ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfortunately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfortunately*, -unfortunately-

unfortunately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfortunately (adv.) น่าเสียดาย See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี Syn. regrettably Ops. fortunately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกอับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
อับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
เจ้ากรรม (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
โชคร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good
โชคร้าย (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who unfortunately is not here at the moment.เสียดายไม่ได้อยู่ ที่นี่ขณะนี้.
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้.
It was pointed out that as there is more of everyone Especially them, there is unfortunately less.พวกหูสั้นบอกว่าต้องการทุกอย่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกมันแต่ทุกอย่างน้อยลง
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้
To express our deepest condolences for the loss of Lt Nino Scordia, heroically killed in action in Northern Africa and to his bride Maddalena who, stricken with grief, unfortunately isn't here with us.ซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองของเรา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของร้อยโทนีโน่สกอร์เดีย
Well, unfortunately for him, the guard he punched just happens to be the warden now.มันซวยตรงที่ผู้คุมคนนั้น ปัจจุบันเป็นพัศดี
Nola got a migraine at the last moment, and unfortunately she can't make it. - Oh, no.โนล่าเกิดวิงเวียนขึ้นมากระทันหัน โชคไม่ดีเลยที่เธอมาด้วยไม่ได้
Pathetic explanation, but unfortunately it's become a bit of a routine.อาจฟังน่าสมเพช แต่เราทำแบบนี้ประจำ
Sophie's unfortunately taken on the role as my protector.โซฟีรับบทเป็นผู้พิทักษ์ผม
The woman featured here... the one wearing the Dior snakeskin jacket and Louis Vuitton shoes... is unfortunately not Annie Braddock.ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น คนที่สวมเสื้อดิออร์ลายเกล็ดงู และใส่รองเท้าหลุยส์วิตตอง
But unfortunately those tears... were not tears for our wedding.มันสวยงาม แต่โชคไม่ดีที่น้ำตาเหล่านั้น ไม่ใช่น้ำตาแห่งความปลาบปลื้มในงานแต่งงาน

unfortunately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, 不巧] unfortunately; as luck would have it
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不幸的是] unfortunately
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

unfortunately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)

unfortunately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfortunately
Back to top