ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncool*, -uncool-

uncool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncool (adj.) ไม่เข้าท่า (คำแสลง) See also: ไม่เป็นที่ยอมรับของเด็กรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was uncool to play guitar.การเล่นกีตาร์เป็นเรื่องไม่เข้าท่า
It was very uncool to actually play an instrument.ตอนนั้นมันเฉิ่มสิ้นดี ที่เล่นดนตรี
Oh, not as wicked as me. I've taken the uncool guitar face to a whole new level.ไม่เจ๋งเท่าฉันหรอก ฉันทำให้ หน้าไม่เท่เป็นเท่สุดๆได้
You were so completely, completely uncool in there.คุณแบบ ไม่ไหวเลยจริงๆที่นั่น ไม่เจ๋งเลยจริงๆนะ
It was uncool of you to notice.It was uncool of you to notice.
That's how you're supposed to react when you free your loins does not uncool the world to pep for himself, okay?เป็นยังไงล่ะ มันต้องเป็นอย่างงี้ เวลาเลือดเนื้อเชื้อไข จะจากไปดิ้นรนเผชิญโลกเพียงคนเดียว
And you can call me uncool But it's a simple fact I got your backและเธอสามารถบอกชั้นว่าไม่เจ๋ง แต่มันเป็นเพียงเรื่องเล้กที่จะหันหลังกลับ
If you were honest and told people that we did it last year, you would go from uncool to Chilly Willy in a heartbeat.ถ้านายจริงใจและกล้าบอกคนอื่น เรื่องที่เราทำไปเมื่อปีที่แล้ว จากที่เป็นไอ้ห่วยตอนนี้ ก็จะกลายเป็นสุดเจ๋งทันที
You think I'm uncool and dreary.เธอคิดว่าฉันเชย น่าเบื่อ
Well, it is sort of uncool that you... you're too uptight to spend a buck for a good cause like Glee Club.ที่จะเสียหนึ่งเหรียญเพื่อชมรม ฉันจะไม่จูบเธออีก เธอกลัวอะไรงั้นเหรอ
I just thought it'd be uncool for you to have it thrown in your face.ผมแค่คิดว่ามันไม่เจ๋งเลยสำหรับผม ที่เห็นสีหน้าคุณแบบนั้น
Well, I'll settle for that very uncool and mildly responsible legal guardian.ฉันอยู่กับความไม่เจ๋งสุด ๆ นี่ได้ และก็ยินดีกับภาระหน้าที่ผู้ปกครองตามกฎหมาย

uncool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncool
Back to top