ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upperclassman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upperclassman*, -upperclassman-

upperclassman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upperclassman (n.) นักศึกษาชั้นปีท้ายๆ ของโรงเรียน Ops. underclassman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cops are after our upperclassman Kazama.ตำรวจกำลังจับกุมรุ่นพี่เรา คาซามะ
An upperclassman simply wouldn't care.ไม่เอาหรอก กลับบ้านกันเถอะ ฉันอยากจะถอดสูทออกเต็มทีแล้ว
Sheriff, when Chris started Ernstrom, was there an upperclassman who befriended him or who he looked up to?นายอำเภอ... ตอนที่คริสเริ่มเรียนที่เอิร์นสตอร์ม มีรุ่นพี่เป็นเพื่อนกับเขา
You're gonna twiddle your sexy thumbs waiting for some upperclassman to order you around?ไม่.เธอกระดิกนิ้ว นิ้วเธอช่างเซ็กซี่ หรือจะรอให้รุ่นพี่บางคนสั่งเธอหรอ?
As your junior high alum and upperclassman, you do me proud.ในถานะที่เป็นศิษเก่า ม.ต้น และเป็นรุ่นพี่,ฉันภูมิใจแกวะ
(*Referring to her lack of formality to an upperclassman)(*หมายถึง การไม่เคารพต่อผู้ที่มีระดับสูงกว่า) คำพูดของเธอมันห้วนไป
Auditioning for an off-Broadway play, throwing yourself at an upperclassman, and telling me that I need to get back in the game.ด้อยค่าและเอาแต่ใจ มีค่าแค่เล็กน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upperclassman
Back to top