ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhelpful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhelpful*, -unhelpful-

unhelpful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhelpful (adj.) เปล่าประโยชน์ See also: ไร้ประโยชน์, ไม่ช่วยเหลือ Ops. helpful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, that's just maddeningly unhelpful.แทงหัวใจ - อย่าแทงหัวใจ
That's even more than less than unhelpful.เราจะได้กรึ๊บเหล้า เคล้านารี
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้
You see, I took a class at UCLA in judging for reality TV shows, so I'm totally ready to give feedback that's both blistering and unhelpful.คุณเห็นไหม? ผมเข้าเรียนที่ UCLA ในเรื่องการตัดสินเรียลริตี้ทีวีโชว์ เพราะงั้นฉันพร้อมเต็มที่่จะให้ฟีตแบ็ค
The last time I called a meeting like thiwas during our Madonna lesson, and all of you were wildly unhelpful.ครั้งล่าสุดที่เรียกมาแบบนี้ คือช่วงสัปดาห์ ของมาดอนน่า แล้วพวกเธอก็ไม่ได้ช่วยอะไร
We too were British at the time, so that would've been most unhelpful.สตีฟ ญาติของฉันลืมกินยาเมื่อเช้านี้ - ใช่มั้ยสตีฟ

unhelpful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
于事无补[yú shì wú bǔ, ㄩˊ ㄕˋ ˊ ㄅㄨˇ, 于事无补 / 於事無補] unhelpful; useless

unhelpful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:
ไม่ได้เรื่อง[adv.] (mai dāi reū) EN: ineffectual ; unsuccessful ; unhelpful ; punk FR:

unhelpful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilfreich {adj} | nicht hilfreichhelpful | unhelpful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhelpful
Back to top