ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underdog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underdog*, -underdog-

underdog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underdog (n.) ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม See also: ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง Syn. loser Ops. winner
English-Thai: HOPE Dictionary
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something went wrong with Underdog and they couldn't get his head to inflate.คือหมาเป่าลมเป็นไรไม่รู้ เขาทำให้ตัวมันพองไม่ได้
And listen to the crowd as this underdog con team is starting to win them over.ฟังเสียงคนดูสิครับ เมื่อนักโทษทีมรองบ่อนเริ่มได้ใจคนดู
I mean, she's been an outsider and an underdog all of her life.ฉันหมายถึง, เธอก็เป็นทั้งคนนอก และผู้เคราะห์ร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
And you know, I thought that you would have known more about being an underdog after you helped us win nationals and had a retarded baby, but you...รู้มั้ย ฉันคิดว่าคูณน่าจะรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ การเสียเปรียบหลังจากคุณช่วยพวกเราชนะ แต่การมีมีเด็กที่ทำให้ช้า แต่คุณ
Underdog or not, I know you've got it in you now.ลิ่วล้อรึไม่ฉันรู้ว่านายรู้แล้ว
Walter, I think we're the underdogs.วอลเตอร์ ท่าทางเราจะเป็นรองนะ
Trust me, man! Underdogs like us need family.คิดหน่อยสิ ขนาดไอ้พวกไม่เอาใหนน่ะ ยังต้องการมีครอบครัวเลย
You know, readers love the underdog.คนอ่านชอบ อันเดอร์ดอก ยอดสุนัขพิทักษ์โลก ฟังไว้นะทุกคน
It's not like I'm like the underdog.ไม่เหมือนฉัน มันเหมือนมหารองบ่อน
Well, I recently checked the odds with my Vegas bookie, who told me that you're 40-1 underdogs at Regionals.ฉันถามเจ้ามือในเวกัส อัตราต่อรองแค่ 40-1 ว่าพวกเธอจะชนะ
It's just, I don't know, you guys used to be the underdogs.ไม่รู้สิ คุณก็เคยแพ้มาก่อน
Zeus, the undefeated WRB champion, against the underdog, rising star Atom.ซุส, ผู้ไม่เคยแพ้ แชมป์โลกWRB เจอกับ มวยรอง ดาวรุ่ง พุ่งแรง อะตอม

underdog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
คนที่เป็นรอง[n. exp.] (khon thī pe) EN: underdog FR:
พรรคที่เป็นรอง[n. exp.] (phak thī pe) EN: underdog FR:
รองบ่อน[n.] (røngbǿn) EN: underdog FR:

underdog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Underdogs {pl}underdogs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underdog
Back to top