ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

user

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *user*, -user-

user ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
user (n.) ผู้ใช้ See also: ผู้ใช้ประโยชน, สิ่งที่ใช้ประโยชน์
user (n.) ผู้ติดยาเสพติด Syn. drug taker
user (n.) การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย)
user-friendly (adj.) ใช้ง่าย See also: เข้าใจง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้,สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ,ผู้ติดยาเสพติด
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
user(n) ผู้ใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
userผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user friendlyใช้สะดวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user groupกลุ่มผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
userผุ้ใช้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]
user groupกลุ่มผู้ใช้การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
User interface ส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
user-friendlyใช้ง่ายโปรแกรม หรือระบบที่ออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้ง่าย เรียกว่าเป็นโปรแกรม หรือระบบที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว้าย (int.) exclamation of woman user to express fear or fright See also: Oh, no!, Gracious!
ผู้รับบริการ (n.) user See also: customer Ops. ผู้ให้บริการ
ผู้ใช้งาน (n.) user
ผู้ใช้บริการ (n.) user See also: customer Syn. ผู้รับบริการ Ops. ผู้ให้บริการ
กลุ่มผู้ใช้ (n.) group of users
กางเกง (n.) trousers See also: pants, pantaloons
กางเกงชายหาด (n.) beach trousers
ผู้ใช้บริการห้องสมุด (n.) library user
หมู่ผู้ใช้ (n.) group of users Syn. กลุ่มผู้ใช้
เตี่ยว (n.) trousers Syn. กางเกง
เป้า (n.) crotch (of trousers) Syn. เป้ากางเกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've just got a bad case of first-time user anxiety.คุณเป็นผู้เล่นที่ร้อนใจดี
The boy who was kidnapped isn't on par with you, but he's another user of the Dark Hadou, isn't he?งั้นแสดงว่าเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไป เค้าเป็นอีกคนที่ใช้จิตสังหารได้เช่นกันสินะ
No fucking way the D.A. puts a drug user on the stand.ไม่มีทางที่อัยการจะให้ขี้ยาขึ้นให้การแน่
As a drug user and a hustler, you've played roulette with other people's lives.การที่คุณเป็นคนใช้ยาและโสเภณี คุณต้องเล่น กับชีวิตของผู้อื่น
It's a user card for the electronic money scheme.มันคือการ์ดสำหรับการซื้อขายออนไลน์
Allowing the user to switch the feed from hereมีใครสักคนลอบเปิดสวิตซ์มัน
It never hurts an occasional drug user to have more than 1 friendมันไม่แย่หรอกน่าสำหรับขึ้ยา ที่จะมีเพื่อนเพิ่มอีกคน
Yeah, well, he wasn't a drug user or a C. I.ใช่ พ่อไม่ได้ใช้ยาหรือนอนกับสาย
This system allows user accessระบบอนุญาตให้คุณเข้าไป
Allowing the user to bypass the store's security system.ใช้เพื่อให้รอดจากระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค้า
When the user pushed a button, the traffic signal changes.เมื่อมีใครกดปุ่ม สัญญานไฟจราจรก็จะเปลี่ยน
The service user has roamed outside the coverage area.อ้าว เพื่อนคุณไปไหนแล้วล่ะ อ้าว ไม่ใช่นี่ นั่นก้นคุณ

user ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
图像用户介面[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 图像用户介面 / 圖像用戶介面] graphical user interface; GUI
图形用户界面[tú xíng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 图形用户界面 / 圖形用戶界面] graphical user interface (GUI)
用语[yòng yǔ, ㄩㄥˋ ㄩˇ, 用语 / 用語] syntax; user of words
人机界面[rén jī jiè miàn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 人机界面 / 人機界面] user interface
使用者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使用者中介] user agent
用户名[yòng hù míng, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 用户名 / 用戶名] user name; userid
用户数据[yòng hù shù jù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 用户数据 / 用戶數據] user data
用户界面[yòng hù jiè miàn, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 用户界面 / 用戶界面] user interface
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 克罗诺斯 / 克羅諾斯] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus
[dāng, ㄉㄤ, 裆 / 襠] crotch; seat of a pair of trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 裤 / 褲] drawers; trousers; pants
终端用户[zhōng duān yòng hù, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 终端用户 / 終端用戶] end user
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 互联网用户 / 互聯網用戶] Internet user
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 登记用户 / 登記用戶] registered user
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
裤子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 裤子 / 褲子] trousers; pants
长裤[cháng kù, ㄔㄤˊ ㄎㄨˋ, 长裤 / 長褲] trousers
[kù, ㄎㄨˋ, 绔 / 絝] variant of 褲|裤, trousers; pants
[kù, ㄎㄨˋ, 袴] variant of 褲|裤, trousers; pants
袴子[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, 袴子] variant of 褲子|裤子, trousers; pants
使用者[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使用者] user
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, 用户 / 用戶] user
用户到网络接口[yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 用户到网络接口 / 用戶到網絡接口] user-network interface; UNI
用户到网络的接口[yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 用户到网络的接口 / 用戶到網絡的接口] User-Network Interface; UNI
用户定义[yòng hù dìng yì, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, 用户定义 / 用戶定義] user-defined
网民[wǎng mín, ㄨㄤˇ ㄇㄧㄣˊ, 网民 / 網民] web users
网络客[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 网络客 / 網絡客] web user; guest user

user ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P)
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
エンドユーザー;エンドユーザ[, endoyu-za-; endoyu-za] (n) end user
エンドユーザーコンピューティング[, endoyu-za-konpyu-teingu] (n) {comp} end user computing; EUC
グラフィカルユーザーインターフェース[, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] (n) {comp} graphical user interface
グラフィカルユーザーインターフェイス[, gurafikaruyu-za-inta-feisu] (n) {comp} graphical user interface
グラフィカルユーザインタフェース[, gurafikaruyu-zaintafe-su] (n) {comp} graphical user interface; GUI
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] (n) {comp} user handbook; service handbook
サンユーザグループ[, sanyu-zaguru-pu] (n) {comp} Sun User Group; SUG
ユーザーインターフェース;ユーザインタフェース[, yu-za-inta-fe-su ; yu-zaintafe-su] (n) {comp} user interface
ユーザーインターフェイス[, yu-za-inta-feisu] (n) {comp} user interface
ユーザーインタフェース[, yu-za-intafe-su] (n) {comp} user interface
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific
ユーザー登録[ユーザーとうろく, yu-za-touroku] (n) {comp} user registration
ユーザー網インタフェース[ユーザーあみインタフェース, yu-za-ami intafe-su] (n) {comp} user network interface; UNI
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] (n) {comp} user authentication
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] (n) {comp} user registration
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] (n) {comp} Extended User Exchange Format
末端消費者[まったんしょうひしゃ, mattanshouhisha] (n) end user
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] (n) {comp} privileged user; super user
閉域利用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group
閉域接続[へいいきせつぞく, heiikisetsuzoku] (n) {comp} closed user group service
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[, akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator
アクセラレータカード[, akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P)
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating)
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating)
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal
アクティブセル[, akuteibuseru] (n) {comp} active cell
アセチルセルロース[, asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board
ウィンドウズアクセラレータ[, uindouzuakuserare-ta] (n) {comp} Windows accelerator
エクセラン[, ekuseran] (n) Excelan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンドユーザ[えんどゆーざ, endoyu-za] end user
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI)
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA)
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user
ホームユーザ[ほーむゆーざ, ho-muyu-za] home user
ユーザーインタフェース[ゆーざーいんたふぇーす, yu-za-intafe-su] user interface
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
ユーザー網インタフェース[ユーザーあにインタフェース, yu-za-ani intafe-su] user network interface (UNI)
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account
ユーザインタフェース[ゆーざいんたふぇーす, yu-zaintafe-su] user interface
ユーザエージェント[ゆーざえーじえんと, yu-zae-jiento] user agent
ユーザフォーラム[ゆーざふぉーらむ, yu-zafo-ramu] user forum
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration
ユーザ要望[ユーザようぼう, yu-za youbou] user request
リモートユーザ[りもーとゆーざ, rimo-toyu-za] remote user
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC)
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name
利用者座標[りようしゃざひょう, riyoushazahyou] user coordinate
利用者証明証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding
受信側SS利用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user
受信側TS利用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user

user ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อผู้ใช้[n. exp.] (cheū phūcha) EN: user name FR:
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
ผู้ใช้[n. exp.] (phū chai) EN: consumer ; user FR: utilisateur [m] ; utilisatrice [f]
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้[n. exp.] (suan tø pra) EN: graphical user interface (GUI) FR:
อุปโภค[v.] (uppaphōk = ) EN: consume ; use ; utilize FR: user de ; faire bon usage de
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate FR: pardonner ; excuser
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse one's power ; abuse authority FR: abuser de son pouvoir
ใช้เกิน[v. exp.] (chai koēn) EN: FR: abuser ; exagérer
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ใช้ผิดทาง[v. exp.] (chai phit t) EN: FR: mésuser (litt.)
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse ; steep FR: préparer une boisson ; préparer le café ; infuser
ดล[v.] (don) EN: cause ; create ; give rise to ; make FR: causer
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep FR: mariner ; infuser ; macérer
ฝากกระจายข่าว[v. exp.] (fāk krajāi ) EN: FR: diffuser une information ; répandre une information ; disséminer l'information
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon FR: pardonner ; excuser
หึง[v.] (heung) EN: be jealous of FR: jalouser
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy ; be envious; be jealous (of) FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively FR: étudier en profondeur ; creuser (fig.)
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng ch) EN: beach trousers FR:
กางเกงขาบาน[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: bell-bottom trousers ; bell-bottom pants FR: pantalon à pattes d'éléphant [m] ; pantalon pattes d'eph [m]
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: trousers ; long pants FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng ph) EN: silk pants ; Chinese silk trousers FR:
กางเกงยืด[n. exp.] (kāngkēng ye) EN: stretch trousers ; stretch pants (Am.) FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
การสนทนาปราศรัย[n. exp.] (kān sonthan) EN: FR: causerie [f]
ฆ่าคนโดยความประมาท[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death through negligence FR: causer la mort par négligence
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible

user ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA)
Mehrbenutzerrechner {m}multi user computer
Benutzeranfrage {f}user inquiry; user query; user request
Bienenhaus {m} | Bienenhäuser
Tollhaus {n} | Tollhäuser
Kaufhaus {n} | Kaufhäuser
Blockhaus {n} | Blockhäuser
Kaffeehaus {n} | Kaffeehäuser
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused
Hosenaufschlag {m}cuff [Am.]; trouser turn-up
kraus; lockig {adj} | krauser | am krausestencurly | more curly | most curly
Zollhaus {n} | Zollhäuser
Warenhaus {n} | Warenhäuser
Haus {n} | Häuser
Endbenutzer {m}end-user
auserlesen; köstlich; exquisit {adj} | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite
Bauernhaus {n} | Bauernhäuser
Findelhaus {n} | Findelhäuser
Spritzenhaus {n} | Spritzenhäuser
Fixierstation {f} (beim Laserdrucker)fuser station
Gewächshaus {n} | Gewächshäuser
Querulant {m}troublemaker; grouser
Rathaus {n} | Rathäuser
Krankenhaus {n} | Krankenhäuser
Wirtshaus {n} | Wirtshäuser
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen
Irrenhaus {n} | Irrenhäuser
Nichtbenutzer {m}nonuser
Waisenhaus {n} | Waisenhäuser
Leihhaus {n} | Leihhäuser
Zuchthaus {n} | Zuchthäuser
Schauspielhaus {n} | Schauspielhäuser
Schneckenhaus {n} | Schneckenhäuser
geizig; knauserig {adj} | geiziger; knauseriger | am geizigsten; am knauserigstenstingy | stingier; more stingy | stingiest; most stingy
Gartenhaus {n} | Gartenhäuser
Wohnhaus {n} | Wohnhäuser
Reihenhaus {n} | Reihenhäuser
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers
Anwenderschnittstelle {f}user interface
Bedieneroberfläche {f} (Computerprogramm)user interface

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า user
Back to top