ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ungodly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ungodly*, -ungodly-

ungodly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungodly (adj.) ที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้า See also: ที่ไม่เลื่อมใสพระเจ้า, ที่ไม่ศรัทธาพระเจ้า Syn. unholy Ops. holy, religious
English-Thai: HOPE Dictionary
ungodly(อันกอด'ลี) adj. ไม่ยอมรับพระเจ้า,ไม่นับถือพระเจ้า,ไม่มีศาสนา,บาปหนา,ชั่วร้าย,
English-Thai: Nontri Dictionary
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My ungodly book speaks to you.หนังสืออันชั่วร้ายกับลังพูดกับพวกแก.
May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?
And upon a sudden, I hear an ungodly row on deck.แล้วทันใดนั้น ก็ได้ยินเสียงอึกทึกบนดาดฟ้า
I got a friend at the U.S. attorney's office, and I bought an ungodly amount of her daughter's band candy.ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็น อัยการสหรัฐ และฉันก็กระหน่ำซื้อ แบนด์แคนดี้ ของลูกสาวของเธอ
Science prevailing over your ungodly magic.วิทยาศาสตร์สามารถ ควบคุมมนต์ดำได้
Who is calling at this ungodly hour?ใครโทรมาเวลานี้เนี่ย
I'm just standing here, swimming in the elegance of your ungodly manliness.ผมเเค่ยืนอยู่ตรงนี้, แล้วก็ชื่นชมในความเป็นชายของคุณ.
I apologize for bringing you out here at this ungodly hour.ผมขอโทษที่ทำให้ คุณต้องมาที่นี่ ในชั่วโมงที่น่ากลัวแบบนี้
These two ungodly creatures broke a rock on my head.ทั้งสองสิ่งมีชีวิตที่อธรรม ยากจนหินบนหัวของฉัน
Leave him to the boogeyman to rip him apart, or return him to whatever ungodly dirt he came from.หรือเขากลับมาเพื่อสิ่งสกปรกร้าย กาจเขามาจาก
The best chance he has of staying on God's path is to live amongst the godly, and to steer clear of the troubled and ungodly.ทางที่ดีที่สุดที่จะให้เขาได้อยู่ในหนทางของพระองค์ คือการได้อยู่ในวิถีที่ดี อยู่ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งชั่วร้าย
It is chock-full of the ungodly!มันเป็นที่ๆ เต็มไปด้วยอบายมุขต่างๆ

ungodly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gottlos {adv}ungodly
scheußlich {adv}ungodly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ungodly
Back to top