ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undercoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undercoat*, -undercoat-

undercoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undercoat (n.) เสื้อรองเสื้อคลุม See also: เสื้อสวมตัวใน
English-Thai: HOPE Dictionary
undercoat(-โคท) n. เสื้อรองเสื้อคลุม,เสื้อสวมใต้เสื้อใหญ่,ชั้นรอง,ชั้นดิน,สีพื้น.vi. ทาสีพื้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undercoatสีรองหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

undercoat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーコート[, anda-ko-to] (n) undercoat
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating

undercoat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend ; plaster over ; undercoat FR: réparer ; jointoyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undercoat
Back to top