ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underage*, -underage-

underage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underage (adj.) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ See also: ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์
English-Thai: HOPE Dictionary
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My co-founder just died in the bed of an underage black whore!ร่วมก่อตั้งของฉันเพียงแค่เสียชีวิตอยู่บนเตียงของโสเภณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสีดำ!
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
So, finally giving up on the underage bimbettes and gonna go for a real woman?So, finally giving up on the underage bimbettes and gonna go for a real woman? ls that it?
Yeah, no more underage bimbettes for me, Only real women from now on,Yeah, no more underage bimbettes for me, Only real women from now on,
Coach Carr, step away from the underage girls.โค้ชคาร์,ถอยออกไปห่างๆ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพวกนี้นะ
You're not illegally allowing underage kids or anything are you?คุณไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้ามาเที่ยว หรือค้าขายอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม?
Ok for underage girls to work these days?โอเค การที่เด็กผู้หญิงที่อายุยังไม่ถึง จะทำงานได้หรือ
We take underage drinking very seriously.เราค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการดื่มเหล้าของวัยรุ่น
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203;
To bring up tight older folk criminal trial... to deal with a simple matter of Underage Magic?พิจารณาคดีการใช้เวทมนตร์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ
{\pos(192,210)}Find out which Nords get hard for underage pussy.หาดูว่านอร์ดกลุ่มไหนที่อิ๊บจิ๋มที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
Oh, jeez, there goes my underage nanny fantasy.โธ่เอ้ย ฉันจินตนาการว่า มีพี่เลี้ยงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียอีก

underage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跛行婚[はこうこん, hakoukon] (n) international marriage which is recognized in only one party's country (e.g. same-sex marriage, polygamy, underage marriage)

underage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ[adj.] (yang mai ba) EN: underage FR: mineur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underage
Back to top