading]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
ultra viresเกินขอบอำนาจ [การทูต]
Ultrasonic cleaningการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง [TU Subject Heading]
ultrasoundคลื่นเหนือเสียง, ดู ultrasonic wave [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ultravioletอุลตราไวโอเลต [อุตุนิยมวิทยา]
Ultraviolet Ray แสงอัลตราไวโอเลต แสงที่มองไม่เห็นเหนือแสงสีม่วงในสเปคตรัม มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10900 A [สิ่งแวดล้อม]
Umbilical cordสายสะดือ [TU Subject Heading]
Umbrella industryอุตสาหกรรมร่ม [TU Subject Heading]
Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unacceptable Waste ของเสียที่รับไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Unborn children (Law)เด็กที่ยังไม่เกิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]
Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง รอยต่อของชั้นหินต่างชุดที่วางซ้อนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหินชุดล่างซึ่งมีอายุแก่กว่าขาดหายไปช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะมีการกร่อนเป็นเวลานาน รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) 2. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity) 3. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) [สิ่งแวดล้อม]
Uncontrollable costต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ [การบัญชี]
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Underachieversนักเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Undercover operationsการปฏิบัติการลับ [TU Subject Heading]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
underground waterน้ำใต้ดิน, น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Underpopulated ประชากรน้อยเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรกับทรัพยากร โดยจำนวนประชากรมีน้อยกว่าจำนวนทรัพยากร [สิ่งแวดล้อม]
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Underwearชุดชั้นใน [TU Subject Heading]
Underwritingการประกันการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Unemployedคนว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
see you next Tuesday (sl.) อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)
จังหวัดอุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani
อุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani Syn. จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani University
อุโบสถ (n.) ubosot Syn. โบสถ์
อุโบสถ (n.) ubosot (the eight commandments)
จังหวัดอุดรธานี (n.) Udon Thani
อุดรธานี (n.) Udon Thani Syn. จังหวัดอุดรธานี
อี๊ (int.) ugh Syn. ยี้
ความงดงาม (n.) ugliness See also: unloveliness, unbecomingness
ความอัปลักษณ์ (n.) ugliness See also: unloveliness, unbecomingness Syn. ความงดงาม
ขี้ริ้ว (adj.) ugly See also: unattractive Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, หล่อ
ขี้ริ้วขี้เหร่ (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
ขี้เหร่ (adj.) ugly See also: unattractive, unbeautiful, unpretty Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, งาม
ทรลักษณ์ (adj.) ugly See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed Syn. ลักษณะไม่ดี Ops. ลักษณะดี
น่าชัง (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
น่าเกลียด (adj.) ugly See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง Ops. สวย, น่ารัก
รูปชั่วตัวดำ (adj.) ugly Syn. อัปลักษณ์
ลักษณะไม่ดี (adj.) ugly See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed Ops. ลักษณะดี
อัปลักษณ์ (adj.) ugly See also: hideous, ill-favored, unsightly Syn. น่าเกลียด Ops. รูปงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Until you have to doจนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
No, it isn't trueไม่ มันไม่จริง
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Za pse u Doil Girls 'Highถึงยัยเห่ย ที่โรงเรียนสตรีโดอิล...
Ako sam vidjeo pse u centru grada svi ste mrtviถ้าฉันเจอพวกเธอในเมืองล่ะก็ พวกเธอตายหมดแน่
You want me to drop everything because u want back in?คุณต้องการให้ฉัน ทิ้งหน้าที่ เพราะคุณต้องการกลับเข้ามาใหม่เหรอ
* I never know just what u meant to say **ฉันไม่รู้ว่า เธออยากพูดอะไร*
Now, I don't want to u this, but I will if you force me to.ฉันไม่อยากใช้ใบสั่งนี้ แต่ถ้าต้องใช้่ ถ้าคุณไม่เชื่อฟัง
The U Ball has been a tradition of the Triwizaed Tournament..งานเต้นรำเป็นธรรมเนียมของการประลองเวทไตรภาคี
The U Ball is first and foremost a danceสิ่งที่เจ๋งที่สุดในงาน คือการเต้นรำ
She wants to see u now.ผู้ดูแลอยากพบเธอเดี๋ยวนี้
Noona do u need me to bring your bag back from the hospital?พี่จะให้ชั้นไปเอากระเป๋าที่โรงพยาบาลให้ใช่ใหม?
Brought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b sBrought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b s
If u want it come and get it I ain't kidding' l'm with itIf u want it come and get it I ain't kiddin' I'm with it
[clears throat] u r sweet[clears throat] คุณอ่อนหวาน

u ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 腺嘌呤] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)
韵头[yùn tóu, ㄩㄣˋ ㄊㄡˊ, 韵头 / 韻頭] leading vowel of diphthong (i.e. the first vowel i, u or ü in diphtongs such as iang, uang, üan etc)
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
大数[dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] a large number
套索[tào suǒ, ㄊㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 套索] a lasso
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 戣] a lance
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (Arab name)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 五号电池 / 五號電池] AA battery (PRC)
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, 亚伦 / 亞倫] Aaron (name)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, 土豚] aardvark
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, 土猪 / 土豬] aardvark
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, 上述] above-mentioned
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, 中南] abbr. for China-South Africa
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使羞愧] abash
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, 算盘 / 算盤] abacus
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce

u ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power
USBハブ[ユーエスビーハブ, yu-esubi-habu] (n) {comp} USB hub
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n,vs) U-turn
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
そう言う;然ういう;然う言う;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very
[う;ぼう, u ; bou] (n) fourth sign of Chinese zodiac (The Hare, 5am-7am, east, February)
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n,adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P)
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ...
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no)
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent
アース[あーす, a-su] ground, earth
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
ある[ある, aru] Thai: มี
ある[ある, aru] Thai: อยู่
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
システム[しすてむ, shisutemu] Thai: ระบบ English: system
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
はやる[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular

u ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด[org.] (Børisat Ū K) EN: The Bangkok Dock Company Limited FR:
แมนฯ ยูฯ = แมนยู[n. prop.] (Maēn Yū) EN: Man U ; Manchester United FR: Manchester United
มหาวิทยาลัยเนชั่น[org.] (Mahāwitthay) EN: Nation University ; Nation U FR:
อู่ข้าวอู่น้ำ[n. exp.] (ū khāo ū nā) EN: breadbasket ; land of plenty FR: grenier à riz [m]
อู่ทอง ; อำเภออู่ทอง = อ.อู่ทอง[n. prop.] (Ū Thøng ; A) EN: U Thong ; U Thong District FR: U Thong ; district de U Thong
ยู[n.] (Yū = yū) EN: U ; u FR: U , u
อ-[pref.] (a-) EN: un- (pref.) FR: a- (préf.)
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อ้า[adj.] (ā) EN: opened up ; opened out FR:
อ๊ะ ๆ = อ๊ะๆ[X] (a-a) EN: uh-uh FR:
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]
อาบูดาบี[n. prop.] (Abū Dābī) EN: Abu Dhabi FR: Abu Dhabi
อาบูจา[n. prop.] (Ābūjā ) EN: Abuja FR: Abuja
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: thoroughbred FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพพยาบาล[n. exp.] (āchīp phayā) EN: nursing FR:
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
อาเด๊ะ[n.] (āde) EN: younger person FR: cadet [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur

u ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule
Ausgang {m}outlet
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle
aasig {adj}horrible; disgusting
Aasgeier {m} [zool.]vulture
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Aal {m} (Anguillidae); Muräne
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag
Abart {f}subspecies
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung
Wohnsitzaufgabe {f}; Aufgabe
Abberufung {f} | Abberufungen
Abbestellung {f}; Widerruf
Abbottraupenfänger {m} [ornith.]Pygmy Cuckoo Shrike
Kurzwahl {f}; Kurzaufruf
Abkürzung {f} | Abkürzungen
Kurzrufdokument {n}abbreviation document
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Abdampf {m}exhaust steam
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Abdankung {f}; Zurücktreten
Abdankung {f} | Abdankungen
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Abdeckung {f} | Abdeckungen
Abdeckung {f}; Bedeckung
Abdomen {m}; Bauch
Bauchmuskel {m} | Bauchmuskeln
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen
Abendhimmel {n}sunset sky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า u
Back to top