ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underrate*, -underrate-

underrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underrate (vt.) ประเมินค่าต่ำไป See also: ตีราคาต่ำไป Syn. underestimate Ops. overrate
English-Thai: HOPE Dictionary
underrate(อันเดอะเรทฺ') vt. ประเมินค่าต่ำไป,ดูถูก,ดูเบา, Syn. underestimate
English-Thai: Nontri Dictionary
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
ดูหมิ่น (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
ประมาทหน้า (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
หมิ่นน้ำหน้า (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้
Virginia has amazing foliage... although I do think that the foliage in Ohio is underrated.เวอร์จิเนียมีใบที่น่าตื่นตาตื่นใจ ... แต่ฉันไม่คิดว่าใบไม้ในโอไฮโอเป็น underrated
Which is the most underrated show in history.ซึ่งเป็นรายการประเมินมากที่สุดในประวัติศาสตร์
Feeling underrated and unappreciated.รู้สึกต่ำต้อยและไม่ค่อยปลื้ม
/yet totally underrated /and had been ignored for years.ถูกมองข้ามมาหลายปีดีดัก
Because overkill is underrated my friend.เพราะว่าฆ่าทั้งที มันต้องให้ดังสนั่นไปเลย,พวก
Deli coffee, very underrated.เดลี่คอฟฟี่,มาตรฐานต่ำมาก
Because Brown's the most underrated offensive tackle in the business.เพราะบราวน์เป็นตัวรับที่ดีที่สุด
Hey, you want to know what the most underrated perk of the apocalypse is?เฮ้ รู้มั้ยว่าเรื่องบ้าๆนี่ มันมีข้อดีอะไรบ้าง?

underrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, 低估] underestimate; underrate

underrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P)

underrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underrate
Back to top